Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 11

1I skal elske Herren, jeres Gud, og altid adlyde alle hans befalinger og lovbud. Det er til jer, jeg taler, ikke til jeres efterkommere, for de har ikke som jer erfaret Herrens straf, storhed og vældige magt. De så ikke de store undere, han gjorde i Egypten mod kongen og hans folk. De oplevede ikke, hvordan Herren i Det Røde Hav druknede hele den egyptiske hær med alle dens heste og stridsvogne, der var i hælene på jer, så de én gang for alle blev uskadeliggjort. De oplevede ikke på egen krop, hvordan Herren gang på gang tog sig af sit folk under vandringen i ørkenen og helt frem til i dag. De var ikke vidne til, hvordan Datan og Abiram, Eliabs sønner af Rubens stamme, syndede imod ham, så de i folkets påsyn blev opslugt af jordens gab sammen med deres familier, telte, husstande og dyr.

Men I, I har hørt om eller selv været vidne til Herrens mægtige indgreb. Derfor skal I omhyggeligt lægge mærke til de bud, som jeg påbyder jer i dag, så I må få styrke til at gå ind og tage landet i besiddelse. Hvis I adlyder hans love, vil I få et langt og godt liv i det land, Herren lovede jeres forfædre og jer, et vidunderligt land, der ‚flyder med mælk og honning’. 10 Det land, som I skal ind og tage i besiddelse, er ikke som det land, jeres forfædre boede i. I Egypten var afgrøderne afhængige af det hårde arbejde ved vandingsanlæggene, 11 men det land, der ligger foran jer, er et frodigt land med bakker og dale, hvor regnen falder fra himlen og vander jorden, 12 et land, som Herren omsorgsfuldt våger over året rundt.

13 Hvis I vil adlyde de lovbud, jeg pålægger jer i dag, hvis I vil elske Herren, jeres Gud, og tjene ham med hele jeres hjerte, alle jeres tanker og hele jeres sjæl, 14 vil han hvert forår og efterår sende den regn, der er behov for, så I får masser af korn, vin og oliven. 15 Han vil sørge for, at der er rigeligt med græs til jeres kvæg og masser af føde til jer selv.

16 Men pas på, at I ikke bliver narret til at vende jer fra Gud og begynde at dyrke andre guder. 17 Gør I det, vil Herrens vrede blusse op imod jer, og han vil lukke for himlens sluser, så høsten slår fejl, og I går til grunde i det dejlige land, han gav jer. 18 Læg derfor omhyggeligt mærke til alle hans befalinger, bind dem om jeres hænder og pander, så I altid husker at adlyde dem. 19 Lær jeres børn dem. Tal om dem ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen. 20 Skriv dem på jeres dørstolper, 21 for at I og jeres børn, så længe verden står, kan opleve velsignelse i det land, Herren lovede jeres forfædre.

22 Hvis I omhyggeligt adlyder de befalinger, jeg giver jer, og elsker Herren, jeres Gud, så I følger ham og holder jer til ham, 23 vil Herren jage indbyggerne ud af landet, selv om de er både flere og stærkere end jer. 24 Den jord, I indtager, skal tilhøre jer, fra Negevs ørken i syd til Libanons bjerge i nordvest, og fra Eufratfloden til Middelhavet. 25 Ingen kan holde stand imod jer, for Herren, jeres Gud, har lovet at skabe panik iblandt dem, så de flygter for jer, overalt hvor I rykker frem.

26 I dag stiller jeg jer over for et valg. Det er op til jer, om I vælger at være under Herrens velsignelse eller under hans dom. 27 Velsignelsen får I, hvis I adlyder Herren, jeres Guds, bud, som jeg pålægger jer i dag, 28 men hvis I trodser hans bud og dyrker fremmede guder, vil han dømme jer. 29 Når Herren, jeres Gud, fører jer ind i det land, I skal erobre, vil der blive udråbt velsignelse fra Garizims bjerg og dom fra Ebals bjerg.[a] 30 (De to bjerge ligger vest for Jordanfloden, ved Moras ege nær Gilgal i kanaʼanæernes land.)

31 Tiden er nu kommet, hvor I skal gå over Jordanfloden og indtage det land, som Herren har givet jer. Når I slår jer ned i landet, 32 skal I omhyggeligt følge de lovbud, jeg pålægger jer i dag.

Notas al pie

  1. 11,29 Se 5.Mos. 27,11-13, hvor de 12 stammer deles i to grupper, og den ene gruppe udråber Guds velsignelse over dem, der er lydige, mens den anden gruppe udråber forbandelsen over dem, der er ulydige.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.