Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 26

26 sagde Herren til Moses og præsten Eleazar, Arons søn: „Lav en optælling over samtlige israelitiske mænd over 20 år, så I ved, hvor mange våbenføre mænd hver enkelt stamme og slægt kan bidrage med.” 3-4 Så optalte Moses og Eleazar folket, mens de lå i lejr på Moabs sletter ved Jordanfloden over for Jeriko. Her følger resultatet af denne anden mønstring, stamme for stamme, slægt for slægt:

Først Rubens stamme (Ruben var jo Jakobs førstefødte søn): Stammen bestod af følgende slægter, opkaldt efter Rubens sønner: hanokitterne opkaldt efter Hanok; palluitterne opkaldt efter Pallu; hesronitterne opkaldt efter Hesron; karmitterne opkaldt efter Karmi. Fra Rubens slægter mønstredes der 43.730 våbenføre mænd.

Eliab, der var søn af Pallu, havde tre sønner: Nemuel, Datan og Abiram. Det var Datan og Abiram, der sammen med Kora gjorde oprør imod Moses og Aron—ja, imod Herren selv. 10 Derfor åbnede jorden sit gab og opslugte dem, så de sammen med de 250 mænd, der blev brændt op af Herrens ild, blev til skræk og advarsel for hele folket. 11 Koras slægt uddøde dog ikke.

12 Dernæst Simeons stamme, som bestod af følgende slægter, opkaldt efter Simeons sønner: nemuelitterne opkaldt efter Nemuel; jaminitterne opkaldt efter Jamin; jakinitterne opkaldt efter Jakin; 13 zerahitterne opkaldt efter Zerach; shaulitterne opkaldt efter Shaul. 14 Fra Simeons slægter mønstredes i alt 22.200 mand.

15 Gads stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Gads sønner: zefonitterne opkaldt efter Zefon; haggitterne opkaldt efter Haggi; shunitterne opkaldt efter Shuni; 16 oznitterne opkaldt efter Ozni; eritterne opkaldt efter Eri; 17 aroditterne opkaldt efter Arod; arelitterne opkaldt efter Areli. 18 Fra Gads slægter i alt 40.500 mand.

19 Dernæst Judas stamme: Judas sønner Er og Onan, der døde i Kanaʼan, er ikke medregnet. 20 Stammens slægter er opkaldt efter Judas øvrige sønner: shelanitterne opkaldt efter Shela; peretzitterne opkaldt efter Peretz; zerahitterne opkaldt efter Zerach. 21 Peretzitterne var yderligere opdelt i hesronitterne, opkaldt efter Hesron, og hamulitterne, opkaldt efter Hamul, begge sønner af Peretz. 22 Fra Judas slægter i alt 76.500 mand.

23 Issakars stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Issakars sønner: tolaitterne opkaldt efter Tola; punitterne opkaldt efter Pua; 24 jashubitterne opkaldt efter Jashub; shimronitterne opkaldt efter Shimron. 25 Fra Issakars slægter i alt 64.300 mand.

26 Zebulons stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Zebulons sønner: sereditterne opkaldt efter Sered; elonitterne opkaldt efter Elon; jaleʼelitterne opkaldt efter Jaleʼel. 27 Fra Zebulons slægter i alt 60.500 mand.

28 To stammer udsprang fra Josefs to sønner: Manasse og Efraim. 29 Manasses stamme bestod af makiritterne, opkaldt efter Manasses søn Makir, og gileaditterne, opkaldt efter Makirs søn Gilead. 30 Gileaditterne var opdelt i følgende slægter: iezritterne opkaldt efter Iezer; helekitterne opkaldt efter Helek; 31 asrielitterne opkaldt efter Asriel; shekemitterne opkaldt efter Shekem; 32 shemidaitterne opkaldt efter Shemida; heferitterne opkaldt efter Hefer. 33 Hefers søn Zelofhad havde ingen sønner, men fem døtre ved navn Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirtza. 34 Fra Manasses slægter var der i alt 52.700 mand.

35 Efraims stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Efraims sønner: shutelaitterne opkaldt efter Shutela; bekeritterne opkaldt efter Beker; tahanitterne opkaldt efter Tahan. 36 Shutela fik sønnen Eran, hvorfra eranitterne stammer. 37 Fra Efraims slægter var der i alt 32.500 mand.

38 Benjamins stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Benjamins sønner: belaitterne opkaldt efter Bela; ashbelitterne opkaldt efter Ashbel; ahiramitterne opkaldt efter Ahiram; 39 shufamitterne opkaldt efter Shufam; hufamitterne opkaldt efter Hufam. 40 Bela fik sønnerne Ard og Naʼaman, hvorfra arditterne og naʼamitterne stammer. 41 Fra Benjamins slægter var der i alt 45.600 mand.

42-43 Dans stamme bestod af shuhamitterne, opkaldt efter Shuham,[a] Dans søn. Fra Dans stamme var der 64.400 mand.

44 Ashers stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Ashers sønner: jimnitterne opkaldt efter Jimna; jishvitterne opkaldt efter Jishvi; beriaitterne opkaldt efter Beria. 45 Følgende slægter stammer fra Berias sønner Heber og Malkiel: heberitterne og malkielitterne. 46 Asher havde en datter ved navn Sera. 47 Fra Ashers slægter var der i alt 53.400 mand.

48 Naftalis stamme bestod af følgende slægter, opkaldt efter Naftalis sønner: jahtzeʼelitterne opkaldt efter Jahtzeʼel; gunitterne opkaldt efter Guni; 49 jetzeritterne opkaldt efter Jetzer; shillemitterne opkaldt efter Shillem. 50 Fra Naftalis slægter i alt 45.400 mand.

51 Det samlede antal våbenføre israelitiske mænd over 20 år var altså 601.730.

52-54 Derefter sagde Herren til Moses: „Du skal fordele landet mellem stammerne i forhold til stammernes størrelse, således at de store stammer vil få et stort landområde, og de mindre stammer vil få et mindre landområde. 55 Der skal kastes lod om rækkefølgen af fordelingen mellem stammerne. 56 Nogle vil få et stort område, andre et mindre område, alt sammen ved lodkastning.”

57 Levis stamme bestod af følgende slægter: gershonitterne opkaldt efter Gershon; kehatitterne opkaldt efter Kehat; meraritterne opkaldt efter Merari. 58-59 Under dem hørte følgende slægter: libnitterne, hebronitterne, mahlitterne, mushitterne og koraitterne.

En af Kehats efterkommere hed Amram, som i Egypten blev gift med Jokebed af Levis stamme, hvorefter hun fødte Aron, Moses og Mirjam. 60 Aron fik sønnerne Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 61 Nadab og Abihu døde, fordi de bragte et røgelsesoffer, der var i modstrid med Herrens befalinger.

62 Det samlede antal levitter af hankøn fra en måned og opefter var 23.000. Levitterne blev imidlertid ikke regnet med i folketællingen, for de fik ikke arvelod i landet sammen med de øvrige stammer.

63 Det var så resultatet af den folketælling, som Moses og præsten Eleazar holdt på Moabs sletter ved Jordanfloden over for Jeriko. 64-65 Ikke en eneste af alle disse mennesker var med i den første folketælling, som Moses og præsten Aron havde foretaget i Sinaiørkenen; alle, der havde været med i den første optælling, var døde i mellemtiden, sådan som Herren havde sagt: „De skal alle dø i ørkenen.” De eneste, der var tilbage fra dengang, var Kaleb og Josva.

Notas al pie

  1. 26,42-43 Også kaldet Hushim, se 1.Mos. 46,23.