Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 9

Præsternes første offer på folkets vegne

1Da indvielsesceremonien syv dage senere var forbi, kaldte Moses Aron, hans sønner og Israels ledere sammen. Så befalede han Aron at udvælge en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer, begge uden skavanker. Dyrene skulle han gøre klar til at ofre til Herren.

„Og sig til Israels folk,” fortsatte Moses, „at de skal udvælge en gedebuk til syndoffer og en etårs tyrekalv og et etårs lam til brændoffer, alle uden skavanker. Derudover skal folket bringe Herren et takoffer bestående af en tyr og en vædder, og et afgrødeoffer bestående af mel rørt med olivenolie. I dag vil Herren nemlig åbenbare sig for dem.”

Så bragte de det hele hen til åbenbaringsteltets indgang, sådan som Moses havde befalet, og folket stimlede sammen for at afvente Herrens tilsynekomst.

Da sagde Moses: „Når Herrens anvisninger er blevet fulgt, vil han vise sig for jer i al sin herlighed.”

Moses beordrede nu Aron at gå frem til alteret og ofre sit syndoffer og sit brændoffer for at skaffe soning for sig selv og sin familie. Derefter skulle han ofre de øvrige dyr for at skaffe folket soning, sådan som Herren havde befalet. Og Aron gik frem til alteret og slagtede tyrekalven som offer for sin egen synd. Hans sønner opsamlede blodet, hvorpå Aron dyppede sin finger i det og smurte det på alterets horn. Resten hældte han ud ved foden af alteret. 10 På alteret brændte han nu syndofferdyrets fedt, nyrerne og fedtklumpen ved leveren, sådan som Herren havde befalet Moses, 11 men kødet og huden brændte han uden for lejren.

12 Dernæst slagtede han vædderen, som var udvalgt til brændoffer. Hans sønner opsamlede blodet, hvorefter han stænkede det på siderne af alteret. 13 Så parterede sønnerne dyret og bragte kødet til ham stykke for stykke, også hovedet, og han brændte stykkerne på alteret. 14 Til sidst vaskede Aron vædderens ben og dens indvolde og ofrede også dem som et brændoffer på alteret.

15 Nu kom turen til de offerdyr, som folket var kommet med. Først slagtede Aron gedebukken som et syndoffer for folket på samme måde som med den tyrekalv, han netop havde ofret som sit eget syndoffer. 16 Dernæst ofrede han kalven og lammet, som var folkets brændoffer, alt sammen efter Herrens forskrifter.

17 Da denne del af ceremonien var overstået, frembar Aron afgrødeofferet ved at tage en håndfuld af det og brænde det på alteret sammen med det sædvanlige morgenbrændoffer.

18 Til sidst tog han folkets takoffer, tyren og vædderen, og slagtede dem. Hans sønner rakte ham blodet, som han stænkede rundt om på siderne af alteret. 19 Så lagde de offerdyrenes fedt, fedthalen og fedtet omkring indvoldene, nyrerne og fedtklumpen over leveren 20 oven på dyrenes bryststykker, hvorefter Aron bragte fedtet som et røgoffer på alteret. 21 Derpå løftede han bryststykkerne og de højre lårstykker op og svingede dem for Herrens alter, sådan som Moses havde befalet.

22 Offerceremonien var dermed forbi, og med udrakte hænder velsignede Aron til sidst folket, hvorefter han gik ned fra alteret. 23 Moses og Aron gik derpå ind i åbenbaringsteltet. Lidt senere kom de ud igen og velsignede folket. Da viste Herrens herlighed sig for hele forsamlingen, 24 og Herren sendte en ild, som fortærede brændofferet og resten af fedtstykkerne på alteret. Da folket så det, råbte de af begejstring og kastede sig med ansigtet mod jorden for at tilbede Herren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Лев 9

Священнослужители начинают служение

1На восьмой день Муса позвал Харуна с его сыновьями и старейшин Исраила. Он сказал Харуну:

– Возьми телёнка для жертвы за грех и барана для всесожжения, обоих без изъяна, и поставь их перед Вечным. Скажи исраильтянам: «Возьмите козла для жертвы за грех, телёнка и ягнёнка – годовалых и без изъяна – для всесожжения, и вола[a] с бараном для жертвы примирения, чтобы принести их в жертву Вечному вместе с хлебным приношением, смешанным с маслом. Ведь сегодня вам явится Вечный».

То, что велел Муса, принесли к шатру встречи, и всё общество подошло и встало перед Вечным. Муса сказал:

– Вечный повелел вам сделать это, чтобы вам явилась слава Вечного.

Муса сказал Харуну:

– Подойди к жертвеннику и принеси свою жертву за грех и всесожжение, чтобы очистить себя и народ. Сделай приношение за народ, чтобы очистить его, как повелел Вечный.

Харун подошёл к жертвеннику и заколол телёнка в жертву за свой грех. Сыновья подали ему кровь, он обмакнул в кровь палец и помазал рога жертвенника. Остальную кровь он вылил к основанию жертвенника. 10 На жертвеннике он сжёг жир, почки и сальник с печени из жертвы за грех, как повелел Мусе Вечный. 11 Мясо и шкуру он сжёг за лагерем.

12 Следом он заколол жертву всесожжения. Сыновья подали ему кровь, и он окропил ею жертвенник со всех сторон. 13 Они подавали ему жертву всесожжения кусок за куском, включая голову, и он сжёг это на жертвеннике. 14 Он вымыл требуху и ноги жертвы и сжёг их на жертвеннике поверх всесожжения.

15 Потом Харун принёс жертву за народ. Он взял козла – приношение за грех народа, заколол его и принёс в жертву за грех, как и первое всесожжение.

16 Он принёс жертву всесожжения и всё сделал по установлению. 17 Ещё он принёс хлебное приношение, взял из него пригоршню и сжёг на жертвеннике в добавление к утреннему всесожжению.

18 Он заколол вола и барана в жертву примирения. Сыновья подали ему кровь, и он окропил ею жертвенник со всех сторон. 19 Но жир вола и барана – курдюк, слой жира вокруг почек и сальник с печени – 20 он положил на грудь жертвы, а потом сжёг на жертвеннике. 21 Харун потряс грудину и правое бедро жертвы перед Вечным как приношения потрясания, как повелел Муса.

22 Харун поднял руки над народом и благословил его. Принеся жертву за грех, всесожжение и жертву примирения, он сошёл с жертвенника.

23 Муса и Харун вошли в шатёр встречи. Выйдя, они благословили народ, и народу явилась слава Вечного. 24 Вечный послал огонь, который сжёг всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, все закричали от радости и пали лицом на землю.

Notas al pie

  1. 9:4 Или: «корову», также в ст. 18 и 19.