Bibelen på hverdagsdansk

4. Mosebog 8:1-26

Forklaring om lysestagen

1Herren sagde til Moses: 2„Sig til Aron, at når han anbringer de syv lamper på lysestagen, skal de vendes, så lyset bliver kastet fremad.”

3Aron gjorde som Herren havde befalet gennem Moses. 4Lysestagen var hamret ud i rent guld fra fodstykket til blomstermotiverne, og den svarede nøjagtig til den beskrivelse, Herren havde givet Moses.

Indvielsen af levitterne

5Da sagde Herren til Moses: 6„Udskil levitterne fra de andre stammer og lad dem gennemgå en særlig renselsesceremoni. 7Først skal du stænke renselsesvandet på dem, derefter skal de barbere sig over hele kroppen og vaske både sig selv og deres tøj. 8Så skal de komme med en ung tyr til brændoffer, et afgrødeoffer bestående af fintmalet mel blandet med olivenolie samt en anden ung tyr til syndoffer. 9Derefter skal du kalde folket sammen og føre levitterne hen foran åbenbaringsteltets indgang, 10hvor israelitterne skal lægge hænderne på dem. 11Da skal Aron med et svingningsoffer overgive levitterne til Herren som en gave fra hele Israels folk. På den måde bliver de indviet til at tjene Herren på folkets vegne. 12Derefter skal levitterne lægge hænderne på hovedet af de to unge tyre, som derpå skal ofres til Herren, den ene som syndoffer og den anden som brændoffer, som tegn på forsoning med Herren. 13Så skal levitterne føres til Aron og hans sønner, og du skal med et svingningsoffer overgive dem til præsterne som deres medhjælpere. 14På den måde skal levitterne udskilles fra folket for at tilhøre og tjene mig.

15Efter at de således er helliget og overgivet til mig, kan de udføre deres opgaver ved åbenbaringsteltet. 16De skal helt og fuldt tilhøre mig som en erstatning for folkets førstefødte sønner, 17for samtlige førstefødte sønner og handyr skulle egentlig tilhøre mig siden den nat, jeg dræbte egypternes førstefødte sønner. 18Men jeg anerkender levitterne som stedfortrædere for folkets ældste sønner, 19og jeg har overdraget levitterne til Aron og hans sønner, så de på folkets vegne kan udføre deres hellige opgaver ved åbenbaringsteltet. De skal være med til at bringe folket forsoning for deres synder, så Israels folk ikke rammes af plager, når de kommer i nærheden af helligdommen.”

20Så indviede Moses og Aron og Israels folk levitterne til deres tjeneste ved nøje at følge Herrens befalinger til Moses. 21Levitterne gennemgik renselsesceremonien og vaskede deres tøj, hvorefter Aron fremstillede dem for Herren med et svingningsoffer som tegn på, at de var en gave til ham. Da det var gjort, udførte han forsoningsritualet over dem, så de blev renset. 22Derefter var levitterne klar til at gå ind i åbenbaringsteltet og hjælpe Aron og hans sønner. Alt, hvad Herren havde befalet Moses med hensyn til levitterne, blev udført.

23Desuden sagde Herren til Moses: 24„Levitterne har tjenestepligt ved åbenbaringsteltet fra deres 25. år, 25men når de fylder 50, skal de trække sig tilbage. 26Derefter må de gerne hjælpe med vagttjeneste i åbenbaringsteltet, men de må ikke udføre det samme arbejde som før.”

La Bible du Semeur

Nombres 8:1-26

Comment placer les lampes

1L’Eternel parla à Moïse en ces termes : 2Dis à Aaron : Lorsque tu mettras les sept lampes en place, tu les disposeras de manière à ce qu’elles projettent leur lumière sur le devant du chandelier.

3Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. 4Ce chandelier était fait d’or massif martelé, du pied jusqu’à ses fleurs. On l’avait façonné d’après le modèle que l’Eternel avait montré à Moïse8.4 Pour les v. 1-4, voir Ex 25.31-40 ; 37.17-24..

L’entrée en fonction des lévites

Purification des lévites

5L’Eternel parla à Moïse en ces termes : 6Sépare les lévites du reste des Israélites et purifie-les. 7Voici comment tu procéderas pour les purifier : tu les aspergeras d’eau purificatrice, puis ils se raseront tout le corps et laveront leurs vêtements. Alors ils seront rituellement purs. 8Ils prendront un jeune taureau, avec l’offrande correspondante, c’est-à-dire de la fleur de farine pétrie à l’huile. Tu prendras un second taureau comme sacrifice pour le péché. 9Tu feras avancer les lévites devant la tente de la Rencontre et tu convoqueras toute la communauté des Israélites. 10Tu feras avancer les lévites devant l’Eternel, et les Israélites poseront les mains sur eux. 11Alors Aaron fera devant l’Eternel le geste de présentation pour m’offrir les lévites de la part des Israélites et ils seront affectés à mon service. 12Les lévites poseront leurs mains sur la tête des deux taureaux et tu m’offriras8.12 L’ancienne version grecque a : Aaron m’offrira. l’un comme sacrifice pour le péché, et l’autre comme holocauste afin d’accomplir le rite d’expiation pour les lévites. 13Tu placeras les lévites devant Aaron et ses fils et tu feras le geste de présentation pour les offrir à l’Eternel. 14Ainsi tu mettras à part les lévites du reste des Israélites et ils m’appartiendront. 15Après cela, ils entreront en fonction pour le service de la tente de la Rencontre.

Tu les purifieras donc et tu feras le geste de présentation pour eux, 16car ils me sont entièrement donnés parmi les Israélites en échange de tous les premiers-nés des Israélites ; je les ai pris pour moi. 17En effet tout premier-né chez les Israélites m’appartient, homme ou animal ; je les ai consacrés à moi-même, le jour où j’ai fait mourir tous les fils aînés des Egyptiens8.17 Voir Ex 13.2.. 18J’ai pris les lévites en échange de tous les fils aînés israélites, 19et je les ai donnés à Aaron et à ses fils d’entre les Israélites, pour qu’ils accomplissent le service des Israélites dans la tente de la Rencontre et qu’ils aient ainsi une fonction expiatoire pour eux afin que les Israélites ne soient frappés d’aucun fléau pour s’être approchés du sanctuaire8.19 Voir Nb 1.53..

20Moïse, Aaron et toute la communauté des Israélites firent pour les lévites tout ce que l’Eternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. 21Les lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron fit le geste de présentation devant l’Eternel, puis il accomplit le rite d’expiation pour eux afin de les purifier. 22Après cela, ils entrèrent en fonction dans la tente de la Rencontre sous la direction d’Aaron et de ses fils. On procéda donc à leur égard conformément à ce que l’Eternel avait ordonné à Moïse.

L’âge du service pour les lévites

23L’Eternel parla encore à Moïse en ces termes : 24Les lévites âgés de vingt-cinq ans et plus seront recrutés pour accomplir un service dans la tente de la Rencontre. 25A cinquante ans, ils se retireront du service et n’exerceront plus leurs fonctions ; 26ils aideront leurs collègues à accomplir le service dans la tente de la Rencontre, mais ils n’auront plus eux-mêmes de service actif. Telles sont les dispositions que tu prendras à l’égard du service des lévites.