Bibelen på hverdagsdansk

4. Mosebog 30:1-17

1Moses overbragte israelitterne alle disse forskrifter, som Herren havde givet ham.

Regler vedrørende løfter

2Moses gav stammelederne følgende instrukser: „Herren har befalet: 3Hvis en mand aflægger Herren et højtideligt løfte eller ved en ed forpligter sig til afholdenhed på et bestemt område, så må han ikke bryde sit løfte. Hans løfte eller ed står fast.

4Hvis en ugift kvinde, der endnu bor hjemme i sin fars hus, aflægger et løfte og forpligter sig til afholdenhed på et bestemt område, 5og hvis hendes far efter at være gjort bekendt med løftet, ikke gør indsigelse, står løftet ved magt. 6Men hvis hendes far, samme dag han hører om det, nægter at godkende hendes løfte, træder løftet ud af kraft. Da vil Herren tilgive hende, for hendes far har modsat sig løftet.

7Hvis en kvinde gifter sig, mens hun stadig er forpligtet af et løfte, hun har aflagt uden at tænke så meget over konsekvenserne, 8og hendes mand ikke gør indsigelse den dag, han bliver gjort bekendt med løftet, står løftet ved magt. 9Men hvis hendes mand samme dag nægter at godkende løftet, træder det ud af kraft, og Herren vil tilgive hende.

10Hvis kvinden er enke eller fraskilt, vil et løfte hun har aflagt, stå ved magt.

11Hvis kvinden allerede er gift og bor sammen med sin mand, når hun aflægger sit løfte, 12og manden bliver gjort bekendt med løftet uden at gøre indsigelse, står løftet ved magt. 13Men hvis han modsætter sig løftet, samme dag han hører om det, træder løftet ud af kraft, og Herren vil tilgive hende. 14Hendes mand kan altså enten bekræfte eller afkræfte et løfte eller en forpligtelse til afholdenhed, som hans kone ved en ed har fremsagt, 15men hvis han ikke gør indsigelse den samme dag, han hører om det, har han dermed godkendt løftet som gyldigt. 16Hvis han overskrider denne frist og senere får hende til at bryde sit løftet, bliver det hans ansvar, og straffen for løftebruddet rammer ham selv.”

17Det var de regler, Herren gav Moses om forholdet mellem en mand og hans kone og mellem en far og hans ugifte datter.

La Bible du Semeur

Nombres 30:1-17

La loi sur les vœux

1Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l’Eternel lui avait ordonné.

2Il parla aux chefs des tribus d’Israël en disant : Voici ce que l’Eternel a ordonné : 3Si un homme fait un vœu à l’Eternel, ou s’il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole ; il agira conformément à ce qu’il a dit30.3 Voir Dt 23.22-24 ; Mt 5.33.. 4Si une jeune fille fait un vœu à l’Eternel en prenant un certain engagement pendant qu’elle habite encore chez son père, 5et que son père, après en avoir été informé, n’y objecte pas, ces vœux et ces engagements seront valables. 6Mais si son père la désapprouve le jour où il en est informé, aucun de ses vœux et de ses engagements qu’elle se sera imposés ne sera valide ; il ne lui sera pas tenu rigueur d’avoir manqué à sa parole puisque son père a annulé ses vœux.

7Supposons qu’une jeune fille ait fait un vœu ou se soit engagée verbalement, et qu’ensuite elle vienne à se marier. 8Si son mari en est informé et n’y objecte pas le jour où il l’apprend, ses vœux et ses engagements seront valides. 9Mais si, ce jour-là, il la désapprouve et annule le vœu qu’elle a fait et l’engagement qu’elle a pris, l’Eternel ne lui tiendra pas rigueur d’avoir manqué à sa parole.

10Mais une femme veuve ou divorcée reste liée, elle, par ses vœux et par tout engagement qu’elle a pris. 11Si une femme mariée fait un vœu ou prend un engagement par serment, 12et si son mari, après en avoir été informé, n’y a pas fait d’objection et ne l’a pas désapprouvée, elle reste liée par ses vœux et engagements. 13Si, toutefois, il les annule le jour où il en est informé, tout ce qu’elle aura prononcé, en fait de vœux ou d’engagements, sera sans valeur. Puisque son mari les a annulés, l’Eternel ne lui tiendra pas rigueur d’avoir manqué à sa parole. 14Son mari peut donc ratifier ou annuler tout vœu ou tout serment par lequel elle s’impose de renoncer à quelque chose. 15S’il n’oppose aucune objection jusqu’au lendemain, sa femme est alors liée par tous les vœux ou les engagements qu’elle a pris, car il les ratifie en ne lui disant rien le jour où il en a été informé. 16S’il décide de les annuler après le jour où il en a eu connaissance, c’est lui qui portera la responsabilité de la faute de sa femme.

17Telles sont les lois que l’Eternel a prescrites à Moïse sur les relations entre un homme et sa femme, ainsi qu’entre un père et sa fille, tant qu’elle est chez son père, durant sa jeunesse.