Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 1

Israels første folketælling

1På den første dag i den anden måned[a] året efter, at israelitterne havde forladt Egypten, talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet, mens folket opholdt sig i Sinais ørken.

Herren sagde: 2-4 „Lav en liste over alle våbenføre mænd over 20 år med deres stamme- og slægtsnavne. Du og Aron skal være ansvarlige for optællingen, som skal uddelegeres til en leder fra hver enkelt stamme. Følgende ledere skal hjælpe jer: fra Rubens stamme: Elitzur, Shedeurs søn; fra Simeons stamme: Shelumiel, Zurishaddajs søn; fra Judas stamme: Nahshon, Amminadabs søn; fra Issakars stamme: Netanel, Suars søn; fra Zebulons stamme: Eliab, Helons søn; 10 fra Efraims, Josefs søns, stamme: Elishama, Ammihuds søn; fra Manasses, Josefs søns, stamme: Gamliel, Pedasurs søn; 11 fra Benjamins stamme: Abidan, Gidonis søn; 12 fra Dans stamme: Ahiezer, Ammishaddajs søn; 13 fra Ashers stamme: Pagiel, Okrans søn; 14 fra Gads stamme: Eljasaf, Deuels søn; 15 fra Naftalis stamme: Ahira, Enans søn.” 16 Disse mænd var ledere blandt folket, overhoveder for hver deres slægt.

17-46 Samme dag sammenkaldte Moses, Aron og de ovennævnte ledere samtlige våbenføre mænd i Israel over 20 år. Hver person fik besked på at oplyse sit stamme- og slægtsnavn, sådan som Herren havde befalet Moses. Her følger den samlede opgørelse: Jakobs førstefødte søns, Rubens, stamme: 46.500; Simeons stamme: 59.300; Gads stamme: 45.650; Judas stamme: 74.600; Issakars stamme: 54.400; Zebulons stamme: 57.400; Efraims, Josefs søns, stamme: 40.500; Manasses, Josefs søns, stamme: 32.200; Benjamins stamme: 35.400; Dans stamme: 62.700; Ashers stamme: 41.500; Naftalis stamme: 53.400. Det samlede antal våbenføre mænd udgjorde 603.550 personer.

47-49 Dette tal indbefatter dog ikke levitterne, for Herren havde sagt til Moses: „Du må ikke bruge levitterne som soldater, og du skal ikke tage dem med på listen. 50 Jeg har nemlig givet dem ansvar for at tage sig af min bolig, det hellige telt, som indeholder pagtens ark. Derfor skal de altid have deres lejr i nærheden af boligen. 51 Det er levitternes opgave at pakke teltet sammen og rejse det igen, og hvis nogen andre blander sig i den opgave eller blot rører ved teltet, skal de henrettes. 52 Resten af Israels stammer skal tildeles hver deres lejrplads med hver deres banner, 53 men levitterne skal slå lejr rundt om teltet med pagtens ark, så de udgør en mur mellem folket og Herren, for at ingen af de menige israelitter skal komme til at røre ved teltet og rammes af Herrens vrede.”

54 Israels folk fulgte omhyggeligt de befalinger, som Herren havde givet Moses.

Notas al pie

  1. 1,1 Den anden måned svarer til april-maj.

Nya Levande Bibeln

4 Mosebok 1

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och befann sig i Sinais öken, gav Herren följande instruktioner till Mose i tabernaklet.

2-15 Räkna alla män som är tjugo år och äldre och stridsdugliga. Gå igenom varje stam och familj. Du och Aron ska leda folkräkningen med hjälp av stammarnas ledare och avdela dem för att göra krigstjänst. Dessa var: för Rubens stam, Elisur, Sedeurs son, för Simeon s stam, Selumiel, Surisaddais son för Judas stam, Naheson, Amminadabs son, för Isaskars stam, Netanel, Suars son, för Sebulons stam, Eliab, Helons son, för Efraims stam, Elisama, Ammihuds son, för Manasses stam, Gamliel, Pedasurs son, för Benjamins stam, Abidan, Gideonis son, för Dans stam, Ammisaddais son, för Asers stam, Pagiel, Okrans son, för Gads stam, Eljasaf, Deguels son, för Naftalis stam, Ahira, Enans son.

16 Dessa män var utsedda av folket och var ledare för sin stam.

17-19 Samma dag kallade Mose, Aron och stamledarna samman alla män i Israel från tjugo år och uppåt till mönstring, och varje man fick ange sin stam och familj, som Herren hade sagt till Mose.

20-43 Detta blev resultatet:Rubens stam (Jakobs äldste son) 46.500Simeons stam 5.300Gads stam 45.650Judas stam 74.600Isaskars stam 54.400Sebulons stam 57.400Josefs son Efraims stam 40.500Josefs son Manasses stam 32.200Benjamins stam 35.400Dans stam 62.700Asers stam 41.500Naftalis stam 53.400

44-46 Sammanlagt räknade Mose, Aron och stamledarna in 603.550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47-49 Leviterna deltog inte i mönstringen, för Herren hade sagt till Mose: Befria hela Levi stam från mönstringen.

50 Deras uppgift är att utföra allt som hör samman med tabernaklet och för att bära det. De måste bo nära tabernaklet,

51 och när tabernaklet ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen. Om någon annan rör det ska han dödas.

52 Varje stam ska slå läger tillsammans och under eget banér.

53 Leviternas tält ska slås upp runt tabernaklet för att Guds vrede inte ska komma över Israels folk. Leviterna är ansvariga för tabernaklet.

54 Alla dessa instruktioner, som Herren hade gett Mose, efterföljdes av folket.