Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 11

1I skal elske Herren, jeres Gud, og altid adlyde alle hans befalinger og lovbud. Det er til jer, jeg taler, ikke til jeres efterkommere, for de har ikke som jer erfaret Herrens straf, storhed og vældige magt. De så ikke de store undere, han gjorde i Egypten mod kongen og hans folk. De oplevede ikke, hvordan Herren i Det Røde Hav druknede hele den egyptiske hær med alle dens heste og stridsvogne, der var i hælene på jer, så de én gang for alle blev uskadeliggjort. De oplevede ikke på egen krop, hvordan Herren gang på gang tog sig af sit folk under vandringen i ørkenen og helt frem til i dag. De var ikke vidne til, hvordan Datan og Abiram, Eliabs sønner af Rubens stamme, syndede imod ham, så de i folkets påsyn blev opslugt af jordens gab sammen med deres familier, telte, husstande og dyr.

Men I, I har hørt om eller selv været vidne til Herrens mægtige indgreb. Derfor skal I omhyggeligt lægge mærke til de bud, som jeg påbyder jer i dag, så I må få styrke til at gå ind og tage landet i besiddelse. Hvis I adlyder hans love, vil I få et langt og godt liv i det land, Herren lovede jeres forfædre og jer, et vidunderligt land, der ‚flyder med mælk og honning’. 10 Det land, som I skal ind og tage i besiddelse, er ikke som det land, jeres forfædre boede i. I Egypten var afgrøderne afhængige af det hårde arbejde ved vandingsanlæggene, 11 men det land, der ligger foran jer, er et frodigt land med bakker og dale, hvor regnen falder fra himlen og vander jorden, 12 et land, som Herren omsorgsfuldt våger over året rundt.

13 Hvis I vil adlyde de lovbud, jeg pålægger jer i dag, hvis I vil elske Herren, jeres Gud, og tjene ham med hele jeres hjerte, alle jeres tanker og hele jeres sjæl, 14 vil han hvert forår og efterår sende den regn, der er behov for, så I får masser af korn, vin og oliven. 15 Han vil sørge for, at der er rigeligt med græs til jeres kvæg og masser af føde til jer selv.

16 Men pas på, at I ikke bliver narret til at vende jer fra Gud og begynde at dyrke andre guder. 17 Gør I det, vil Herrens vrede blusse op imod jer, og han vil lukke for himlens sluser, så høsten slår fejl, og I går til grunde i det dejlige land, han gav jer. 18 Læg derfor omhyggeligt mærke til alle hans befalinger, bind dem om jeres hænder og pander, så I altid husker at adlyde dem. 19 Lær jeres børn dem. Tal om dem ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen. 20 Skriv dem på jeres dørstolper, 21 for at I og jeres børn, så længe verden står, kan opleve velsignelse i det land, Herren lovede jeres forfædre.

22 Hvis I omhyggeligt adlyder de befalinger, jeg giver jer, og elsker Herren, jeres Gud, så I følger ham og holder jer til ham, 23 vil Herren jage indbyggerne ud af landet, selv om de er både flere og stærkere end jer. 24 Den jord, I indtager, skal tilhøre jer, fra Negevs ørken i syd til Libanons bjerge i nordvest, og fra Eufratfloden til Middelhavet. 25 Ingen kan holde stand imod jer, for Herren, jeres Gud, har lovet at skabe panik iblandt dem, så de flygter for jer, overalt hvor I rykker frem.

26 I dag stiller jeg jer over for et valg. Det er op til jer, om I vælger at være under Herrens velsignelse eller under hans dom. 27 Velsignelsen får I, hvis I adlyder Herren, jeres Guds, bud, som jeg pålægger jer i dag, 28 men hvis I trodser hans bud og dyrker fremmede guder, vil han dømme jer. 29 Når Herren, jeres Gud, fører jer ind i det land, I skal erobre, vil der blive udråbt velsignelse fra Garizims bjerg og dom fra Ebals bjerg.[a] 30 (De to bjerge ligger vest for Jordanfloden, ved Moras ege nær Gilgal i kanaʼanæernes land.)

31 Tiden er nu kommet, hvor I skal gå over Jordanfloden og indtage det land, som Herren har givet jer. Når I slår jer ned i landet, 32 skal I omhyggeligt følge de lovbud, jeg pålægger jer i dag.

Notas al pie

  1. 11,29 Se 5.Mos. 27,11-13, hvor de 12 stammer deles i to grupper, og den ene gruppe udråber Guds velsignelse over dem, der er lydige, mens den anden gruppe udråber forbandelsen over dem, der er ulydige.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Второзаконие 11

Великие дела Всевышнего

1Любите Вечного, своего Бога, и всегда соблюдайте Его требования, установления, законы и повеления. Я не обращаюсь к вашим детям, которые не знали и не видели наказания Вечного, вашего Бога. Вспомните сегодня Его величие, Его могучую и простёртую руку, знамения и чудеса, которые Он сотворил в Египте с фараоном, царём Египта, и со всей его страной, то, что Он сделал с египетским войском, с его конями и колесницами, как Он утопил их в водах Тростникового моря, когда они гнались за вами, и как Вечный погубил их. Ваши дети не видели то, что Он сделал для вас в пустыне, пока вы не пришли сюда, и что Он совершил с Датаном и Авирамом, сыновьями рувимита Элиава, когда земля разверзлась прямо посреди народа Исраила и поглотила их с их семьями, шатрами и всеми живыми существами, которые им принадлежали.[a] Ваши собственные глаза видели все великие дела, которые совершил Вечный.

Итак, соблюдайте все повеления, которые я даю вам сегодня, чтобы быть сильными, войти в землю, куда вы идёте, и завладеть ею, и чтобы долго жить на земле, которую Вечный клялся отдать вашим предкам и их потомкам, на земле, где течёт молоко и мёд. 10 Земля, куда вы идёте, чтобы завладеть ею, не похожа на землю Египта, откуда вы пришли, где вы сажали семена и орошали поля собственными усилиями, как в огороде. 11 Земля, куда вы идёте, чтобы завладеть ею, – это земля гор и долин, которая пьёт дождь с неба. 12 Это земля, о которой заботится Вечный, ваш Бог; взгляд Вечного, вашего Бога, круглый год обращён на неё.

13 Если вы будете верно слушаться Моих повелений, которые Я даю вам сегодня, – любить Вечного, вашего Бога, и служить Ему от всего сердца и от всей души, – 14 то Я буду в срок посылать дожди на вашу землю, осенние и весенние дожди, чтобы у вас было зерно, молодое вино и масло. 15 Я дам вам богатые пастбища для скота, и вы будете есть и насыщаться.

16 Берегитесь, иначе вы соблазнитесь и, уклонившись, станете служить другим богам и будете поклоняться им. 17 Тогда гнев Вечного вспыхнет против вас, и Он запрёт небеса, и не будет дождя, и земля не станет приносить урожай, и вы вскоре будете истреблены с благодатной земли, которую даёт вам Вечный.

Важность наставления потомков

18 Сохраните Мои слова в сердцах и умах; навяжите их как напоминания на руку и обвяжите ими лбы. 19 Учите им своих детей, говорите о них, когда сидите дома и когда идёте по дороге, когда ложитесь спать и когда встаёте. 20 Напишите их на дверных косяках и на воротах своего дома, 21 чтобы вы и ваши дети прожили на земле, которую Вечный клялся дать вашим предкам, столько дней, сколько небеса находятся над землёй.

22 Если вы будете тщательно соблюдать все повеления, которые я даю вам, чтобы вы им следовали, – любить Вечного, вашего Бога, ходить всеми путями Его и хранить верность Ему, – 23 то Вечный прогонит от вас все другие народы, и вы выселите тех, кто многочисленнее и сильнее вас. 24 Любая земля, куда ступит ваша нога, станет вашей: ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от реки Евфрата до Средиземного моря[b]. 25 Никто не в силах будет противостоять вам. Вечный, ваш Бог, как Он и обещал вам, наведёт страх и ужас перед вами на всю землю, где бы вы ни шли.

26 Смотрите, сегодня я предлагаю вам благословение и проклятие. 27 Благословение, если вы будете слушаться повелений Вечного, вашего Бога, которые я даю вам сегодня. 28 А проклятие, если вы не будете слушаться повелений Вечного, вашего Бога, свернёте с пути, который я указываю вам, и пойдёте за другими богами, которых не знали раньше. 29 Когда Вечный, ваш Бог, введёт вас в землю, в которую вы идёте, чтобы завладеть ею, вы должны провозгласить там, на горе Геризим, благословения, а на горе Гевал – проклятия. 30 Вы знаете, что эти горы находятся за Иорданом, к западу от дороги, рядом с великими деревьями Море, в земле тех хананеев, которые живут в иорданской долине в окрестностях Гилгала. 31 Вы перейдёте Иордан, чтобы войти и завладеть землёй, которую даёт вам Вечный, ваш Бог. Когда вы завладеете ею и будете там жить, 32 то смотрите, слушайтесь всех установлений и законов, которые я даю вам сегодня.

Notas al pie

  1. 11:6 См. Чис. 16:1-35.
  2. 11:24 Букв.: «западного моря».