Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 33

Ruten fra Egypten til Jordanfloden

1Her følger en beskrivelse af israelitternes rejserute fra det tidspunkt, Moses og Aron førte dem ud af Egypten. På Herrens befaling havde Moses nedskrevet navnene på alle de steder, hvor de slog lejr på vejen til Kanaʼan.

3-4 Efter den første påske i Egypten brød de i sejrsrus op fra Ramses for øjnene af de forfærdede egyptere, der var i færd med at begrave deres førstefødte, som Herren havde slået ihjel natten forinden, da han havde fuldendt dommen over de egyptiske guder.

5-7 Første gang, israelitterne slog lejr, var i Sukkot, dernæst i Etam på grænsen til ørkenen og i Pi-ha-Hirot ved Migdols bjerg nær Baʼal-Zefon. Derfra gik de gennem Det Røde Hav og tre dagsrejser ind i Etams ørken, hvor de slog lejr ved Mara. Fra Mara kom de til Elim med de 12 kilder og 70 palmetræer. Dér blev de et stykke tid.

10 Efter Elim slog de lejr ved Det Røde Hav 11 og fortsatte ind i Sins ørken, 12 hvor de slog lejr ved Dofka 13 og senere ved Alush. 14 Fra Alush tog de til Refidim, hvor der intet vand var.

15-37 Fra Refidim rejste de ind i Sinai ørken og videre gennem „De Grådiges Grav”, Hatzerot, Ritma, Rimmon-Peretz, Libna, Rissa, Kehelata, Har-Shefer, Harada, Mahelot, Tahat, Tara, Mitka, Hashmona, Moserot, Bene-Jaʼakan, Hor-ha-Gidgad, Jotbata, Abrona, Etzjon-Geber, Kadesh i Zins ørken og endte ved Hors bjerg nær grænsen til Edom.

38-39 Mens de lå i lejr ved foden af Hors bjerg, gik præsten Aron på Herrens befaling op på bjerget, hvor han døde 123 år gammel. Hans dødsdag var den første dag i den femte måned, 40 år efter at israelitterne havde forladt Egypten.

40 På det tidspunkt hørte Arads konge i det sydlige Kanaʼan, at israelitterne var på vej, 41-48 og efter at han var besejret, fortsatte de fra Hors bjerg til Zalmona, Punon, Obot, Ijje-ha-Abarim nær grænsen til Moabs land, Dibon-Gad, Almon-Diblatajim og Abarimbjergene nær Nebos bjerg, indtil de endelig nåede frem til Moabs sletter ved Jordanfloden over for Jeriko. 49 På Moabs sletter slog de lejr flere steder på strækningen mellem Bet-ha-Jeshimot og Abel-Shittim.

50-51 Det var, mens de lå i lejr øst for Jordanfloden, at Herren gav folket denne besked gennem Moses: „Efter at I er kommet over Jordanfloden og ind i Kanaʼans land, 52 skal I jage folkene på flugt foran jer og ødelægge deres udskårne og støbte afgudsbilleder og offerhøjene, hvor de dyrker deres afguder. 53 For jeg har givet jer landet, og derfor skal I tage det i besiddelse og bosætte jer i det. 54 Landet skal I dele imellem jer ved lodkastning og i forhold til de enkelte stammers størrelse, så de største stammer får et større område end de mindre stammer. 55 Men hvis I undlader at jage folkene bort, vil de af dem, som bliver tilbage, blive som en torn i øjet og et spyd i siden på jer, for de vil ikke lade jer være i fred. 56 Så ender det med, at jeg jager jer bort fra landet i stedet for dem.”

New Living Translation

Numbers 33

Remembering Israel’s Journey

1This is the route the Israelites followed as they marched out of Egypt under the leadership of Moses and Aaron. At the Lord’s direction, Moses kept a written record of their progress. These are the stages of their march, identified by the different places where they stopped along the way.

They set out from the city of Rameses in early spring—on the fifteenth day of the first month[a]—on the morning after the first Passover celebration. The people of Israel left defiantly, in full view of all the Egyptians. Meanwhile, the Egyptians were burying all their firstborn sons, whom the Lord had killed the night before. The Lord had defeated the gods of Egypt that night with great acts of judgment!

After leaving Rameses, the Israelites set up camp at Succoth.

Then they left Succoth and camped at Etham on the edge of the wilderness.

They left Etham and turned back toward Pi-hahiroth, opposite Baal-zephon, and camped near Migdol.

They left Pi-hahiroth[b] and crossed the Red Sea[c] into the wilderness beyond. Then they traveled for three days into the Etham wilderness and camped at Marah.

They left Marah and camped at Elim, where there were twelve springs of water and seventy palm trees.

10 They left Elim and camped beside the Red Sea.[d]

11 They left the Red Sea and camped in the wilderness of Sin.[e]

12 They left the wilderness of Sin and camped at Dophkah.

13 They left Dophkah and camped at Alush.

14 They left Alush and camped at Rephidim, where there was no water for the people to drink.

15 They left Rephidim and camped in the wilderness of Sinai.

16 They left the wilderness of Sinai and camped at Kibroth-hattaavah.

17 They left Kibroth-hattaavah and camped at Hazeroth.

18 They left Hazeroth and camped at Rithmah.

19 They left Rithmah and camped at Rimmon-perez.

20 They left Rimmon-perez and camped at Libnah.

21 They left Libnah and camped at Rissah.

22 They left Rissah and camped at Kehelathah.

23 They left Kehelathah and camped at Mount Shepher.

24 They left Mount Shepher and camped at Haradah.

25 They left Haradah and camped at Makheloth.

26 They left Makheloth and camped at Tahath.

27 They left Tahath and camped at Terah.

28 They left Terah and camped at Mithcah.

29 They left Mithcah and camped at Hashmonah.

30 They left Hashmonah and camped at Moseroth.

31 They left Moseroth and camped at Bene-jaakan.

32 They left Bene-jaakan and camped at Hor-haggidgad.

33 They left Hor-haggidgad and camped at Jotbathah.

34 They left Jotbathah and camped at Abronah.

35 They left Abronah and camped at Ezion-geber.

36 They left Ezion-geber and camped at Kadesh in the wilderness of Zin.

37 They left Kadesh and camped at Mount Hor, at the border of Edom. 38 While they were at the foot of Mount Hor, Aaron the priest was directed by the Lord to go up the mountain, and there he died. This happened in midsummer, on the first day of the fifth month[f] of the fortieth year after Israel’s departure from Egypt. 39 Aaron was 123 years old when he died there on Mount Hor.

40 At that time the Canaanite king of Arad, who lived in the Negev in the land of Canaan, heard that the people of Israel were approaching his land.

41 Meanwhile, the Israelites left Mount Hor and camped at Zalmonah.

42 Then they left Zalmonah and camped at Punon.

43 They left Punon and camped at Oboth.

44 They left Oboth and camped at Iye-abarim on the border of Moab.

45 They left Iye-abarim[g] and camped at Dibon-gad.

46 They left Dibon-gad and camped at Almon-diblathaim.

47 They left Almon-diblathaim and camped in the mountains east of the river,[h] near Mount Nebo.

48 They left the mountains east of the river and camped on the plains of Moab beside the Jordan River, across from Jericho. 49 Along the Jordan River they camped from Beth-jeshimoth as far as the meadows of Acacia[i] on the plains of Moab.

50 While they were camped near the Jordan River on the plains of Moab opposite Jericho, the Lord said to Moses, 51 “Give the following instructions to the people of Israel: When you cross the Jordan River into the land of Canaan, 52 you must drive out all the people living there. You must destroy all their carved and molten images and demolish all their pagan shrines. 53 Take possession of the land and settle in it, because I have given it to you to occupy. 54 You must distribute the land among the clans by sacred lot and in proportion to their size. A larger portion of land will be allotted to each of the larger clans, and a smaller portion will be allotted to each of the smaller clans. The decision of the sacred lot is final. In this way, the portions of land will be divided among your ancestral tribes. 55 But if you fail to drive out the people who live in the land, those who remain will be like splinters in your eyes and thorns in your sides. They will harass you in the land where you live. 56 And I will do to you what I had planned to do to them.”

Notas al pie

  1. 33:3 This day in the ancient Hebrew lunar calendar occurred in late March, April, or early May.
  2. 33:8a As in many Hebrew manuscripts, Samaritan Pentateuch, and Latin Vulgate (see also 33:7); most Hebrew manuscripts read left from in front of Hahiroth.
  3. 33:8b Hebrew the sea.
  4. 33:10 Hebrew sea of reeds; also in 33:11.
  5. 33:11 The geographical name Sin is related to Sinai and should not be confused with the English word sin.
  6. 33:38 This day in the ancient Hebrew lunar calendar occurred in July or August.
  7. 33:45 As in 33:44; Hebrew reads Iyim, another name for Iye-abarim.
  8. 33:47 Or the mountains of Abarim; also in 33:48.
  9. 33:49 Hebrew as far as Abel-shittim.