Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 1

Israels første folketælling

1På den første dag i den anden måned[a] året efter, at israelitterne havde forladt Egypten, talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet, mens folket opholdt sig i Sinais ørken.

Herren sagde: 2-4 „Lav en liste over alle våbenføre mænd over 20 år med deres stamme- og slægtsnavne. Du og Aron skal være ansvarlige for optællingen, som skal uddelegeres til en leder fra hver enkelt stamme. Følgende ledere skal hjælpe jer: fra Rubens stamme: Elitzur, Shedeurs søn; fra Simeons stamme: Shelumiel, Zurishaddajs søn; fra Judas stamme: Nahshon, Amminadabs søn; fra Issakars stamme: Netanel, Suars søn; fra Zebulons stamme: Eliab, Helons søn; 10 fra Efraims, Josefs søns, stamme: Elishama, Ammihuds søn; fra Manasses, Josefs søns, stamme: Gamliel, Pedasurs søn; 11 fra Benjamins stamme: Abidan, Gidonis søn; 12 fra Dans stamme: Ahiezer, Ammishaddajs søn; 13 fra Ashers stamme: Pagiel, Okrans søn; 14 fra Gads stamme: Eljasaf, Deuels søn; 15 fra Naftalis stamme: Ahira, Enans søn.” 16 Disse mænd var ledere blandt folket, overhoveder for hver deres slægt.

17-46 Samme dag sammenkaldte Moses, Aron og de ovennævnte ledere samtlige våbenføre mænd i Israel over 20 år. Hver person fik besked på at oplyse sit stamme- og slægtsnavn, sådan som Herren havde befalet Moses. Her følger den samlede opgørelse: Jakobs førstefødte søns, Rubens, stamme: 46.500; Simeons stamme: 59.300; Gads stamme: 45.650; Judas stamme: 74.600; Issakars stamme: 54.400; Zebulons stamme: 57.400; Efraims, Josefs søns, stamme: 40.500; Manasses, Josefs søns, stamme: 32.200; Benjamins stamme: 35.400; Dans stamme: 62.700; Ashers stamme: 41.500; Naftalis stamme: 53.400. Det samlede antal våbenføre mænd udgjorde 603.550 personer.

47-49 Dette tal indbefatter dog ikke levitterne, for Herren havde sagt til Moses: „Du må ikke bruge levitterne som soldater, og du skal ikke tage dem med på listen. 50 Jeg har nemlig givet dem ansvar for at tage sig af min bolig, det hellige telt, som indeholder pagtens ark. Derfor skal de altid have deres lejr i nærheden af boligen. 51 Det er levitternes opgave at pakke teltet sammen og rejse det igen, og hvis nogen andre blander sig i den opgave eller blot rører ved teltet, skal de henrettes. 52 Resten af Israels stammer skal tildeles hver deres lejrplads med hver deres banner, 53 men levitterne skal slå lejr rundt om teltet med pagtens ark, så de udgør en mur mellem folket og Herren, for at ingen af de menige israelitter skal komme til at røre ved teltet og rammes af Herrens vrede.”

54 Israels folk fulgte omhyggeligt de befalinger, som Herren havde givet Moses.

Notas al pie

  1. 1,1 Den anden måned svarer til april-maj.

Amplified Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1The Lord spoke [by special revelation] to Moses in the Wilderness of Sinai in the Tent of Meeting (tabernacle) on the first day of the second month in the second year after the [a]Israelites came out of the land of Egypt, saying, “Take a census of all the congregation of the sons of Israel, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, every male, [b]head by head from twenty years old and upward, all in Israel who are able to go out to war. You and Aaron shall number them, army by army. And with you there shall be a man [to assist you] from each tribe, each being the head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: from [the tribe of] Reuben, Elizur the son of Shedeur; from [the tribe of] Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; from [the tribe of] Judah, Nahshon the son of Amminadab; from [the tribe of] Issachar, Nethanel the son of Zuar; from [the tribe of] Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 from the sons (descendants) of Joseph: from [the tribe of] [c]Ephraim, Elishama the son of Ammihud; from [the tribe of] Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 from [the tribe of] Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 from [the tribe of] Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 from [the tribe of] Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 from [the tribe of] Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 from [the tribe of] Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These men were the ones called from the congregation, the leaders of their fathers’ (ancestors’) tribes; they were the heads of thousands [the highest ranking officers] in Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who were designated by name, 18 and assembled all the congregation on the first day of the second month, and they registered by ancestry in their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the Wilderness of Sinai.

20 The sons of Reuben, Israel’s (Jacob’s) firstborn, their generations, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 21 those of the tribe of Reuben numbered 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, their numbered men according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 23 those of the tribe of Simeon numbered 59,300.

24 Of the sons of Gad, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 25 those of the tribe of Gad numbered 45,650.

26 Of the sons of Judah, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 27 those of the tribe of Judah numbered 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 29 those of the tribe of Issachar numbered 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 31 those of the tribe of Zebulun numbered 57,400.

32 Of the sons of Joseph: the sons (descendants) of Ephraim, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 33 those of the tribe of Ephraim numbered 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 35 those of the tribe of Manasseh numbered 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 37 those of the tribe of Benjamin numbered 35,400.

38 Of the sons of Dan, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 39 those of the tribe of Dan numbered 62,700.

40 Of the sons of Asher, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 41 those of the tribe of Asher numbered 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 43 those of the tribe of Naphtali numbered 53,400.

44 These were the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each representing his fathers’ household. 45 So all those numbered of the sons of Israel, by their fathers’ households, from twenty years old and upward, all who were able to go to war in Israel, 46 all who were numbered were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their census among the sons of Israel [since they are unavailable to go to war]. 50 But appoint the Levites over the tabernacle (sanctuary) of the Testimony, and over all its furnishings and all things that belong to it. They shall carry the tabernacle [when traveling] and all its furnishings, and they shall take care of it and camp around it. 51 When the tabernacle is to go forward, the Levites shall take it down; and when the tabernacle is to [be set up for] camp, the Levites shall set it up. But the layman (non-Levite) who approaches the tabernacle shall be put to death. 52 The Israelites shall camp according to their armies, every man by his own camp and every man by his own [tribal] standard (banner). 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the Testimony, so that there will be no wrath against the congregation of the Israelites. The Levites shall be in charge of the tabernacle of the Testimony.” 54 Thus the sons of Israel did these things; according to all that the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:1 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient peoples were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.
  2. Numbers 1:2 Lit by their skulls, also the root word for “Golgotha.”
  3. Numbers 1:10 Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt, but he was chosen over his elder brother, Manasseh, by his grandfather, Jacob (Israel) to receive the birthright blessing (the double portion). Joshua, the great leader who took command after the death of Moses, was from the tribe of Ephraim. Eventually, Ephraim dominated the other nine tribes of Israel, the Northern Kingdom. “Ephraim” is often used interchangeably with “Israel” to refer to the ten tribes of the north.