Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 14

Regler for renselse efter en smitsom sygdom

11-2 Herren gav derefter Moses følgende anvisninger for, hvordan urene personer kan blive erklæret rene igen:

„Præsten skal gå uden for lejren for at undersøge dem, som er erklæret urene. Hvis præsten kan se, at sygdommen er forsvundet, skal han bede om to levende fugle af den slags, der må spises, noget cedertræ, en purpurrød snor og isopgrene. Tingene skal bruges i renselsesceremonien for dem, som er blevet helbredt. Præsten skal beordre den ene af fuglene slagtet over et lerkar med frisk kildevand. Den anden fugl, som stadig er i live, skal sammen med cedertræet, den purpurrøde snor og isopgrenen dyppes i det opsamlede blod. Så skal præsten syv gange stænke blod over dem, som er blevet helbredt, og erklære dem for raske, idet han slipper den levende fugl løs.

Derefter skal de, som er blevet helbredt, vaske deres tøj, barbere håret af og bade, hvorefter de kan vende tilbage til lejren, men de skal holde sig uden for deres families telt i syv dage. På den syvende dag skal de igen barbere håret af og også øjenbrynene, samt skægget for mændenes vedkommende, og de skal bade og vaske deres tøj igen, før de endelig kan erklæres for fuldkommen helbredt for deres sygdom.

10 Næste dag, altså på den ottende dag, skal de hver tage to vædderlam uden fysiske skavanker, et etårs gimmerlam, også uden fysiske skavanker, seks liter fint mel rørt op i olivenolie og en tredjedel liter olivenolie. 11 Så skal præsten, som har foretaget undersøgelsen, bringe de helbredte og deres offergaver frem for Herren ved indgangen til åbenbaringsteltet. 12 Han skal tage det ene af vædderlammene, det, der skal bruges til skyldoffer, sammen med olivenolien og svinge det foran alteret. 13 Så skal han slagte lammet på det indviede sted, hvor syndoffer- og brændofferdyrene slagtes, og kødet fra dette skyldoffer tilfalder præsten, så han kan spise det. Det er jo indviet til Herren. 14 Derefter skal han tage noget af blodet fra skyldofferet og smøre det på de helbredtes højre øreflip, højre tommelfinger og højre storetå. 15 Så skal han hælde noget af olivenolien i sin venstre hånd, 16 dyppe sin højre finger i det og stænke det syv gange foran Herren, 17 og dernæst smøre noget af olien på de helbredtes højre øreflip, tommelfinger og storetå oven på skyldofferdyrets blod. 18 Når det er gjort, skal han hælde resten af olien i sin hånd over deres hoved. På den måde skal han skaffe dem soning hos Herren.

19 Derefter skal præsten ofre gimmerlammet som syndoffer og udføre forsoningsritualet på de helbredtes vegne. Til sidst skal han bringe det andet vædderlam som brændoffer 20 og ofre det på alteret sammen med afgrødeofferet, så han skaffer dem soning. Da kan de endelig erklæres for rene.

21 Hvis de pågældende imidlertid er fattige og ikke har råd til tre lam, kan de nøjes med at bringe et enkelt vædderlam som skyldoffer. Lammet skal svinges foran Herrens alter som soning for dem. Som afgrødeoffer kan de nøjes med at ofre tre liter fint mel rørt op i olivenolie samt en tredjedel liter olivenolie.

22 De skal så i stedet bringe to turtelduer eller to unge duer, afhængigt af hvad de har råd til. Den ene due skal bruges som syndoffer og den anden som brændoffer. 23 På den ottende dag, efter at de er erklæret rene, skal de bringe dyrene til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet. 24 Han skal så tage lammet og svinge det foran Herrens alter sammen med olivenolien, 25 hvorpå han skal slagte lammet og bringe det som skyldoffer og smøre noget af blodet på de helbredtes højre øreflip, tommelfinger og storetå.

26 Præsten skal nu hælde olivenolie i sin venstre hånd, 27 dyppe sin højre finger i det og stænke det syv gange på Herrens alter. 28 Derefter skal han smøre noget af den tiloversblevne olivenolie på deres højre øreflip, tommelfinger og storetå oven på skyldofferdyrets blod. 29 Den resterende olie i hans hånd skal han hælde ud over hovedet på dem, på hvis vegne renselsesceremonien udføres, og derved skaffe soning for dem hos Herren.

30 Derpå skal han ofre de to turtelduer eller de to unge duer, hvad nu de helbredte kom med. 31 Den ene af duerne skal bruges til syndoffer og den anden til brændoffer sammen med afgrødeofferet. På den måde skal præsten skaffe dem soning hos Herren.”

32 Disse regler gælder for dem, som ikke er i stand til at bringe de ofre, der normalt kræves i forbindelse med renselsesceremonien.

33 Derefter sagde Herren til Moses og Aron: 34 „Når I ankommer til Kanaʼans land, som jeg har givet jer lovning på, kan det ske, at der kommer mug eller svamp i et hus. 35 I så fald skal husets ejer henvende sig til præsten og ikke lægge skjul på sin mistanke om, at der er noget smitsomt i hans hus. 36 Så skal præsten beordre huset ryddet, før han går i gang med at undersøge det, så ikke hele indboet bliver urent. 37 Hvis han i husets vægge opdager grønlige eller rødlige pletter, der går dybere end selve overfladen, 38 skal han afspærre huset i syv dage 39 og derefter komme og inspicere det igen. Viser det sig nu, at pletterne på væggen har bredt sig, 40 skal præsten beordre den del af væggen fjernet og materialerne anbragt på en dertil indrettet losseplads uden for byen. 41 Derefter skal han sørge for, at husets indervægge bliver skrabet grundigt, og at al det afskrabede materiale bliver smidt på lossepladsen uden for byen. 42 Så skal der sættes nye sten ind i stedet for de gamle, og væggen skal pudses med ny mørtel.

43 Hvis pletterne nu viser sig igen, 44 skal præsten komme tilbage og undersøge huset på ny. Hvis han ser, at pletterne har bredt sig, er der tale om noget smitsomt, og huset er urent. 45 Derfor skal han beordre huset revet ned, og han skal sørge for, at både sten, tømmer og puds bliver fjernet og smidt på lossepladsen.

46 Enhver, der overtræder forbudet om at gå ind i det afspærrede hus, skal regnes for uren indtil aften, 47 og enhver, som sover eller spiser i huset, skal vaske sit tøj bagefter.

48 Men hvis præsten ved den næste undersøgelse kan se, at der ikke er nye pletter, skal han foretage den ceremonielle renselse, for huset er nu uden for smittefare. 49 Renselsen foregår ved, at han tager to fugle, et stykke cedertræ, en purpurrød snor og en isopgren. 50 Den ene fugl skal han slagte over et lerkar med frisk kildevand 51-52 og derefter dyppe cedertræet, isopgrenen, den purpurrøde snor og den levende fugl i det opsamlede blod. Så skal han bestænke huset syv gange, for at huset kan blive renset, 53 og lade den levende fugl slippe fri uden for byen. Det er den fremgangsmåde, som må følges, når et hus er urent, og der skal skaffes soning for det, så det kan blive renset.”

54 Det var reglerne for, hvordan man kan fastslå angreb af smitsomme sygdomme 55 på tøj og i huse 56 og i forbindelse med pletter på huden, udslæt og sår. 57 Ved at følge de her regler, kan I afgøre, om der er tale om angreb af en smitsom sygdom eller ej. Derfor blev denne lov givet.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Лев 14

Очищение от заразных кожных болезней

1Вечный сказал Мусо:

– Вот правила о больном во время его очищения. Когда его приведут к священнослужителю, пусть священнослужитель выйдет за лагерь и осмотрит его. Если больной исцелился от заразной кожной болезни, то пусть священнослужитель велит взять для очищаемого двух живых чистых птиц и кедрового дерева, алой пряжи и иссопа[a]. Пусть священнослужитель велит убить одну из птиц над глиняным горшком со свежей водой. Пусть он возьмёт живую птицу и погрузит её вместе с кедровым деревом, алой пряжей и иссопом в кровь птицы, убитой над свежей водой. Пусть он семь раз окропит очищаемого от заразной болезни, объявит его чистым и выпустит живую птицу в открытое поле.

Пусть очищаемый выстирает одежду, сбреет все волосы, вымоется и будет чист. Теперь он может войти в лагерь, но должен семь дней жить вне шатра. На седьмой день пусть он сбреет все волосы: голову, бороду, брови и остальные волосы. Пусть он выстирает одежду и вымоется и будет чист.

10 На восьмой день он должен принести двух ягнят-самцов и одну годовалую самку – всех без изъяна – с двадцатью четырьмя чашками[b] лучшей муки, смешанной с маслом, для хлебного приношения, и одну треть литра[c] масла. 11 Пусть священнослужитель, совершающий очищение, поставит очищаемого с его приношениями у входа в шатёр встречи.

12 Пусть священнослужитель возьмёт одного из ягнят и принесёт его в жертву повинности вместе с одной третью литра масла. Он потрясёт их перед Вечным как приношение потрясания. 13 Пусть он заколет ягнёнка в святом месте, где закалывают жертву за грех и жертву всесожжения. Подобно жертве за грех, жертва повинности принадлежит священнослужителю – это великая святыня. 14 Пусть священнослужитель возьмёт кровь жертвы повинности и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 15 Пусть священнослужитель возьмёт одну треть литра масла, нальёт в ладонь левой руки, 16 погрузит правый указательный палец в масло на ладони и с пальца окропит маслом перед Вечным семь раз. 17 Маслом, оставшимся в ладони, священнослужитель помажет мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги поверх крови жертвы повинности. 18 Оставшееся в ладони масло священнослужитель выльет на голову очищаемого и очистит его перед Вечным.

19 Пусть священнослужитель принесёт жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты. После этого священнослужитель заколет жертву всесожжения, 20 принесёт её на жертвеннике вместе с хлебным приношением, очистит его, и он будет чист.

21 Но если он беден, и такое приношение ему не по средствам, то пусть он возьмёт одного ягнёнка в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и полтора килограмма[d] лучшей муки, смешанной с маслом, для хлебного приношения, одну треть литра масла 22 и двух горлиц или двух молодых голубей, какие будут ему по средствам: одного – в жертву за грех, а другого – для всесожжения.

23 На восьмой день пусть он принесёт их, чтобы очиститься, к священнослужителю, ко входу в шатёр встречи. 24 Пусть священнослужитель возьмёт ягнёнка жертвы повинности вместе с одной третью литра масла и потрясёт их перед Вечным как приношение потрясания. 25 Пусть он заколет ягнёнка жертвы повинности, возьмёт его кровь и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 26 Пусть священнослужитель нальёт масло в ладонь левой руки 27 и указательным пальцем правой руки окропит маслом из ладони перед Вечным семь раз. 28 Пусть он помажет маслом из ладони те же места, которые он помазал кровью жертвы повинности: мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 29 Остальное масло из ладони пусть священнослужитель выльет на голову очищаемого, чтобы очистить его перед Вечным. 30 Пусть он принесёт в жертву горлиц или молодых голубей, какие жертвующему по средствам: 31 одного – в жертву за грех, а другого – во всесожжение вместе с хлебным приношением. Так священнослужитель очистит очищаемого перед Вечным.

32 Вот правила для любого, кто болел заразной кожной болезнью и кому не по средствам принести для своего очищения обычные приношения.

О плесени в домах

33 Вечный сказал Мусо и Хоруну:

34 – Когда вы войдёте в землю Ханона, которую Я отдаю вам во владение, и Я наведу растущую плесень на какой-нибудь дом в той земле, 35 то пусть хозяин дома пойдёт и скажет священнослужителю: «В моём доме я видел что-то похожее на плесень». 36 Пусть священнослужитель велит вынести всё из дома, прежде чем войдёт осмотреть плесень, иначе всё в доме будет объявлено нечистым. После этого пусть священнослужитель войдёт и осмотрит дом. 37 Пусть он осмотрит плесень на стенах: если на них будут зеленоватые или красноватые пятна, на вид углубляющиеся в поверхность стены, 38 то пусть священнослужитель выйдет наружу и запрёт его на семь дней. 39 На седьмой день священнослужитель вернётся снова обследовать дом. Если плесень распространилась по стенам, 40 то пусть он велит выворотить заражённые камни и бросить их на нечистое место за пределами города. 41 Изнутри пусть стены дома выскоблят, а отскоблённую обмазку высыпят на нечистое место за пределами города. 42 Пусть старые камни заменят новыми и обмажут дом новой обмазкой.

43 Если после того, как камни были выворочены, а дом выскоблили и обмазали, плесень появится в доме снова, 44 священнослужитель должен пойти и осмотреть его. Если плесень распространилась по дому – это растущая плесень; дом нечист. 45 Пусть дом разрушат, а его камни, строительное дерево и всю обмазку вынесут из города на нечистое место.

46 Любой, кто войдёт в дом, когда он заперт, будет нечист до вечера. 47 Любой, кто будет в этом доме спать или есть, должен выстирать одежду.

48 Но если священнослужитель, который придёт осмотреть его, увидит, что плесень не распространилась после того, как дом был обмазан, то он объявит дом чистым, так как плесень сошла. 49 Чтобы очистить дом, пусть он возьмёт двух птиц и кедровое дерево, алую пряжу и иссоп. 50 Пусть он заколет одну из птиц над свежей водой в глиняном горшке. 51 Пусть он возьмёт кедровое дерево, иссоп, алую пряжу и живую птицу, погрузит их в кровь убитой птицы и в свежую воду и окропит дом семь раз. 52 Так он очистит дом кровью птицы, свежей водой, живой птицей, кедровым деревом, иссопом и алой пряжей. 53 Пусть он выпустит живую птицу в открытое поле за пределами города. Так он очистит дом, и дом станет чист.

54 Таковы правила о любой заразной кожной болезни: о лишае, 55 о плесени на одежде и на доме, об опухоли, сыпи и воспалении, 56 чтобы определить чистоту чего-либо.

Таковы правила о заразных кожных болезнях и плесени.

Notas al pie

  1. Лев 14:4 Иссоп – по всей вероятности, это не собственно иссоп, а один из видов майорана, распространённый в Исроиле. Кедровое дерево, алая шерсть и иссоп были символами очищения от греха в иудейской культуре.
  2. Лев 14:10 Букв.: «три десятых ефы».
  3. Лев 14:10 Букв.: «один лог». Также в ст. 12, 15, 21, 24.
  4. Лев 14:21 Букв.: «одну десятую ефы».