Bibelen på hverdagsdansk

4. Mosebog 28:1-31

De daglige ofre

1Herren sagde til Moses: 2„Indskærp over for israelitterne, at de skal bringe de forskellige ofre på de fastsatte tidspunkter. Jeg glæder mig over røgen fra disse ofre.

3Det daglige brændoffer består af to etårs vædderlam uden skavanker. 4Det ene lam skal ofres om morgenen og det andet lige før solnedgang. 5Sammen med hvert lam skal der ofres et afgrødeoffer bestående af to liter fintmalet mel blandet med en liter olivenolie. 6Det er det daglige offer, som blev indstiftet på Sinaibjerget, et brændoffer med en liflig duft for Herren. 7Desuden skal I sammen med hvert lam ofre et drikoffer på en liter øl. Drikofferet skal udgydes for Herren i helligdommen. 8Om aftenen skal I ofre det andet lam med et tilsvarende afgrødeoffer og drikoffer. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren.

Sabbatsofferet

9-10På sabbatsdagen skal der i tilknytning til de daglige morgen- og aftenbrændofre med tilhørende drikofre bringes et ekstra brændoffer på to etårs vædderlam uden skavanker. Det skal ledsages af et afgrødeoffer på fire liter fint mel blandet med olivenolie med tilhørende drikoffer.

Det månedlige offer

11På den første dag i hver måned skal I ofre et særligt brændoffer til Herren bestående af to unge tyre, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker. 12Sammen med hvert dyr skal I ofre et afgrødeoffer: seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder, 13og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam.28,13 På hebraisk henholdsvis 3 tiendedele, 2 tiendedele og en tiendedel efa, hvor en efa er ca. 22 liter. Det samme i vers 20 og 28. Dette er et lifligt brændoffer for Herren. 14Hvert offer skal ledsages af et drikoffer bestående af to liter vin for hver tyr, godt en liter vin for hver vædder og knap en liter vin for hvert lam. Dette brændoffer skal I bringe Herren på den første dag i måneden hele året igennem. 15Desuden skal I ofre en gedebuk som syndoffer for Herren. Alt dette er ud over det daglige brændoffer og drikoffer.

Påskeofferet

16Den 14. dag i den første måned skal I fejre påskehøjtid til ære for Herren. 17Den følgende dag begynder den ugelange fest, og i det tidsrum må I under ingen omstændigheder spise brød, der er bagt med surdej. 18På festens første dag skal I hvile fra jeres daglige arbejde og samles for Herrens ansigt. 19Ved den lejlighed skal I ofre to unge tyre, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker, som brændofre til Herren. 20-21Med hvert dyr skal der ofres et afgrødeoffer: seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder, og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. 22Desuden skal der ofres en gedebuk til soning for jeres synder. 23Disse ofre er ud over de daglige morgenbrændofre. 24Tilsvarende ofre skal I bringe på hver af de syv dage, festen varer, som liflige ofre for Herren. 25På festens syvende dag skal I atter lade det daglige arbejde hvile og samles for Herrens ansigt.

Høstofferet

26Under høstfesten28,26 Dvs. hvedehøsten. Denne fest blev senere kaldt pinsefesten, men er bedst kendt under navnet ugefesten, fordi den blev afholdt syv hele uger efter festen for den første byghøst, der blev holdt dagen efter sabbatten under de usyrnede brøds fest, der fulgte umiddelbart efter påskedagen. Se 3.Mos. 23,15ff. skal I også hvile fra det daglige arbejde og samles for Herrens ansigt. På den dag skal I ofre den første afgrøde til Herren. 27Som brændoffer skal I ofre to unge tyre, en vædder og syv etårs vædderlam. 28Som afgrødeoffer skal I ofre seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter for hver vædder 29og to liter for hvert lam. 30Ved samme lejlighed skal der ofres en gedebuk som soning for jeres synder. 31På den dag skal I stadig ofre de daglige brændofre, afgrødeofre og drikofre ved siden af de særlige brændofre med tilhørende drikofre. Sørg altid for at ofre dyr uden skavanker.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.