Bibelen på hverdagsdansk

4. Mosebog 29:1-39

Nytårsofferet

1Den første dag i den syvende29,1 Svarende til september-oktober. måned skal I indvarsle det nye år ved hornblæsning og fest.29,1 Ifølge jødisk tradition (Mishnah) er det et vædderhorn (shofar), der bruges her. Muligvis blev der også blæst i sølvtrompeten. Teksten taler blot om at blæse et signal. På den dag skal I hvile fra det daglige arbejde og samles for Herrens ansigt. 2I skal ofre liflige brændofre bestående af en ung tyr, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker. 3De tilhørende afgrødeofre skal bestå af seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder 4og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. 5Derudover skal I ofre en gedebuk som soning for jeres synder 6samt det månedlige og det daglige offer med tilhørende afgrødeofre og drikofre efter de forskrifter, som allerede er givet. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren.

Ofre på forsoningsdagen

7På den tiende dag i den syvende måned skal I atter samles for Herrens ansigt. På den dag skal I faste og lade det daglige arbejde hvile. 8I skal ofre brændofre til Herren bestående af en ung tyr, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren. 9Det tilhørende afgrødeofre skal bestå af seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder 10og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. 11Desuden skal der ofres en gedebuk som syndoffer. Dette er ud over det særlige forsoningsoffer på den dag og de daglige brændofre med tilhørende afgrødeofre og drikofre.

Ofre under løvhyttefesten

12På den 15. dag i den syvende måned skal I atter hvile fra det daglige arbejde og samles for Herrens ansigt, for da begynder løvhyttefesten til Herrens ære, og den varer i syv dage. 13Det særlige brændoffer der skal bringes på den dag, og som vil frembringe en liflig duft for Herren, består af 13 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker. 14De tilhørende afgrødeofre skal bestå af seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder 15og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. 16Ud over de daglige brændofre, afgrødeofre og drikofre skal der også ofres en gedebuk som syndoffer.

17På festugens anden dag skal der ofres 12 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker, 18med de tilhørende afgrødeofre og drikofre for hvert dyr. 19Ud over de daglige ofre skal der også ofres en gedebuk som syndoffer med tilhørende afgrøde- og drikofre.

20På festugens tredje dag skal der ofres 11 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker, 21med tilhørende afgrøde- og drikofre. 22Ud over de daglige ofre skal der igen med tilhørende afgrøde- og drikofre ofres en gedebuk som syndoffer.

23-34Sådan skal I fortsætte ugen ud. Hver dag skal der ud over de daglige ofre ofres en gedebuk som syndoffer med tilhørende afgrøde- og drikofre samt de særlige brændofre, afgrødeofre og drikofre. For hver dag der går, skal der dog ofres en tyr mindre end dagen før, således at der den sidste dag—på festens syvende dag—ofres syv unge tyre. Men de øvrige ofre er de samme hver dag.

35På den ottende dag skal I hvile fra det daglige arbejde og samles for Herrens ansigt. 36-37Den dag skal brændofferet bestå af en ung tyr, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker, samt de tilhørende afgrøde- og drikofre. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren. 38Desuden skal I ofre de daglige ofre og en gedebuk med tilhørende afgrøde- og drikofre som syndoffer.

39Det er de ofre, I skal bringe i forbindelse med de årlige højtider. Hertil kommer de frivillige ofre og ofre i forbindelse med løfter, som I har aflagt over for Herren, hvad enten det drejer sig om brændofre, afgrødeofre, drikofre eller takofre.”

La Bible du Semeur

Nombres 29:1-39

Les sacrifices pour la fête des Trompettes

1Le premier jour du septième mois, vous aurez une assemblée cultuelle et vous n’accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. Vous le marquerez par des sonneries de trompettes29.1 Voir Lv 23.24.. 2Vous offrirez, en holocauste dont l’odeur apaisera l’Eternel, un jeune taureau, un bélier et sept agneaux dans leur première année, tous sans défaut. 3Vous y ajouterez l’offrande correspondante de fleur de farine pétrie à l’huile, neuf kilogrammes pour le taureau, six kilogrammes pour le bélier 4et trois kilogrammes pour chacun des sept agneaux.

5De plus, vous immolerez un bouc en sacrifice pour le péché pour accomplir le rite d’expiation pour vous. 6Ces sacrifices viendront s’ajouter à l’holocauste mensuel et à son offrande, ainsi qu’à l’holocauste perpétuel avec son offrande et à la libation qui les accompagne, selon le rituel prescrit à leur sujet. Ce sont des aliments consumés par le feu, pour l’Eternel, et dont l’odeur est apaisante.

Les sacrifices pour le jour des Expiations29.7 Pour les v. 7-11, voir Lv 16 ; 23.27-32.

7Au dixième jour du septième mois vous tiendrez une assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail. 8Vous offrirez à l’Eternel en holocauste à l’odeur apaisante : un jeune taureau, un bélier et sept agneaux dans leur première année, sans défaut. 9Vous y joindrez l’offrande correspondante de fleur de farine pétrie avec de l’huile, neuf kilogrammes pour le taureau, six kilogrammes pour le bélier 10et trois kilogrammes pour chacun des sept agneaux. 11Vous immolerez aussi un bouc en sacrifice pour le péché. Ces sacrifices viendront s’ajouter au sacrifice pour le péché qui est offert spécialement en ce jour des Expiations et à l’holocauste perpétuel avec son offrande et leurs libations.

Les sacrifices pour la fête des Cabanes

12Le quinzième jour du septième mois, vous tiendrez une autre assemblée cultuelle. Vous n’accomplirez en ce jour-là aucune tâche relative à votre travail habituel, et vous célébrerez pendant sept jours une fête en l’honneur de l’Eternel29.12 Il s’agit de la fête des Cabanes : voir Ex 23.16 ; 34.22 ; Lv 23.33-43 ; Dt 16.13-15.. 13Vous offrirez en holocauste et en sacrifice consumé par le feu dont l’odeur apaisera l’Eternel treize jeunes taureaux, deux béliers et quatorze agneaux dans leur première année et sans défaut. 14Vous y joindrez l’offrande correspondante de fleur de farine pétrie avec de l’huile, soit neuf kilogrammes pour chacun des treize taureaux, six kilogrammes pour chacun des deux béliers, 15et trois kilogrammes pour chacun des quatorze agneaux. 16Vous immolerez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l’holocauste perpétuel, de son offrande et de sa libation.

17Le second jour, vous offrirez douze jeunes taureaux, deux béliers et quatorze agneaux dans leur première année et sans défaut, 18avec les offrandes de farine et les libations de vin requises pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre et conformément aux prescriptions rituelles. 19Vous immolerez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l’holocauste perpétuel, de l’offrande et des libations qui l’accompagnent. 20Le troisième jour, vous offrirez onze taureaux, deux béliers et quatorze agneaux dans leur première année et sans défaut 21avec les offrandes et les libations correspondantes selon leur nombre et conformément au rituel prescrit, 22et aussi, un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l’holocauste perpétuel, de son offrande et de sa libation.

23Le quatrième jour, vous offrirez dix taureaux, deux béliers et quatorze agneaux dans leur première année et sans défaut, 24avec les offrandes et les libations correspondantes, 25ainsi qu’un bouc en sacrifice pour le péché.

26Le cinquième jour, vous sacrifierez neuf taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux, 27-28dans les mêmes conditions que les jours précédents. 29-31Le sixième jour, huit taureaux et le même nombre de béliers et d’agneaux que les autres jours, 32-34et le septième jour, sept taureaux, deux béliers et quatorze agneaux.

35Le huitième jour, vous aurez un jour de fête cultuelle29.35 Autre traduction : une cérémonie de clôture (voir Jn 7.37).. Vous n’accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. 36Vous offrirez en holocauste, et en sacrifice consumé par le feu, à l’odeur qui apaisera l’Eternel : un taureau, un bélier, sept agneaux dans leur première année, sans défaut, 37avec les offrandes et les libations correspondantes pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre et conformément au rituel prescrit. 38Vous immolerez un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l’holocauste perpétuel, de son offrande et de sa libation.

Conclusion

39Voilà ce que vous offrirez à l’Eternel à l’occasion de vos jours de fêtes et en plus de vos sacrifices volontaires, de ceux que vous faites pour accomplir un vœu et de vos holocaustes, de vos offrandes, de vos libations et de vos sacrifices de communion.