Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 25

Israelitternes utroskab

1Mens israelitterne lå i lejr i Shittim,[a] syndede nogle af de unge mænd ved at ligge med moabitiske piger. Det skete ved, at pigerne inviterede dem med til de fester, de holdt for deres afguder, og det førte til, at mændene ikke bare spiste afgudsofferkød, men deltog åbenlyst i afgudsdyrkelsen med dertil hørende utugt.

Inden længe begyndte mange af israelitterne at dyrke moabitternes gud, Baʼal-Peor. Da sendte Herren i sin vrede en plage over folket, og han sagde til Moses: „Kald folkets ledere sammen og lad alle de ansvarlige blive henrettet og hængt op i solen foran mit telt, så min vrede ikke skal udslette hele folket.” Så gav Moses folkets ledere følgende besked: „De af jeres folk, der er begyndt at dyrke Baʼal-Peor, skal I henrette.”

En af de israelitiske mænd var fræk nok til at tage en af de midjanitiske piger med ind i sit telt nær ved midten af lejren, hvor Moses og folket stod grædende og sørgede foran indgangen til åbenbaringsteltet. En ung mand ved navn Pinehas, søn af ypperstepræsten Eleazar, opdagede det, sprang op, greb et spyd og fulgte efter dem ind i teltet, hvor han jog spyddet gennem mandens krop og ind i pigens mave. Da standsede plagen, som indtil da havde kostet 24.000 mennesker livet.

10 Herren sagde nu til Moses: 11 „Du kan takke Pinehas for at plagen standsede, for han forstod min harme og afværgede, at min vrede gjorde yderligere indhug iblandt jer. 12-13 Fordi han handlede i nidkærhed for Gud, og fordi han derved skaffede soning for Israels folk, lover jeg ham og hans efterkommere, at de altid skal være mine præster.”

14 Den mand, som blev dræbt sammen med den midjanitiske pige, hed Zimri. Han var søn af Salu, som var en af lederne i Simeons stamme. 15 Pigens navn var Kozbi. Hun var datter af en midjanitisk fyrste ved navn Zur.

16-17 „Du skal udrydde midjanitterne,” sagde Herren til Moses, 18 „for de forførte jer ved at lokke jer bort fra mig og få jer til at dyrke deres afguder i stedet. Det, der skete med Kozbi, som døde den dag, plagen brød løs på grund af Baʼal-Peor, er et eksempel på, hvad der vil ske med hele det midjanitiske folk.”

Moses afholder en ny folketælling

19 Efter at plagen var standset,

Notas al pie

  1. 25,1 På hebraisk betyder ordet „Akacietræer”, og det er navnet på en by øst for Jordanfloden på højde med Jeriko.

New Living Translation

Numbers 25

Moab Seduces Israel

1While the Israelites were camped at Acacia Grove,[a] some of the men defiled themselves by having[b] sexual relations with local Moabite women. These women invited them to attend sacrifices to their gods, so the Israelites feasted with them and worshiped the gods of Moab. In this way, Israel joined in the worship of Baal of Peor, causing the Lord’s anger to blaze against his people.

The Lord issued the following command to Moses: “Seize all the ringleaders and execute them before the Lord in broad daylight, so his fierce anger will turn away from the people of Israel.”

So Moses ordered Israel’s judges, “Each of you must put to death the men under your authority who have joined in worshiping Baal of Peor.”

Just then one of the Israelite men brought a Midianite woman into his tent, right before the eyes of Moses and all the people, as everyone was weeping at the entrance of the Tabernacle.[c] When Phinehas son of Eleazar and grandson of Aaron the priest saw this, he jumped up and left the assembly. He took a spear and rushed after the man into his tent. Phinehas thrust the spear all the way through the man’s body and into the woman’s stomach. So the plague against the Israelites was stopped, but not before 24,000 people had died.

10 Then the Lord said to Moses, 11 “Phinehas son of Eleazar and grandson of Aaron the priest has turned my anger away from the Israelites by being as zealous among them as I was. So I stopped destroying all Israel as I had intended to do in my zealous anger. 12 Now tell him that I am making my special covenant of peace with him. 13 In this covenant, I give him and his descendants a permanent right to the priesthood, for in his zeal for me, his God, he purified the people of Israel, making them right with me.[d]

14 The Israelite man killed with the Midianite woman was named Zimri son of Salu, the leader of a family from the tribe of Simeon. 15 The woman’s name was Cozbi; she was the daughter of Zur, the leader of a Midianite clan.

16 Then the Lord said to Moses, 17 “Attack the Midianites and destroy them, 18 because they assaulted you with deceit and tricked you into worshiping Baal of Peor, and because of Cozbi, the daughter of a Midianite leader, who was killed at the time of the plague because of what happened at Peor.”

Notas al pie

  1. 25:1a Hebrew Shittim.
  2. 25:1b As in Greek version; Hebrew reads some of the men began having.
  3. 25:6 Hebrew the Tent of Meeting.
  4. 25:13 Or he made atonement for the people of Israel.