Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 1

Israels første folketælling

1På den første dag i den anden måned[a] året efter, at israelitterne havde forladt Egypten, talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet, mens folket opholdt sig i Sinais ørken.

Herren sagde: 2-4 „Lav en liste over alle våbenføre mænd over 20 år med deres stamme- og slægtsnavne. Du og Aron skal være ansvarlige for optællingen, som skal uddelegeres til en leder fra hver enkelt stamme. Følgende ledere skal hjælpe jer: fra Rubens stamme: Elitzur, Shedeurs søn; fra Simeons stamme: Shelumiel, Zurishaddajs søn; fra Judas stamme: Nahshon, Amminadabs søn; fra Issakars stamme: Netanel, Suars søn; fra Zebulons stamme: Eliab, Helons søn; 10 fra Efraims, Josefs søns, stamme: Elishama, Ammihuds søn; fra Manasses, Josefs søns, stamme: Gamliel, Pedasurs søn; 11 fra Benjamins stamme: Abidan, Gidonis søn; 12 fra Dans stamme: Ahiezer, Ammishaddajs søn; 13 fra Ashers stamme: Pagiel, Okrans søn; 14 fra Gads stamme: Eljasaf, Deuels søn; 15 fra Naftalis stamme: Ahira, Enans søn.” 16 Disse mænd var ledere blandt folket, overhoveder for hver deres slægt.

17-46 Samme dag sammenkaldte Moses, Aron og de ovennævnte ledere samtlige våbenføre mænd i Israel over 20 år. Hver person fik besked på at oplyse sit stamme- og slægtsnavn, sådan som Herren havde befalet Moses. Her følger den samlede opgørelse: Jakobs førstefødte søns, Rubens, stamme: 46.500; Simeons stamme: 59.300; Gads stamme: 45.650; Judas stamme: 74.600; Issakars stamme: 54.400; Zebulons stamme: 57.400; Efraims, Josefs søns, stamme: 40.500; Manasses, Josefs søns, stamme: 32.200; Benjamins stamme: 35.400; Dans stamme: 62.700; Ashers stamme: 41.500; Naftalis stamme: 53.400. Det samlede antal våbenføre mænd udgjorde 603.550 personer.

47-49 Dette tal indbefatter dog ikke levitterne, for Herren havde sagt til Moses: „Du må ikke bruge levitterne som soldater, og du skal ikke tage dem med på listen. 50 Jeg har nemlig givet dem ansvar for at tage sig af min bolig, det hellige telt, som indeholder pagtens ark. Derfor skal de altid have deres lejr i nærheden af boligen. 51 Det er levitternes opgave at pakke teltet sammen og rejse det igen, og hvis nogen andre blander sig i den opgave eller blot rører ved teltet, skal de henrettes. 52 Resten af Israels stammer skal tildeles hver deres lejrplads med hver deres banner, 53 men levitterne skal slå lejr rundt om teltet med pagtens ark, så de udgør en mur mellem folket og Herren, for at ingen af de menige israelitter skal komme til at røre ved teltet og rammes af Herrens vrede.”

54 Israels folk fulgte omhyggeligt de befalinger, som Herren havde givet Moses.

Notas al pie

  1. 1,1 Den anden måned svarer til april-maj.

New American Standard Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1Then the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, “Take a [a]census of all the congregation of the sons of Israel, by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, every male, head by head from twenty years old and upward, whoever is able to go out to war in Israel, you and Aaron shall [b]number them by their armies. With you, moreover, there shall be a man of each tribe, each one head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: of Reuben, Elizur the son of Shedeur; of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; of Judah, Nahshon the son of Amminadab; of Issachar, Nethanel the son of Zuar; of Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 of the sons of Joseph: of Ephraim, Elishama the son of Ammihud; of Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 of Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 of Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 of Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 of Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These are they who were called of the congregation, the leaders of their fathers’ tribes; they were the heads of [c]divisions of Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who had been designated by name, 18 and they assembled all the congregation together on the first of the second month. Then they registered by ancestry in their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the wilderness of Sinai.

20 Now the sons of Reuben, Israel’s firstborn, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 21 their numbered men of the tribe of Reuben were 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, their numbered men, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 23 their numbered men of the tribe of Simeon were 59,300.

24 Of the sons of Gad, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 25 their numbered men of the tribe of Gad were 45,650.

26 Of the sons of Judah, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 27 their numbered men of the tribe of Judah were 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 29 their numbered men of the tribe of Issachar were 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 31 their numbered men of the tribe of Zebulun were 57,400.

32 Of the sons of Joseph, namely, of the sons of Ephraim, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 33 their numbered men of the tribe of Ephraim were 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 35 their numbered men of the tribe of Manasseh were 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 37 their numbered men of the tribe of Benjamin were 35,400.

38 Of the sons of Dan, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 39 their numbered men of the tribe of Dan were 62,700.

40 Of the sons of Asher, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 41 their numbered men of the tribe of Asher were 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 43 their numbered men of the tribe of Naphtali were 53,400.

44 These are the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each of whom was of his father’s household. 45 So all the numbered men of the sons of Israel by their fathers’ households, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war in Israel, 46 even all the numbered men were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had spoken to Moses, saying, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their [d]census among the sons of Israel. 50 But you shall appoint the Levites over the [e]tabernacle of the testimony, and over all its furnishings and over all that belongs to it. They shall carry the tabernacle and all its furnishings, and they shall take care of it; they shall also camp around the [f]tabernacle. 51 So when the tabernacle is to set out, the Levites shall take it down; and when the tabernacle encamps, the Levites shall set it up. But the [g]layman who comes near shall be put to death. 52 The sons of Israel shall camp, each man by his own camp, and each man by his own standard, according to their armies. 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, so that there will be no wrath on the congregation of the sons of Israel. So the Levites shall keep charge of the tabernacle of the testimony.” 54 Thus the sons of Israel did; according to all which the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:2 Lit sum
  2. Numbers 1:3 Lit muster, and so throughout the ch
  3. Numbers 1:16 Lit thousands; or clans
  4. Numbers 1:49 Lit sum
  5. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  6. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  7. Numbers 1:51 Lit stranger