Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 1

Israels første folketælling

1På den første dag i den anden måned[a] året efter, at israelitterne havde forladt Egypten, talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet, mens folket opholdt sig i Sinais ørken.

Herren sagde: 2-4 „Lav en liste over alle våbenføre mænd over 20 år med deres stamme- og slægtsnavne. Du og Aron skal være ansvarlige for optællingen, som skal uddelegeres til en leder fra hver enkelt stamme. Følgende ledere skal hjælpe jer: fra Rubens stamme: Elitzur, Shedeurs søn; fra Simeons stamme: Shelumiel, Zurishaddajs søn; fra Judas stamme: Nahshon, Amminadabs søn; fra Issakars stamme: Netanel, Suars søn; fra Zebulons stamme: Eliab, Helons søn; 10 fra Efraims, Josefs søns, stamme: Elishama, Ammihuds søn; fra Manasses, Josefs søns, stamme: Gamliel, Pedasurs søn; 11 fra Benjamins stamme: Abidan, Gidonis søn; 12 fra Dans stamme: Ahiezer, Ammishaddajs søn; 13 fra Ashers stamme: Pagiel, Okrans søn; 14 fra Gads stamme: Eljasaf, Deuels søn; 15 fra Naftalis stamme: Ahira, Enans søn.” 16 Disse mænd var ledere blandt folket, overhoveder for hver deres slægt.

17-46 Samme dag sammenkaldte Moses, Aron og de ovennævnte ledere samtlige våbenføre mænd i Israel over 20 år. Hver person fik besked på at oplyse sit stamme- og slægtsnavn, sådan som Herren havde befalet Moses. Her følger den samlede opgørelse: Jakobs førstefødte søns, Rubens, stamme: 46.500; Simeons stamme: 59.300; Gads stamme: 45.650; Judas stamme: 74.600; Issakars stamme: 54.400; Zebulons stamme: 57.400; Efraims, Josefs søns, stamme: 40.500; Manasses, Josefs søns, stamme: 32.200; Benjamins stamme: 35.400; Dans stamme: 62.700; Ashers stamme: 41.500; Naftalis stamme: 53.400. Det samlede antal våbenføre mænd udgjorde 603.550 personer.

47-49 Dette tal indbefatter dog ikke levitterne, for Herren havde sagt til Moses: „Du må ikke bruge levitterne som soldater, og du skal ikke tage dem med på listen. 50 Jeg har nemlig givet dem ansvar for at tage sig af min bolig, det hellige telt, som indeholder pagtens ark. Derfor skal de altid have deres lejr i nærheden af boligen. 51 Det er levitternes opgave at pakke teltet sammen og rejse det igen, og hvis nogen andre blander sig i den opgave eller blot rører ved teltet, skal de henrettes. 52 Resten af Israels stammer skal tildeles hver deres lejrplads med hver deres banner, 53 men levitterne skal slå lejr rundt om teltet med pagtens ark, så de udgør en mur mellem folket og Herren, for at ingen af de menige israelitter skal komme til at røre ved teltet og rammes af Herrens vrede.”

54 Israels folk fulgte omhyggeligt de befalinger, som Herren havde givet Moses.

Notas al pie

  1. 1,1 Den anden måned svarer til april-maj.

O Livro

Números 1

Recenseamento dos israelitas

1No dia quinze de Abril do segundo ano depois dos israelitas terem deixado o Egipto, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés, que se encontrava nessa ocasião no tabernáculo enquanto Israel estava acampado na península de Sinai: 2/15 “Faz um recenseamento de todos os homens israelitas, a partir da idade de vinte anos, que sejam aptos para combater; indica também a tribo e a família de cada um. Tu e Arão ficarão responsáveis por essa iniciativa, e serão assistidos pelos chefes de cada tribo. Deste modo:

TriboChefe
RúbenElizur, filho de Sedeur;
SimeãoSelumiel, filho de Zurisadai;
JudáNassom, filho de Aminadabe;
IssacarNetanel, filho de Zuar;
ZebulãoEliabe, filho de Helom;
Dos filhos de José:
EfraimElisama, filho de Amiude;
ManassésGamaliel, filho de Pedazur;
BenjamimAbidã, filho de Gideoni;
DanAlezer, filho de Amisadai;
AserPagiel, filho de Ocrã;
GadEliasafe, filho de Deuel;
NaftaliAirá, filho de Enã.”

16 Foram estes os nomeados para a tarefa indicada.

17/19 Nesse mesmo dia Moisés e Arão, com os chefes acima indicados, convocaram todos os homens de Israel com idade a partir de vinte anos para virem registar­se e indicar a sua tribo e família, tal como o Senhor mandara a Moisés:

20/46 Foi esta a contagem final:

Rúben, o filho mais velho de Jacob46.500
Simeão59.300
Gad45.650
Judá74.600
Issacar54.400
Zebulão57.400
José: Efraim40.500
José: Manassés32.200
Benjamim35.400
Dan62.700
Aser41.500
Naftali53.400
Total:603.550

47/53 Esta relação não inclui os levitas porque o Senhor tinha dito a Moisés que isentasse os levitas dessa obrigação e não os incluísse no recenseamento; pois a sua actividade está relacionada com o tabernáculo e o seu transporte. O dever deles já é viver junto dele, e assim, quando tiver de ser deslocado, os levitas terão de o desmontar para tornar a armá­lo onde for preciso. Outra pessoa, quem quer que seja, que venha a tocar nele morrerá. Cada tribo levantará o seu acampamento em áreas separadas, com a sua bandeira própria. Mas os levitas agrupar­se­ão à volta do tabernáculo como uma parede entre o povo e a severidade de Deus santo — para os proteger da ira divina contra os pecados deles.”

54 Todas estas instruções do Senhor a Moisés foram postas em execução.