Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 2

Stammerne får tildelt deres områder i lejren

1Derpå sagde Herren til Moses og Aron: „Hver enkelt stamme skal tildeles deres eget område i lejren, og det skal markeres med deres stammes banner. Deres lejre skal ligge i en kreds rundt om åbenbaringsteltet.

3-9 På teltets østside skal Judas stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden de 74.600 våbenføre mænd fra Judas stamme under ledelse af Nahshon er der Issakars stamme med 54.400 våbenføre mænd under ledelse af Netanel og Zebulons stamme med 57.400 våbenføre mænd under ledelse af Eliab. Det samlede antal våbenføre mænd i Judas hærafdeling er således 186.400. Disse tre stammer skal gå forrest, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.

10-16 På teltets sydside skal Rubens stamme stå i spidsen for en hærafdeling: Foruden Rubens stamme med dens 46.500 våbenføre mænd under ledelse af Elitzur er der Simeons stamme med 59.300 våbenføre mænd under ledelse af Shelumiel og Gads stamme med 45.650 våbenføre mænd under ledelse af Eljasaf. Det samlede antal våbenføre mænd i Rubens hærafdeling er således 151.450. Disse tre stammer skal følge efter Judas hærafdeling, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.

17 Derefter skal levitterne bryde op med deres egne telte og med åbenbaringsteltet, så de hele tiden holder sig i midten. De skal følge denne orden, når de bryder op, og når de slår lejr igen, hver hærafdeling med sit eget banner.

18-24 På teltets vestside skal Efraims stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden Efraims stamme med dens 40.500 våbenføre mænd under ledelse af Elishama er der Manasses stamme med 32.200 våbenføre mænd under ledelse af Gamliel og Benjamins stamme med 35.400 våbenføre mænd under ledelse af Abidan. Det samlede antal våbenføre mænd i Efraims hærafdeling er således 108.100. Disse tre stammer skal følge efter Rubens hærafdeling, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.

25-31 På teltets nordside skal Dans stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden Dans stamme med dens 62.700 våbenføre mænd under ledelse af Ahiezer er der Ashers stamme med 41.500 våbenføre mænd under ledelse af Pagiel og Naftalis stamme med 53.400 våbenføre mænd under ledelse af Ahira. Det samlede antal våbenføre mænd i Dans hærafdeling er således 157.600. Disse tre stammer skal danne bagtrop, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.”

32-33 I alt udgjorde den israelitiske hær altså 603.550 våbenføre mænd foruden levitterne, der ifølge Herrens befaling til Moses var fritaget for værnepligt. 34 Og israelitterne fulgte omhyggeligt de befalinger, som Herren havde givet Moses, så de brød op i den angivne rækkefølge og slog lejr på deres tildelte områder under deres respektive stammefaner.

New Living Translation

Numbers 2

Organization for Israel’s Camp

1Then the Lord gave these instructions to Moses and Aaron: “When the Israelites set up camp, each tribe will be assigned its own area. The tribal divisions will camp beneath their family banners on all four sides of the Tabernacle,[a] but at some distance from it.

3-4 “The divisions of Judah, Issachar, and Zebulun are to camp toward the sunrise on the east side of the Tabernacle, beneath their family banners. These are the names of the tribes, their leaders, and the numbers of their registered troops:

TribeLeaderNumber
JudahNahshon son of Amminadab74,600
5-6 IssacharNethanel son of Zuar54,400
7-8 ZebulunEliab son of Helon57,400

So the total of all the troops on Judah’s side of the camp is 186,400. These three tribes are to lead the way whenever the Israelites travel to a new campsite.

10-11 “The divisions of Reuben, Simeon, and Gad are to camp on the south side of the Tabernacle, beneath their family banners. These are the names of the tribes, their leaders, and the numbers of their registered troops:

TribeLeaderNumber
ReubenElizur son of Shedeur46,500
12-13 SimeonShelumiel son of Zurishaddai59,300
14-15 GadEliasaph son of Deuel[b]45,650

16 So the total of all the troops on Reuben’s side of the camp is 151,450. These three tribes will be second in line whenever the Israelites travel.

17 “Then the Tabernacle, carried by the Levites, will set out from the middle of the camp. All the tribes are to travel in the same order that they camp, each in position under the appropriate family banner.

18-19 “The divisions of Ephraim, Manasseh, and Benjamin are to camp on the west side of the Tabernacle, beneath their family banners. These are the names of the tribes, their leaders, and the numbers of their registered troops:

TribeLeaderNumber
EphraimElishama son of Ammihud40,500
20-21 ManassehGamaliel son of Pedahzur32,200
22-23 BenjaminAbidan son of Gideoni35,400

24 So the total of all the troops on Ephraim’s side of the camp is 108,100. These three tribes will be third in line whenever the Israelites travel.

25-26 “The divisions of Dan, Asher, and Naphtali are to camp on the north side of the Tabernacle, beneath their family banners. These are the names of the tribes, their leaders, and the numbers of their registered troops:

TribeLeaderNumber
DanAhiezer son of Ammishaddai62,700
27-28 AsherPagiel son of Ocran41,500
29-30 NaphtaliAhira son of Enan53,400

31 So the total of all the troops on Dan’s side of the camp is 157,600. These three tribes will be last, marching under their banners whenever the Israelites travel.”

32 In summary, the troops of Israel listed by their families totaled 603,550. 33 But as the Lord had commanded, the Levites were not included in this registration. 34 So the people of Israel did everything as the Lord had commanded Moses. Each clan and family set up camp and marched under their banners exactly as the Lord had instructed them.

Notas al pie

  1. 2:2 Hebrew the Tent of Meeting; also in 2:17.
  2. 2:14-15 As in many Hebrew manuscripts, Samaritan Pentateuch, and Latin Vulgate (see also 1:14); most Hebrew manuscripts read son of Reuel.