Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 24

Bileams sidste budskaber

1Nu stod det klart for Bileam, at Herren ønskede at velsigne Israel. Derfor gik han ikke afsides som før for at få Herren i tale. I stedet kastede han et blik ud over ørkenen, hvor folket havde slået lejr stamme for stamme. Da kom Guds Ånd over ham, og han kom med følgende budskab:

„Således siger Bileam, Beors søn,
    manden, der ser med lukkede øjne,
manden, som hører Guds stemme,
    kender den Højestes hemmeligheder,
manden, som skuer syner fra den Almægtige,
    hensunket med sit indre øje vidt åbent:
Hvor er dine telte smukke, Israel,
    dine boliger er skønne at se på.
Som frodige planter i en frugtbar dal,
    som velvandede haver ved flodens bred,
som agaver, plantet af Herren selv,
    som cedertræer, plantet ved vandløb.
Vand har de i overflod,
    rigeligt til at vande deres korn.
Deres konge er mægtigere end Agag,
    hans kongerige uden sidestykke.
Gud førte dem ud af Egypten,
    han gav dem styrke som vildoksen.
De opæder de folk, som står dem i vejen,
    skyder dem med pile, knuser deres knogler.
Som en sejrende løve lægger de sig til ro.
    Hvem vover at vække deres vrede?
Velsignet er den, der velsigner dig.
    Forbandet er den, der forbander dig.”

10 Kong Balak blev nu så rasende på Bileam, at han knyttede næverne og skreg: „Jeg sendte bud efter dig, for at du skulle forbande mine fjender, og i stedet har du nu velsignet dem tre gange! 11 Nu kan det være nok! Forsvind med dig. Rejs hjem til dit eget land. Jeg havde tænkt at lønne dig rigeligt, men det har Herren nu forhindret.”

12 Bileam svarede: „Jeg fortalte for længst dine sendebud, 13 at om du så gav mig et helt palads fuldt af guld og sølv, kunne jeg ikke modsætte mig Herrens vilje eller lave om på den. Jeg sagde udtrykkeligt, at jeg ikke kunne sige andet end det, Herren gav mig at sige. 14 Ja, nu vil jeg vende hjem til mit folk, men først vil jeg lade dig vide, hvad dette folk skal gøre ved dit folk i tiden, der kommer.”

15 Og Bileam fremkom med følgende profeti:

„Således siger Bileam, Beors søn,
    manden, der ser med lukkede øjne,
16 manden, som hører Guds stemme,
    og kender den Højestes hemmeligheder,
manden, som skuer syner fra den Almægtige,
    hensunket med sit indre øje vidt åbent:
17 Jeg ser ham komme—dog ikke endnu.
    Jeg skuer ham i det fjerne.
En stjerne stiger op fra Jakob,
    en konge fremstår fra Israel.
Han knuser begge Moabs flanker,
    tilintetgør alle Sets sønner.
18 Edom bliver underlagt Israel,
    Seirs land bliver dets ejendom.
Israel skal vokse sig stærk,
    Guds folk skal kue sine fjender.
19 En hersker skal fremstå fra Jakob,
    han udrydder de overlevende i byen.”

20 Da vendte Bileam sig mod amalekitternes land og fortsatte:

„Først var amalekitterne en stormagt,
    men de går undergangen i møde til sidst.”

21 Derefter vendte han sig i retning af kenitternes land og sagde:

„Du stoler på din stærke borg,
    din rede er bygget på bjergets top.
22 Men jeres land bliver ødelagt,
    når assyrerne fører jer bort i eksil.”

23 Bileams sidste budskab lød:

„Hvem kan bestå, når Gud sender sin hær?
24     Skibe skal komme fra grækernes[a] kyst,
de kuer både assyrerne og hebræerne.[b]
    Men derefter går de selv til grunde.”

25 Så skiltes Bileam og kong Balak og drog hver til sit.

Notas al pie

  1. 24,24 På hebraisk: kittim eller „kittæerne”. Det henviser til et folk, som først slog sig ned på Cypern, men senere bredte sig til andre kyststrækninger i det østlige Middelhav. Se 1.Mos. 10,4.
  2. 24,24 På hebraisk: Eber. Det var en søn af Sem og stamfar til Abraham. Se 1.Mos. 10,21 og 1.Krøn. 1,24-27.

New Living Translation

Numbers 24

1By now Balaam realized that the Lord was determined to bless Israel, so he did not resort to divination as before. Instead, he turned and looked out toward the wilderness, where he saw the people of Israel camped, tribe by tribe. Then the Spirit of God came upon him, and this is the message he delivered:

“This is the message of Balaam son of Beor,
    the message of the man whose eyes see clearly,
the message of one who hears the words of God,
    who sees a vision from the Almighty,
    who bows down with eyes wide open:
How beautiful are your tents, O Jacob;
    how lovely are your homes, O Israel!
They spread before me like palm groves,[a]
    like gardens by the riverside.
They are like tall trees planted by the Lord,
    like cedars beside the waters.
Water will flow from their buckets;
    their offspring have all they need.
Their king will be greater than Agag;
    their kingdom will be exalted.
God brought them out of Egypt;
    for them he is as strong as a wild ox.
He devours all the nations that oppose him,
    breaking their bones in pieces,
    shooting them with arrows.
Like a lion, Israel crouches and lies down;
    like a lioness, who dares to arouse her?
Blessed is everyone who blesses you, O Israel,
    and cursed is everyone who curses you.”

10 King Balak flew into a rage against Balaam. He angrily clapped his hands and shouted, “I called you to curse my enemies! Instead, you have blessed them three times. 11 Now get out of here! Go back home! I promised to reward you richly, but the Lord has kept you from your reward.”

12 Balaam told Balak, “Don’t you remember what I told your messengers? I said, 13 ‘Even if Balak were to give me his palace filled with silver and gold, I would be powerless to do anything against the will of the Lord.’ I told you that I could say only what the Lord says! 14 Now I am returning to my own people. But first let me tell you what the Israelites will do to your people in the future.”

Balaam’s Final Messages

15 This is the message Balaam delivered:

“This is the message of Balaam son of Beor,
    the message of the man whose eyes see clearly,
16 the message of one who hears the words of God,
    who has knowledge from the Most High,
who sees a vision from the Almighty,
    who bows down with eyes wide open:
17 I see him, but not here and now.
    I perceive him, but far in the distant future.
A star will rise from Jacob;
    a scepter will emerge from Israel.
It will crush the heads of Moab’s people,
    cracking the skulls[b] of the people of Sheth.
18 Edom will be taken over,
    and Seir, its enemy, will be conquered,
    while Israel marches on in triumph.
19 A ruler will rise in Jacob
    who will destroy the survivors of Ir.”

20 Then Balaam looked over toward the people of Amalek and delivered this message:

“Amalek was the greatest of nations,
    but its destiny is destruction!”

21 Then he looked over toward the Kenites and delivered this message:

“Your home is secure;
    your nest is set in the rocks.
22 But the Kenites will be destroyed
    when Assyria[c] takes you captive.”

23 Balaam concluded his messages by saying:

“Alas, who can survive
    unless God has willed it?
24 Ships will come from the coasts of Cyprus[d];
    they will oppress Assyria and afflict Eber,
    but they, too, will be utterly destroyed.”

25 Then Balaam left and returned home, and Balak also went on his way.

Notas al pie

  1. 24:6 Or like a majestic valley.
  2. 24:17 As in Samaritan Pentateuch; the meaning of the Hebrew word is uncertain.
  3. 24:22 Hebrew Asshur; also in 24:24.
  4. 24:24 Hebrew Kittim.