Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 34

Landets grænser

11-2 Gennem Moses gav Herren israelitterne følgende besked: „I står nu på tærskelen til Kanaʼans land. Jeg giver jer hele dette land, og det skal være jeres hjemland. Mod syd grænser landet op til Edom og Zins ørken. Grænsen løber fra sydspidsen af Det Døde Hav sydpå til Akrabbimpasset og videre mod Zins ørken. Det sydligste punkt er Kadesh-Barnea. Derfra løber grænsen mod nordvest til Hatzar-Addar og videre til Atzmon. Fra Atzmon følger grænsen Egyptens Bæk helt ud til Middelhavet.

Mod vest danner Middelhavet grænse.

7-9 Nordgrænsen løber i lige linie fra Middelhavet og østpå til Hors bjerg og videre til Lebo-Hamat, Zedad og Zifron og ender ved Hatzar-Enan.

10 Den østlige grænse går fra Hatzar-Enan sydpå til Shefam 11 og videre til Ribla øst for Ajin. Derfra slår den en bue, først sydpå og derefter vestpå til den rammer Galilæasøens sydligste punkt. 12 Derfra følger den Jordanfloden sydpå til Det Døde Hav.”

Fordelingen af landet

13 Moses sagde nu til israelitterne: „Hele dette område skal fordeles ved lodkastning mellem de ni stammer og den halve Manasse-stamme. 14-15 Rubens og Gads stammer samt den anden halvdel af Manasses stamme skal ikke være med i lodtrækningen, for de har allerede fået tildelt området øst for Jordanfloden.”

16 Derefter sagde Herren til Moses: 17 „Jeg har udvalgt præsten Eleazar og Josva til at overvåge fordelingen af landet. 18 De skal have hjælp af en leder fra hver stamme.”

19-29 Herren udpegede følgende mænd til opgaven: Kaleb, Jefunnes søn, fra Judas stamme; Shemuel, Ammihuds søn, fra Simeons stamme; Elidad, Kislons søn, fra Benjamins stamme; Bukki, Joglis søn, fra Dans stamme; Hanniel, Efods søn, fra Manasses stamme; Kemuel, Shiftans søn, fra Efraims stamme; Elitzafan, Parnaks søn, fra Zebulons stamme; Paltiel, Azzans søn, fra Issakars stamme; Ahihud, Shelomis søn, fra Ashers stamme; og Pedael, Ammihuds søn, fra Naftalis stamme.

New Living Translation

Numbers 34

Boundaries of the Land

1Then the Lord said to Moses, “Give these instructions to the Israelites: When you come into the land of Canaan, which I am giving you as your special possession, these will be the boundaries. The southern portion of your country will extend from the wilderness of Zin, along the edge of Edom. The southern boundary will begin on the east at the Dead Sea.[a] It will then run south past Scorpion Pass[b] in the direction of Zin. Its southernmost point will be Kadesh-barnea, from which it will go to Hazar-addar, and on to Azmon. From Azmon the boundary will turn toward the Brook of Egypt and end at the Mediterranean Sea.[c]

“Your western boundary will be the coastline of the Mediterranean Sea.

“Your northern boundary will begin at the Mediterranean Sea and run east to Mount Hor, then to Lebo-hamath, and on through Zedad and Ziphron to Hazar-enan. This will be your northern boundary.

10 “The eastern boundary will start at Hazar-enan and run south to Shepham, 11 then down to Riblah on the east side of Ain. From there the boundary will run down along the eastern edge of the Sea of Galilee,[d] 12 and then along the Jordan River to the Dead Sea. These are the boundaries of your land.”

13 Then Moses told the Israelites, “This territory is the homeland you are to divide among yourselves by sacred lot. The Lord has commanded that the land be divided among the nine and a half remaining tribes. 14 The families of the tribes of Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh have already received their grants of land 15 on the east side of the Jordan River, across from Jericho toward the sunrise.”

Leaders to Divide the Land

16 And the Lord said to Moses, 17 “Eleazar the priest and Joshua son of Nun are the men designated to divide the grants of land among the people. 18 Enlist one leader from each tribe to help them with the task. 19 These are the tribes and the names of the leaders:

TribeLeader
JudahCaleb son of Jephunneh
20 SimeonShemuel son of Ammihud
21 BenjaminElidad son of Kislon
22 DanBukki son of Jogli
23 Manasseh son of JosephHanniel son of Ephod
24 Ephraim son of JosephKemuel son of Shiphtan
25 ZebulunElizaphan son of Parnach
26 IssacharPaltiel son of Azzan
27 AsherAhihud son of Shelomi
28 NaphtaliPedahel son of Ammihud

29 These are the men the Lord has appointed to divide the grants of land in Canaan among the Israelites.”

Notas al pie

  1. 34:3 Hebrew Salt Sea; also in 34:12.
  2. 34:4 Or the ascent of Akrabbim.
  3. 34:5 Hebrew the sea; also in 34:6, 7.
  4. 34:11 Hebrew Sea of Kinnereth.