Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 23

Bileam velsigner israelitterne

1Da sagde Bileam til kongen: „Byg syv altre her og bring mig syv tyre og syv væddere.” Balak adlød, hvorefter de i fællesskab ofrede en tyr og en vædder på hvert af de syv altre.

Bileam sagde nu til kongen: „Bliv stående her ved dine brændofre, så vil jeg gå hen og prøve at få Herren i tale. Bagefter skal jeg fortælle dig, hvad Herren siger.” Så gik han op på en nøgen klippetop, og Herren mødte ham dér. Bileam sagde til Herren: „Jeg har bygget syv altre og ofret en tyr og en vædder på hvert alter.” Da gav Herren Bileam et budskab til kong Balak.

Så vendte Bileam tilbage til kongen, der stod ved sine brændofre sammen med de moabitiske ledere. Det budskab, Herren havde givet ham, lød som følger:

„Fra Aram lod Balak mig hente,
    han sendte bud fra østlandets bjerge:
‚Kom og forband Jakob,
    nedkald Guds vrede over Israel.’
Kan jeg mon forbande, når Gud ikke vil,
    nedkalde vrede, uden at Herren er vred?
Jeg ser dem fra min udkigspost,
    fra bjergene skuer mit øje dem:
De er et udvalgt folk,
    udskilt fra andre nationer.
10 Jakobs slægt kan ikke tælles,
    Israels folk er som sand på stranden.
Det er et gudfrygtigt folk,
    gid jeg må leve og dø som dem.”

11 „Hvad i alverden er det, du siger?” udbrød kong Balak. „Bad jeg dig ikke om at forbande mine fjender? Hvorfor velsigner du dem så i stedet for?”

12 Bileam svarede: „Kan jeg gøre andet end at gentage, hvad Herren har sagt til mig?”

13 „Nuvel,” sagde Balak, „følg med hen til et andet sted, hvor vi kun kan se en mindre del af folket. Dem kan du i det mindste forbande for mig.” 14 Så førte Balak ham op til udkigsstedet på toppen af Pisgas bjerg. Her byggede han igen syv altre og ofrede en tyr og en vædder på hvert alter.

15 Derefter sagde Bileam til kongen: „Bliv stående her ved dit brændoffer, mens jeg går hen og prøver at få Herren i tale.” 16 Da talte Herren til Bileam og gav ham et budskab til Balak, 17 hvorpå Bileam vendte tilbage til kongen og de moabitiske ledere, der stod rundt om altrene.

„Nå, hvad sagde Herren så?” spurgte kongen ivrigt. 18 Bileam svarede:

„Hør godt efter, kong Balak,
    spids dine ører, Zippors søn.
19 Gud er ikke som mennesker, der lyver,
    han skifter ikke mening, som vi gør.
Når han siger noget, så gør han det.
    Han holder, hvad han lover.
20 Når han har befalet at velsigne,
    kan jeg ikke andet end velsigne.
21 I Jakobs lejr lider man ingen nød,
    ingen ulykke rammer Israels folk.
For Herren, deres Gud, er med dem,
    de hylder ham som deres konge.
22 Gud førte dem ud af Egypten,
    han gav dem styrke som en vildokse.
23 Forbandelser preller af på Jakob,
    trolddom har ingen magt over Israel.
Nu siger folkeslagene om Israel:
    ‚Se, hvad Gud har gjort for sit folk.’
24 Det er et folk, der rejser sig som en løve,
    som en hanløve, der jager sit bytte.
De hviler sig først, efter at de har spist,
    og når de har drukket de dræbtes blod.”

25 Da udbrød kong Balak: „Hvis du ikke vil forbande dem, så kunne du i det mindste lade være med at velsigne dem.” 26 „Kan jeg gøre andet end at gentage, hvad Herren har sagt til mig?” svarede Bileam. 27 „Nuvel,” sagde Balak, „følg med hen til et tredje sted. Måske Gud går med til, at du forbander dem fra det sted.”

28 Så førte kong Balak ham op på toppen af Peors bjerg, hvorfra de kunne se ud over ørkenen, 29 og Bileam opfordrede igen kongen til at bygge syv altre og tilberede syv tyre og syv væddere som brændofre. 30 Kongen adlød Bileam og ofrede en tyr og en vædder på hvert alter.