Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 31

Guds straf over midjanitterne

1Herren sagde nu til Moses: „Jeg vil, at du skal straffe midjanitterne, fordi de lokkede Israels folk til at dyrke afguder. Dette bliver din sidste opgave, inden du skal dø.”

Da sagde Moses til folket: „Nogle af jer skal ruste sig til kamp imod midjanitterne, så Herren kan straffe dem. 4-6 Hver stamme skal stille med 1000 mand.”

Denne hær, som i alt talte 12.000 mand, sendte Moses nu af sted imod midjanitterne, anført af Pinehas, præsten Eleazars søn. De havde pagtens ark og alarmtrompeterne med. Det var på Herrens befaling, de angreb midjanitterne og dræbte samtlige mænd iblandt dem. Blandt de dræbte var der fem midjanitiske konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba. Også Bileam, Beors søn, blev dræbt.

Den israelitiske hær tog alle kvinder og børn til fange, beslaglagde midjanitternes husdyr og rigdomme 10 og brændte alle deres byer og landsbyer af.

11-13 Så førte de fangerne og krigsbyttet i triumftog hjem til lejren på Moabs sletter ved Jordanfloden over for Jeriko. Moses, præsten Eleazar og folkets ledere kom dem i møde uden for lejren. 14 Moses blev vred på officererne, da han så, hvad de bragte med sig hjem. 15 „Hvorfor har I ladet kvinderne leve?” spurgte han. 16 „Det var jo netop dem, der fulgte Bileams råd og lokkede Israels folk til at dyrke afguder på Peors bjerg, så Herrens folk blev ramt af en frygtelig plage. 17 Derfor skal I dræbe alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand. 18 Kun småpigerne og de kvinder, der er jomfruer, må I skåne og bruge som slaver. 19 Alle de af jer, som har dræbt nogen eller rørt ved en død, skal blive uden for lejren i syv dage, og på den tredje og den syvende dag skal I og jeres fanger gennemgå renselsesritualet, så I renses for synd. 20 Husk også at vaske jeres tøj og alt, hvad der er lavet af læder, gedehår og træ.”

21 Præsten Eleazar sagde derefter til de mænd, der havde deltaget i krigen: „Herren har befalet Moses, 22-23 at I skal rense alt det, der ikke er brændbart, såsom guld, sølv, bronze, jern, tin og bly, ved at lægge det i ilden. Men alt det, der er brændbart, skal I rense ved at lægge det i vand. 24 Når det er gjort, skal I vente i syv dage, før I gennemgår renselsesritualet og vasker jeres tøj. Først da kan I vende tilbage til lejren.”

25 Herren sagde nu til Moses: 26 „Sammen med præsten Eleazar og stammelederne skal du lave en liste over alt krigsbyttet, deriblandt også krigsfangerne og husdyrene, 27 hvorefter du skal dele byttet i to dele. Den ene halvdel skal deles ud til dem, der tog del i krigen, og den anden halvdel skal deles ud til resten af folket, 28 efter at Herren har fået sin del af fangerne, kvæget, æslerne, fårene og gederne. Herrens andel af krigernes udbytte er én ud af hver 500. 29 Denne andel skal overdrages præsten Eleazar som en ydelse til præstetjenesten for Herren. 30 Herrens andel af folkets udbytte skal være én ud af hver 50. Denne andel skal overdrages levitterne, som arbejder ved Herrens bolig.”

31 Moses og præsten Eleazar gjorde, som Herren havde befalet. 32-35 Krigsbyttet udgjorde 675.000 får og geder, 72.000 stykker kvæg, 61.000 æsler og 32.000 småpiger og unge jomfruer.

36-40 Den halvdel, som tilfaldt dem, der havde været i kamp, udgjorde således 337.500 får og geder, hvoraf 675 blev givet til præsterne, 36.000 stykker kvæg, hvoraf 72 blev givet til præsterne, 30.500 æsler, hvoraf 61 blev givet til præsterne, 16.000 småpiger og unge jomfruer, hvoraf 32 blev overdraget til præsterne som slaver. 41 Præsternes andel blev overdraget til Eleazar, sådan som Herren havde sagt.

42-46 Den anden halvdel, som tilfaldt folket, beløb sig til 337.500 får og geder, 36.000 stykker kvæg, 30.500 æsler og 16.000 småpiger og unge jomfruer. 47 Af disse dyr og mennesker blev én ud af hver 50 overdraget til levitterne, sådan som Herren havde sagt.

48 Da kom lederne for de forskellige hærafdelinger til Moses 49 og sagde: „Efter at vi har optalt de hjemvendte krigere, kan vi melde, at vi ikke har mistet en eneste mand i krigen. 50 Derfor har vi besluttet at give Herren alle de guldsmykker vi tog fra fjenden, dvs. samtlige ankelringe,[a] armbånd, fingerringe, øreringe og halssmykker. Dette offer skal skaffe os soning hos Herren.”

51-53 Moses og præsten Eleazar tog imod denne særlige gave. Den samlede vægt af alle disse kunstfærdigt udførte guldsmykker, som krigerne havde taget i krigsbytte, beløb sig til næsten 200 kilo. 54 Hærførernes gave blev bragt til åbenbaringsteltet, hvor det blev opbevaret som et minde for Herrens ansigt.

Notas al pie

  1. 31,50 Betydningen af det hebraiske ord er omstridt. Muligvis er der tale om en ring omkring overarmen.

New Living Translation

Numbers 31

Conquest of the Midianites

1Then the Lord said to Moses, “On behalf of the people of Israel, take revenge on the Midianites for leading them into idolatry. After that, you will die and join your ancestors.”

So Moses said to the people, “Choose some men, and arm them to fight the Lord’s war of revenge against Midian. From each tribe of Israel, send 1,000 men into battle.” So they chose 1,000 men from each tribe of Israel, a total of 12,000 men armed for battle. Then Moses sent them out, 1,000 men from each tribe, and Phinehas son of Eleazar the priest led them into battle. They carried along the holy objects of the sanctuary and the trumpets for sounding the charge. They attacked Midian as the Lord had commanded Moses, and they killed all the men. All five of the Midianite kings—Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba—died in the battle. They also killed Balaam son of Beor with the sword.

Then the Israelite army captured the Midianite women and children and seized their cattle and flocks and all their wealth as plunder. 10 They burned all the towns and villages where the Midianites had lived. 11 After they had gathered the plunder and captives, both people and animals, 12 they brought them all to Moses and Eleazar the priest, and to the whole community of Israel, which was camped on the plains of Moab beside the Jordan River, across from Jericho. 13 Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the community went to meet them outside the camp. 14 But Moses was furious with all the generals and captains[a] who had returned from the battle.

15 “Why have you let all the women live?” he demanded. 16 “These are the very ones who followed Balaam’s advice and caused the people of Israel to rebel against the Lord at Mount Peor. They are the ones who caused the plague to strike the Lord’s people. 17 So kill all the boys and all the women who have had intercourse with a man. 18 Only the young girls who are virgins may live; you may keep them for yourselves. 19 And all of you who have killed anyone or touched a dead body must stay outside the camp for seven days. You must purify yourselves and your captives on the third and seventh days. 20 Purify all your clothing, too, and everything made of leather, goat hair, or wood.”

21 Then Eleazar the priest said to the men who were in the battle, “The Lord has given Moses this legal requirement: 22 Anything made of gold, silver, bronze, iron, tin, or lead— 23 that is, all metals that do not burn—must be passed through fire in order to be made ceremonially pure. These metal objects must then be further purified with the water of purification. But everything that burns must be purified by the water alone. 24 On the seventh day you must wash your clothes and be purified. Then you may return to the camp.”

Division of the Plunder

25 And the Lord said to Moses, 26 “You and Eleazar the priest and the family leaders of each tribe are to make a list of all the plunder taken in the battle, including the people and animals. 27 Then divide the plunder into two parts, and give half to the men who fought the battle and half to the rest of the people. 28 From the army’s portion, first give the Lord his share of the plunder—one of every 500 of the prisoners and of the cattle, donkeys, sheep, and goats. 29 Give this share of the army’s half to Eleazar the priest as an offering to the Lord. 30 From the half that belongs to the people of Israel, take one of every fifty of the prisoners and of the cattle, donkeys, sheep, goats, and other animals. Give this share to the Levites, who are in charge of maintaining the Lord’s Tabernacle.” 31 So Moses and Eleazar the priest did as the Lord commanded Moses.

32 The plunder remaining from everything the fighting men had taken totaled 675,000 sheep and goats, 33 72,000 cattle, 34 61,000 donkeys, 35 and 32,000 virgin girls.

36 Half of the plunder was given to the fighting men. It totaled 337,500 sheep and goats, 37 of which 675 were the Lord’s share; 38 36,000 cattle, of which 72 were the Lord’s share; 39 30,500 donkeys, of which 61 were the Lord’s share; 40 and 16,000 virgin girls, of whom 32 were the Lord’s share. 41 Moses gave all the Lord’s share to Eleazar the priest, just as the Lord had directed him.

42 Half of the plunder belonged to the people of Israel, and Moses separated it from the half belonging to the fighting men. 43 It totaled 337,500 sheep and goats, 44 36,000 cattle, 45 30,500 donkeys, 46 and 16,000 virgin girls. 47 From the half-share given to the people, Moses took one of every fifty prisoners and animals and gave them to the Levites, who maintained the Lord’s Tabernacle. All this was done as the Lord had commanded Moses.

48 Then all the generals and captains came to Moses 49 and said, “We, your servants, have accounted for all the men who went out to battle under our command; not one of us is missing! 50 So we are presenting the items of gold we captured as an offering to the Lord from our share of the plunder—armbands, bracelets, rings, earrings, and necklaces. This will purify our lives before the Lord and make us right with him.[b]

51 So Moses and Eleazar the priest received the gold from all the military commanders—all kinds of jewelry and crafted objects. 52 In all, the gold that the generals and captains presented as a gift to the Lord weighed about 420 pounds.[c] 53 All the fighting men had taken some of the plunder for themselves. 54 So Moses and Eleazar the priest accepted the gifts from the generals and captains and brought the gold to the Tabernacle[d] as a reminder to the Lord that the people of Israel belong to him.

Notas al pie

  1. 31:14 Hebrew the commanders of thousands, and the commanders of hundreds; also in 31:48, 52, 54.
  2. 31:50 Or will make atonement for our lives before the Lord.
  3. 31:52 Hebrew 16,750 shekels [191 kilograms].
  4. 31:54 Hebrew the Tent of Meeting.