Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 1

Indledning

1I denne bog er de ord nedskrevet, som Moses talte til Israels folk, mens de opholdt sig på Moabs ubeboede sletter øst for Jordanfloden, omkranset af byerne Suf, Paran, Tofel, Laban, Hatzerot og Di-Zahab. Stedet ligger 11 dagsrejser fra Horebs bjerg[a] via Kadesh-Barnea og Seirs bjerge, og det var nu 40 år siden, israelitterne rejste fra Egypten. På den første dag i den 11. måned i det 40. år holdt Moses følgende tale. Det var efter, at han havde overvundet amoritterkongen Sihon fra Heshbon og i Edrei havde slået kong Og af Bashan fra Ashtarot. I talen nævnes de love, som Herren havde befalet ham at give videre til Israels folk.

Tilbageblik på vandringen fra Sinai til det lovede land

„Herren, vores Gud, talte til os ved Horebs bjerg,” begyndte Moses. „Dengang sagde han til os: ‚Nu er det på tide, at I forlader dette bjerg og går ind og erobrer amoritternes bjergland og nabofolkenes landområder i Arabadalen[b], i Negev ørkenen, i kanaʼanæernes højland, bakkeskråningerne mod vest og kystområderne, ja helt op til Eufratfloden mod nord, inklusive Libanons land. Gå ind og tag hele det land i besiddelse, som jeg lovede jeres forfædre, Abraham, Isak og Jakob.’

Dengang sagde jeg til Israels folk: ‚Jeg kan ikke bære så stort et ansvar alene. 10 Herren har gjort jer til et stort folk, så talrige som stjernerne på himlen. 11 Må Herren, jeres fædres Gud, gøre jer 1000 gange så talrige, som I er nu, og velsigne jer, sådan som han har lovet. 12 Men det er en uoverkommelig opgave for mig at være alene om at afgøre jeres retssager og stridsspørgsmål. 13 Derfor skal hver enkelt stamme udvælge nogle vise, erfarne og forstandige mænd, som jeg kan indsætte som jeres ledere.’

14 Det forslag accepterede de, 15 hvorefter jeg indsatte de mænd, der blev valgt, som dommere og administrative ledere, nogle med ansvar for 1000, andre med ansvar for 100, for 50 eller for 10. 16 Jeg indprentede dem, at alle skulle være lige for loven, også de fremmede, og at de skulle lade begge parter komme til orde og derefter dømme retfærdigt. 17 ‚Når I afsiger dom,’ forklarede jeg dem, ‚skal alle behandles ens, hvad enten de er rige eller fattige. Sørg for at yde alle samme retfærdighed. I må ikke frygte for nogen, for I dømmer på Guds vegne, og hvis en sag er for vanskelig til, at I kan træffe en afgørelse, skal I komme til mig med den, så jeg kan overtage den.’ 18 Ved den lejlighed gav jeg også folket instrukser vedrørende mange andre ting.

19 På Herrens befaling forlod vi så Horeb og rejste gennem den store og forfærdelige ørken, som I selv har oplevet eller hørt om, indtil vi nåede til Kadesh-Barnea på grænsen til amoritternes land. 20 Da sagde jeg til folket: ‚Nu er vi kommet til det land, som Herren, vores Gud, vil give os, 21 og han vil hjælpe os med at erobre det. Vær derfor ikke bange, men vær ved godt mod og gør, som han har befalet jer at gøre.’

22 De svarede: ‚Lad os først sende nogle spioner ind i landet, så vi kan se, hvilken rute der er den bedste, og hvilke byer vi først skal indtage.’

23 Jeg gik ind på forslaget og udvalgte 12 spioner, en fra hver stamme. 24 De drog ind i bjerglandet og nåede til Eshkoldalen, som de undersøgte grundigt. 25 Derfra vendte de tilbage med noget af landets frugt. De var enige om, at det var et godt og frugtbart land, som Herren, vores Gud, ville give os. 26 Men folket turde alligevel ikke gå ind i landet og satte sig dermed op imod Herrens befaling.

27 I stedet begyndte de at beklage sig i deres telte. ‚Herren hader os,’ klagede de. ‚Han har ført os den lange vej fra Egypten, men kun for at udlevere os til amoritterne, så de kan slå os ihjel. 28 Hvad er det dog, vi har indladt os på?’ Spionerne tog modet fra folket ved at berette om landets indfødte, der var langt højere og stærkere end os, og om deres befæstede byer, hvis mure nåede til himlen! De fortalte tilmed, at de havde set anakitiske[c] kæmper i landet.

29 Men jeg opfordrede dem til ikke at være bange. 30 ‚Det er Herren, jeres Gud, som er jeres leder,’ sagde jeg. ‚Han vil gå foran jer og gøre store undere for øjnene af jer, nøjagtig som han gjorde i Egypten. 31 Har I allerede glemt, hvordan han bar jer på sine arme hele vejen gennem ørkenen som en far, der bærer sin søn?’

32 Men folket ville stadig ikke adlyde. De nægtede at tro på Herren, deres Gud, 33 som førte dem fra sted til sted ved hjælp af en sky om dagen og en ildsky om natten og viste dem de bedste steder at slå lejr i ørkenen.

34 Da blev Herren vred over deres beklagelser. Han svor, 35 at ikke en eneste af hele den ulydige og vantro generation skulle få lov at opleve det gode land, han havde lovet deres forfædre, 36 undtagen Kaleb, der som belønning for sin tro og lydighed fik lovning på den jord, han som en af de 12 spioner havde betrådt.

37 Selv mig blev Herren vred på, og det var folkets skyld. Herren sagde til mig: ‚Heller ikke du får lov at komme ind i landet, 38 men din medhjælper Josva skal i dit sted føre folket ind. Derfor skal du styrke og opmuntre ham til at overtage din plads. 39 Jeg vil senere give landet til de børn, som man påstod ville blive taget til fange og gjort til slaver, 40 men I skal nu vende om og gå tilbage gennem ørkenen mod Det Røde Hav.’

41 Så kom de straks på andre tanker: ‚Vi har syndet imod Herren!’ sagde de. ‚Men nu vil vi gerne gå ind i landet og kæmpe, sådan som Herren, vores Gud, har sagt.’ Derpå greb de til våben i den tro, at de med lethed kunne erobre hele området.

42 Men Herren sagde til mig: ‚Sig til dem, at de skal lade være, for jeg har ikke i sinde at hjælpe dem, og de vil blive hugget ned af deres fjender.’

43 Jeg fortalte dem, hvad Herren havde sagt, men de ville stadig ikke høre efter. De trodsede Herrens ord og rykkede ind i bjerglandet. 44 Amoritterne gik til modangreb og jagtede dem som bier, så der lå faldne hele vejen fra Seir til Horma. 45 De, der vendte hjem, græd for Herrens ansigt, men nu var det Herren, der ikke ville lytte til dem. 46 Derfor var de tvunget til at blive i Kadesh i længere tid.

Notas al pie

  1. 1,2 I 5. Mosebog og til dels i 2. Mosebog omtales Guds bjerg i Sinaiørkenen som Horebs bjerg i stedet for Sinaibjerget.
  2. 1,7 Araba er navnet på den del af Rift Valley, som går fra Eilat ved Det Røde Hav til Libanons bjerge. Gennem denne dalsænkning flyder Jordanfloden og her ligger Galilæasøen og Det Døde Hav.
  3. 1,28 Anakitterne var en slægt af kæmper, der nedstammede fra Anak, jf. 4.Mos. 13,22.

O Livro

Deuteronômio 1

Ordem para deixar Horebe

1Este livro regista as palavras que Moisés comunicou ao povo de Israel, quando estavam acampados no vale de Arabá, no deserto de Moabe, do lado nascente do rio Jordão; e que era a região das cidades de Sufe, Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Di­Zaabe. 2/3 Estas falas foram­lhes dirigidas no dia 15 de Fevereiro, quarenta anos após terem deixado o Monte Horebe — ainda que haja apenas onze dias de viagem a pé do Monte Horebe até Cades­Barneia, indo pelo monte Seir! Na altura em que estas palavras foram ditas, já o rei Siom dos amorreus tinha sido derrotado em Hesbom, e o rei Ogue de Basã também já fora vencido em Astarote, perto de Edrei.

Esta é pois a fala que Moisés fez a Israel, expondo todas as leis que Deus lhe mandara comunicar­lhes: 6/8 “Foi há quarenta anos, no Monte Horebe, que Jeová o nosso Deus nos disse: ‘Ficaram aqui já bastante tempo. Agora vão e ocupem as colinas dos amorreus, o vale de Arabá, o Negueve e toda a terra de Canaã e do Líbano — toda a área que vai do Mediterrâneo até ao rio Eufrates. Dou­vos todo este território. Possuam­na, pois que se trata da terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados Abraão, Isaque e Jacob, e a todos os seus descendentes.’

Moisés nomeia auxiliares

9/13 Por essa altura eu disse ao povo: ‘Preciso de ajuda. Vocês são um fardo grande demais para eu levar sozinho, porque o Senhor vos multiplicou como as estrelas. E que ele possa multiplicar­vos mil vezes ainda mais, e abençoar­vos tal como vos prometeu. Mas que pode um só homem fazer perante todas as vossas disputas e os vossos problemas? Por isso escolham alguns homens de cada tribo que sejam pessoas de bom senso, compreensivas e com experiência da vida, e nomeá­los­ei como vossos chefes.’

14/17 Eles concordaram com isso; tomei os homens que seleccionaram, alguns de cada tribo, e designei­os para assistentes administrativos por escalões de mil, de cem, de cinquenta e de dez pessoas, para deliberarem quanto às questões que lhes fossem apresentadas, e para prestarem assistência em geral cada dia. Instruiu­os para que fossem sempre perfeitamente justos, mesmo para os estrangeiros. ‘Quando tomarem decisões’, disse­lhes, ‘nunca favoreçam um indivíduo porque ele é rico, por exemplo; sejam justos, tanto para os grandes como para os pequenos. Não temam o desagrado das pessoas, pois que estão a julgar em nome de Deus. Tragam­me cada caso cuja dificuldade vos ultrapassar, e eu o resolverei.’ 18 Aliás, dei­lhes até mais outras instruções nessa altura.

19/20 Deixámos então o Monte Horebe e atravessámos o grande e terrível deserto, tendo finalmente chegado às colinas dos amorreus, para onde o Senhor nos tinha dirigido. Estávamos em Cades­Barneia e disse ao povo: 21 ‘O Senhor Deus deu­nos esta terra. Vão e conquistem­na. Nada receiem e não duvidem!’

22 Mas eles replicaram: ‘Primeiramente, enviemos espias para descobrirem o melhor caminho para lá entrar, e para escolherem as cidades que devemos capturar primeiro.’ 23 Isto pareceu ser uma boa ideia. Por isso escolhi doze espias, um de cada tribo. 24/25 Atravessaram as colinas e vieram até ao vale de Escol, tendo regressado com amostras dos frutos da terra. Bastava vê­los para nos convencermos de que se tratava na verdade de uma óptima terra, essa que o Senhor nosso Deus nos dera!

Rebelião contra o Senhor

26/28 Mas o povo recusou ir conquistá­la, e rebelaram­se contra a ordem do Senhor. Lamentaram­se e murmuraram nas suas tendas: ‘O Senhor deve odiar­nos, trazendo­nos do Egipto até aqui para sermos assassinados por estes amorreus. Porque é que precisamos de ir para lá? Os nossos irmãos que foram observar a terra aterrorizaram­nos com o seu relato; dizem que o povo da terra é forte e de alta estatura, e que tem cidades fortificadas com muralhas altíssimas até ao céu! Até viram lá gigantes, dos descendentes de Anaquim!’

29/31 Mas disse­lhes: ‘Não estejam com medo! O Senhor Deus é o vosso chefe, e lutará por vós com o seu poder divino, tal como o viram fazer no Egipto. E vocês sabem como ele cuidou de vocês dia após dia aqui no deserto, e que foi como um pai para cada um!’ 32/33 Mas de nada serviu tudo o que eu disse. Recusaram crer no Senhor nosso Deus que os tinha conduzido momento após momento, seleccionando­lhes os melhores lugares para acamparem, guiando­os clara e seguramente por meio duma nuvem de fogo durante a noite e duma nuvem branca de dia.

34/36 O Senhor ouviu os lamentos deles e ficou muito irado. Garantiu então que nem uma só pessoa de toda aquela geração viveria tempo bastante para poder ver a boa terra que prometera aos seus antepassados, com excepção de Calebe filho de Jefoné, o qual, pelo facto de ter seguido inteiramente o Senhor, haveria de receber como sua herança pessoal uma parte da terra na qual já tinha penetrado.

37/40 Mesmo comigo o Senhor ficou também zangado, por causa de vocês, e disse­me: ‘Não entrarás na terra prometida! Será antes o teu assistente, Josué filho de Num, quem lá fará entrar o povo. Anima­o a preparar­se para tomar a liderança. A terra será dada às crianças de quem eles agora dizem ter medo que venham a morrer no deserto. Mas quanto a vocês, os mais velhos, voltem para trás, e tornem a atravessar o deserto em direcção do Mar Vermelho.’

41 Então confessaram: ‘Pecámos! Estamos agora decididos a entrar na terra e a lutar por ela, tal como o Senhor nosso Deus nos disse.’ Pegaram nas armas e pensaram que seria fácil conquistar o território.

42 Mas o Senhor ordenou­me: ‘Diz­lhes para não fazerem isso, porque não irei com eles; serão vencidos pelos seus inimigos.’ 43/46 Comuniquei­lhes esse aviso, mas não quiseram ouvir. Desobedeceram novamente às ordens do Senhor e insistiram em penetrar na terra para lutar. Os amorreus, que lá viviam, vieram ao encontro deles, perseguiram­nos como se fossem um bando de abelhas e feriram­nos; isto passou­se entre Seir e Horma. Regressaram então e choraram perante o Senhor, sem que este contudo os escutasse. Ficaram assim naquele sítio, em Cades, durante muito tempo.”