Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 30

1Moses overbragte israelitterne alle disse forskrifter, som Herren havde givet ham.

Regler vedrørende løfter

Moses gav stammelederne følgende instrukser: „Herren har befalet: Hvis en mand aflægger Herren et højtideligt løfte eller ved en ed forpligter sig til afholdenhed på et bestemt område, så må han ikke bryde sit løfte. Hans løfte eller ed står fast.

Hvis en ugift kvinde, der endnu bor hjemme i sin fars hus, aflægger et løfte og forpligter sig til afholdenhed på et bestemt område, og hvis hendes far efter at være gjort bekendt med løftet, ikke gør indsigelse, står løftet ved magt. Men hvis hendes far, samme dag han hører om det, nægter at godkende hendes løfte, træder løftet ud af kraft. Da vil Herren tilgive hende, for hendes far har modsat sig løftet.

Hvis en kvinde gifter sig, mens hun stadig er forpligtet af et løfte, hun har aflagt uden at tænke så meget over konsekvenserne, og hendes mand ikke gør indsigelse den dag, han bliver gjort bekendt med løftet, står løftet ved magt. Men hvis hendes mand samme dag nægter at godkende løftet, træder det ud af kraft, og Herren vil tilgive hende.

10 Hvis kvinden er enke eller fraskilt, vil et løfte hun har aflagt, stå ved magt.

11 Hvis kvinden allerede er gift og bor sammen med sin mand, når hun aflægger sit løfte, 12 og manden bliver gjort bekendt med løftet uden at gøre indsigelse, står løftet ved magt. 13 Men hvis han modsætter sig løftet, samme dag han hører om det, træder løftet ud af kraft, og Herren vil tilgive hende. 14 Hendes mand kan altså enten bekræfte eller afkræfte et løfte eller en forpligtelse til afholdenhed, som hans kone ved en ed har fremsagt, 15 men hvis han ikke gør indsigelse den samme dag, han hører om det, har han dermed godkendt løftet som gyldigt. 16 Hvis han overskrider denne frist og senere får hende til at bryde sit løftet, bliver det hans ansvar, og straffen for løftebruddet rammer ham selv.”

17 Det var de regler, Herren gav Moses om forholdet mellem en mand og hans kone og mellem en far og hans ugifte datter.

New Living Translation

Numbers 30

Laws concerning Vows

1[a]Then Moses summoned the leaders of the tribes of Israel and told them, “This is what the Lord has commanded: A man who makes a vow to the Lord or makes a pledge under oath must never break it. He must do exactly what he said he would do.

“If a young woman makes a vow to the Lord or a pledge under oath while she is still living at her father’s home, and her father hears of the vow or pledge and does not object to it, then all her vows and pledges will stand. But if her father refuses to let her fulfill the vow or pledge on the day he hears of it, then all her vows and pledges will become invalid. The Lord will forgive her because her father would not let her fulfill them.

“Now suppose a young woman makes a vow or binds herself with an impulsive pledge and later marries. If her husband learns of her vow or pledge and does not object on the day he hears of it, her vows and pledges will stand. But if her husband refuses to accept her vow or impulsive pledge on the day he hears of it, he nullifies her commitments, and the Lord will forgive her. If, however, a woman is a widow or is divorced, she must fulfill all her vows and pledges.

10 “But suppose a woman is married and living in her husband’s home when she makes a vow or binds herself with a pledge. 11 If her husband hears of it and does not object to it, her vow or pledge will stand. 12 But if her husband refuses to accept it on the day he hears of it, her vow or pledge will be nullified, and the Lord will forgive her. 13 So her husband may either confirm or nullify any vows or pledges she makes to deny herself. 14 But if he does not object on the day he hears of it, then he is agreeing to all her vows and pledges. 15 If he waits more than a day and then tries to nullify a vow or pledge, he will be punished for her guilt.”

16 These are the regulations the Lord gave Moses concerning relationships between a man and his wife, and between a father and a young daughter who still lives at home.

Notas al pie

  1. 30:1 Verses 30:1-16 are numbered 30:2-17 in Hebrew text.