Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 9

Præsternes første offer på folkets vegne

1Da indvielsesceremonien syv dage senere var forbi, kaldte Moses Aron, hans sønner og Israels ledere sammen. Så befalede han Aron at udvælge en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer, begge uden skavanker. Dyrene skulle han gøre klar til at ofre til Herren.

„Og sig til Israels folk,” fortsatte Moses, „at de skal udvælge en gedebuk til syndoffer og en etårs tyrekalv og et etårs lam til brændoffer, alle uden skavanker. Derudover skal folket bringe Herren et takoffer bestående af en tyr og en vædder, og et afgrødeoffer bestående af mel rørt med olivenolie. I dag vil Herren nemlig åbenbare sig for dem.”

Så bragte de det hele hen til åbenbaringsteltets indgang, sådan som Moses havde befalet, og folket stimlede sammen for at afvente Herrens tilsynekomst.

Da sagde Moses: „Når Herrens anvisninger er blevet fulgt, vil han vise sig for jer i al sin herlighed.”

Moses beordrede nu Aron at gå frem til alteret og ofre sit syndoffer og sit brændoffer for at skaffe soning for sig selv og sin familie. Derefter skulle han ofre de øvrige dyr for at skaffe folket soning, sådan som Herren havde befalet. Og Aron gik frem til alteret og slagtede tyrekalven som offer for sin egen synd. Hans sønner opsamlede blodet, hvorpå Aron dyppede sin finger i det og smurte det på alterets horn. Resten hældte han ud ved foden af alteret. 10 På alteret brændte han nu syndofferdyrets fedt, nyrerne og fedtklumpen ved leveren, sådan som Herren havde befalet Moses, 11 men kødet og huden brændte han uden for lejren.

12 Dernæst slagtede han vædderen, som var udvalgt til brændoffer. Hans sønner opsamlede blodet, hvorefter han stænkede det på siderne af alteret. 13 Så parterede sønnerne dyret og bragte kødet til ham stykke for stykke, også hovedet, og han brændte stykkerne på alteret. 14 Til sidst vaskede Aron vædderens ben og dens indvolde og ofrede også dem som et brændoffer på alteret.

15 Nu kom turen til de offerdyr, som folket var kommet med. Først slagtede Aron gedebukken som et syndoffer for folket på samme måde som med den tyrekalv, han netop havde ofret som sit eget syndoffer. 16 Dernæst ofrede han kalven og lammet, som var folkets brændoffer, alt sammen efter Herrens forskrifter.

17 Da denne del af ceremonien var overstået, frembar Aron afgrødeofferet ved at tage en håndfuld af det og brænde det på alteret sammen med det sædvanlige morgenbrændoffer.

18 Til sidst tog han folkets takoffer, tyren og vædderen, og slagtede dem. Hans sønner rakte ham blodet, som han stænkede rundt om på siderne af alteret. 19 Så lagde de offerdyrenes fedt, fedthalen og fedtet omkring indvoldene, nyrerne og fedtklumpen over leveren 20 oven på dyrenes bryststykker, hvorefter Aron bragte fedtet som et røgoffer på alteret. 21 Derpå løftede han bryststykkerne og de højre lårstykker op og svingede dem for Herrens alter, sådan som Moses havde befalet.

22 Offerceremonien var dermed forbi, og med udrakte hænder velsignede Aron til sidst folket, hvorefter han gik ned fra alteret. 23 Moses og Aron gik derpå ind i åbenbaringsteltet. Lidt senere kom de ud igen og velsignede folket. Da viste Herrens herlighed sig for hele forsamlingen, 24 og Herren sendte en ild, som fortærede brændofferet og resten af fedtstykkerne på alteret. Da folket så det, råbte de af begejstring og kastede sig med ansigtet mod jorden for at tilbede Herren.

New International Version - UK

Leviticus 9

The priests begin their ministry

1On the eighth day Moses summoned Aaron and his sons and the elders of Israel. He said to Aaron, ‘Take a bull calf for your sin offering[a] and a ram for your burnt offering, both without defect, and present them before the Lord. Then say to the Israelites: “Take a male goat for a sin offering, a calf and a lamb – both a year old and without defect – for a burnt offering, and an ox[b] and a ram for a fellowship offering to sacrifice before the Lord, together with a grain offering mixed with olive oil. For today the Lord will appear to you.”’

They took the things Moses commanded to the front of the tent of meeting, and the entire assembly came near and stood before the Lord. Then Moses said, ‘This is what the Lord has commanded you to do, so that the glory of the Lord may appear to you.’

Moses said to Aaron, ‘Come to the altar and sacrifice your sin offering and your burnt offering and make atonement for yourself and the people; sacrifice the offering that is for the people and make atonement for them, as the Lord has commanded.’

So Aaron came to the altar and slaughtered the calf as a sin offering for himself. His sons brought the blood to him, and he dipped his finger into the blood and put it on the horns of the altar; the rest of the blood he poured out at the base of the altar. 10 On the altar he burned the fat, the kidneys and the long lobe of the liver from the sin offering, as the Lord commanded Moses; 11 the flesh and the hide he burned outside the camp.

12 Then he slaughtered the burnt offering. His sons handed him the blood, and he splashed it against the sides of the altar. 13 They handed him the burnt offering piece by piece, including the head, and he burned them on the altar. 14 He washed the internal organs and the legs and burned them on top of the burnt offering on the altar.

15 Aaron then brought the offering that was for the people. He took the goat for the people’s sin offering and slaughtered it and offered it for a sin offering as he did with the first one.

16 He brought the burnt offering and offered it in the prescribed way. 17 He also brought the grain offering, took a handful of it and burned it on the altar in addition to the morning’s burnt offering.

18 He slaughtered the ox and the ram as the fellowship offering for the people. His sons handed him the blood, and he splashed it against the sides of the altar. 19 But the fat portions of the ox and the ram – the fat tail, the layer of fat, the kidneys and the long lobe of the liver – 20 these they laid on the breasts, and then Aaron burned the fat on the altar. 21 Aaron waved the breasts and the right thigh before the Lord as a wave offering, as Moses commanded.

22 Then Aaron lifted his hands towards the people and blessed them. And having sacrificed the sin offering, the burnt offering and the fellowship offering, he stepped down.

23 Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people; and the glory of the Lord appeared to all the people. 24 Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down.

Notas al pie

  1. Leviticus 9:2 Or purification offering; here and throughout this chapter
  2. Leviticus 9:4 The Hebrew word can include both male and female; also in verses 18 and 19.