Bibelen på hverdagsdansk

4. Mosebog 14:1-45

Folk gør oprør på grund af vantro

1Da brød hele folket ud i klageråb, og de græd og klagede hele natten. 2Derefter gik de hen til Moses og Aron og beklagede sig: „Gid vi var døde i Egypten—eller endda her i ørkenen. 3Hvorfor har Herren ført os hertil, når vi skal dø i krig og vores koner og børn føres bort som slaver. Lad os dog vende om og se at komme tilbage til Egypten.” 4Længslen efter Egypten bredte sig i lejren. „Ja, lad os vælge en anden leder og vende tilbage til Egypten!” blev der råbt.

5Da kastede Moses og Aron sig ned foran folket med ansigtet mod jorden, 6og to af spionerne—Josva og Kaleb—som havde været inde og udspejde landet, rev flænger i deres tøj af fortvivlelse over folkets oprør. 7„Begriber I ikke, at det er et vidunderligt land?” råbte de. 8„Hvis vi er lydige mod Herren, vil han føre os ind i landet og give det til os. Det er et fantastisk frugtbart land, der i den grad ‚flyder med mælk og honning’. 9Hvorfor vil I gøre oprør imod Herren? Hvorfor er I bange for landets indbyggere? Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os, mens de er uden beskyttelse. Hvad er I bange for?”

10Josvas og Kalebs ord gjorde kun ondt værre, og folket talte allerede om at stene dem. Da viste Herrens herlighed sig pludselig over åbenbaringsteltet, 11og Herren sagde til Moses: „Hvor længe skal det her folk have lov til at foragte mig? Hvor længe vil de nægte at tro på mig, selv efter alle de undere, jeg har udført iblandt dem? 12Jeg vil sende sygdom imod dem og udrydde dem, og så vil jeg begynde forfra med dig og gøre dig til et endnu mægtigere folk end dem.”

Moses går i forbøn for folket

13„Men hvad vil egypterne sige, når de hører om det?” indvendte Moses. „De så jo din vældige kraft demonstreret, da du befriede dit folk. 14Indbyggerne i dette land er også allerede klar over, at du bor blandt dit folk Israel og taler til dem ansigt til ansigt. De har hørt om skysøjlen, der går foran os om dagen, og ildsøjlen, der lyser for os om natten. 15Men hvis du nu udrydder dit folk, vil disse nationer sige: 16‚Herren dræbte sit folk, fordi han ikke var i stand til at føre dem ind i det land, han havde lovet dem.’ 17Herre, vis nu din storhed ved at stå ved de ord, du har udtalt: 18at du sjældent bliver vred, og at din trofasthed er stor. Du tilgiver mennesker deres synd og oprør, også selv om den skyldige skal straffes og fædrenes synd får konsekvenser indtil tredje eller fjerde slægtled. 19Jeg trygler dig, Herre: Vis din trofasthed og nåde imod dette folk, så du tilgiver dem deres synd, sådan som du har tilgivet dem hele vejen, siden de forlod Egypten.”

20Da svarede Herren: „Godt, jeg vil tilgive dem, sådan som du har bedt om. 21Men så sandt jeg er den levende Gud, så sandt min herlighed fylder hele jorden, 22så skal ingen af de mænd, som har været vidne til de undere, jeg gjorde i Egypten og i ørkenen, og som nu for tiende gang har provokeret mig med deres ulydighed, 23få det land at se, som jeg lovede deres forfædre. Ingen af dem, der har vist mig foragt, skal få landet at se. 24Men min tjener Kaleb har en anden ånd end resten af folket, og han har bevist sin lydighed imod mig. Derfor skal han få lov til at komme ind i landet, og hans efterkommere skal tage deres del i besiddelse. 25Da nu amalekitterne og kana’anæerne bor i lavlandet,14,25 Dvs. de har blokeret alle indfaldsveje til det lovede land. skal I i morgen tidlig bryde op og vende tilbage til ørkenen ad vejen mod Det Røde Hav.”

Herrens straf over det vantro folk

26Herren sagde til Moses og Aron: 27„Hvor længe skal jeg finde mig i, at det her onde folk hele tiden beklager sig? Jeg har set deres oprør og hørt deres beklagelser. 28Giv dem nu følgende besked fra mig: Så sandt jeg lever, skal I få, hvad I har bedt om: 29I skal få lov at dø i ørkenen—alle I, der er over 20 år, I, der beklagede jer over mig. 30Ingen af jer skal nå ind i det land, som jeg svor at give til jer—bortset fra Kaleb og Josva. 31I sagde, at jeres børn ville blive taget til fange og gjort til slaver; men jeg siger, at det bliver dem, der går ind og tager det land i besiddelse, som I har vraget, 32mens I selv skal dø i ørkenen.

33Jeres børn skal vokse op som nomader, mens I vandrer rundt i ørkenen i 40 år, indtil den sidste af jer, som gjorde oprør, er død. Det er resultatet af jeres troløshed. 34Ligesom spionerne vandrede rundt i landet i 40 dage, skal I vandre rundt i ørkenen i 40 år—ét år for hver dag er straffen for jeres synd. På den måde vil jeg lære jer, hvilke konsekvenser det får, når I forkaster mig. 35Jeg, Herren, har talt. Sådan vil jeg gøre mod dette onde folk, som har rottet sig sammen imod mig og derfor skal dø her i ørkenen.”

36-38De ti spioner, som havde foranlediget oprøret imod Herren ved at sprede frygt blandt folket, faldt derefter døde om for Herrens ansigt; kun Josva og Kaleb var tilbage. 39Og da Moses bekendtgjorde Herrens ord til folket, blev de grebet af dyb sorg.

40Men tidligt næste morgen var de klar til at drage af sted mod løfternes land. „Vi tog fejl,” sagde de, „men nu er vi parat til at gå ind i det land, Herren har lovet os.”

41„Nej,” svarede Moses, „I har forspildt jeres chance. Vil I nu synde igen ved at gøre oprør mod Herrens ordre om at vende tilbage til ørkenen? 42Gå ikke ind i landet nu, for Herren er ikke med jer. Gør I det alligevel, vil I blot blive slået af fjenderne. 43Amalekitterne og kana’anæerne vil besejre jer. Når I vender jer fra Herren, vender han sig fra jer.”

44Alligevel satte de kursen mod bjerglandet, selv om pagtens ark og Moses blev tilbage i lejren. 45Men de amalekitter og kana’anæere, der boede på vejen til bjerglandet, rykkede ud mod dem, slog dem og forfulgte dem helt til Horma.

La Bible du Semeur

Nombres 14:1-45

La rébellion des Israélites

1Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. 2Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit : Si seulement nous étions morts en Egypte – ou du moins dans ce désert ! 3Pourquoi l’Eternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l’épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Egypte ?

4Et ils se dirent l’un à l’autre : Nommons-nous un chef, et retournons en Egypte.

5Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de toute l’assemblée réunie des Israélites. 6Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yephounné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements14.6 En signe de deuil ou de colère., 7et dirent à toute la communauté des Israélites : Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. 8Si l’Eternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. 9Seulement, ne vous révoltez pas contre l’Eternel et n’ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n’en ferons qu’une bouchée : leur ombre14.9 Leur ombre : langage imagé pour évoquer la protection que leurs dieux étaient censés leur apporter (voir Ps 91.1 ; 121.2-6 ; Lm 4.20 ; Lc 1.35). protectrice s’est éloignée d’eux ; tandis que l’Eternel est avec nous. Ne les craignez donc pas !

Le châtiment

10Toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l’Eternel apparut sur la tente de la Rencontre aux yeux de tous les Israélites.

11L’Eternel dit à Moïse : Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j’ai produit au milieu d’eux tant de manifestations extraordinaires ? 12Je vais le frapper de la peste pour l’exterminer, puis je formerai, à partir de toi, un peuple plus nombreux et plus puissant que lui !

13Moïse répondit à l’Eternel : Les Egyptiens savent que c’est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance14.13 Pour les v. 13-19, voir Ex 32.11-14., 14et ils l’ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi, Eternel, tu es parmi ce peuple à qui toi, Eternel, tu apparais de façon visible, que ta nuée se tient au-dessus d’eux, que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour, et dans une colonne de feu la nuit. 15Si tu fais périr ce peuple tout entier, les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront : 16« L’Eternel n’était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu’il leur avait promis par serment ; il les a massacrés dans le désert. » 17Maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant : 18« L’Eternel est patient et riche en amour, il pardonne faute et péché, mais il n’acquitte pas le coupable et il fait payer aux fils le péché des pères jusqu’à la troisième, voire la quatrième génération14.18 Voir Ex 20.5-6 ; 34.6-7 ; Dt 5.9-10 ; 7.9-10.. » 19Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, en vertu de ton immense amour, tout comme tu n’as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu’il est sorti d’Egypte.

20L’Eternel répondit : Je lui pardonne comme tu l’as demandé. 21Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l’Eternel14.21 Pour les v. 21-23, allusion en Hé 3.18., 22aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j’ai produites en Egypte et dans le désert, qui ont, déjà dix fois, voulu me forcer la main et qui ne m’ont pas obéi, 23aucun de ces hommes ne verra le pays que j’ai promis par serment à leurs ancêtres ! Aucun de ceux qui m’ont méprisé n’y entrera ! 24Mais mon serviteur Caleb a été animé d’un esprit différent : il m’a obéi sans hésitation jusqu’au bout ; c’est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s’est déjà rendu, et ses descendants en hériteront14.24 Voir Jos 14.9-12 ; Jg 1.20.. 25Comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert, en direction de la mer des Roseaux.

26L’Eternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron : 27Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi ? Car j’ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. 28Dis-leur : « Aussi vrai que je suis vivant, parole de l’Eternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m’avez exprimées : 29vos cadavres tomberont dans ce désert14.29 Voir v. 2 ; Hé 3.17. ! Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc vingt ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, 30vous n’entrerez pas dans le pays où j’avais promis par serment de vous installer – excepté Caleb, fils de Yephounné, et Josué, fils de Noun ! 31Mais vos enfants, dont vous avez dit qu’ils deviendraient la proie de l’ennemi, je les y conduirai, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. 32Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert14.32 Voir 1 Co 10.5-11 ; Hé 3.14-19 ; Jd 5. 33où vos fils seront nomades pendant quarante ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu’à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres14.33 Voir Ac 7.36.. 34Vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant quarante ans : une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce qu’il en coûte de m’abandonner14.34 Autre traduction : ce que c’est que de m’avoir contre vous. ! 35Moi, l’Eternel, j’ai parlé ! Oui, c’est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s’est liguée contre moi ! Ils disparaîtront dans ce désert ; c’est là qu’ils mourront. »

36Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l’assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, 37ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d’une mort brutale devant l’Eternel. 38Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yephounné, restèrent en vie.

Nouvelle désobéissance

39Quand Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, le peuple se livra à de grandes lamentations. 40Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse14.40 Dont il a été question en 13.17. en disant : Nous avons péché ; mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l’Eternel a parlé.

41Moïse leur déclara : Pourquoi passez-vous outre à ce qu’a dit l’Eternel ? Vous allez au-devant d’un échec ! 42N’y allez pas, car l’Eternel n’est pas au milieu de vous, n’allez donc pas vous faire battre par vos ennemis ! 43Car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin, et vous vous ferez massacrer. Comme vous vous êtes détournés de l’Eternel, il ne sera pas avec vous.

44Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse ; mais ni le coffre de l’alliance de l’Eternel ni Moïse ne quittèrent le camp. 45Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent, les battirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu’à Horma14.45 Ville inconnue de nos jours que l’on situe à l’est de Beer-Sheva. Le récit continuera au chap. 20..