Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 10

Nadabs og Abihus overmod og ulydighed

1En dag tog Arons sønner Nadab og Abihu hver sit røgelseskar og ville bringe et røgoffer. Men da de kom frem for Herren med offeret, som ikke var i overensstemmelse med hans forskrifter, sendte Herren ild imod dem og dræbte dem.

Da sagde Moses til Aron: „Det er et alvorligt eksempel på, hvad Herren mente, da han sagde: ‚Jeg viser min hellighed på dem, der står mig nærmest. Hele folket skal se min herlighed.’ ” Men Aron var stum af forfærdelse.

Moses kaldte på Mishael og Elsafan, der var sønner af Arons farbror Uzziel, og sagde: „Kom og fjern jeres slægtninge fra helligdommen og bær dem uden for lejren.” De kom straks og bar de døde bort ved at tage fat i deres kjortler, sådan som Moses havde befalet dem.

Moses sagde nu til Aron og hans to efterladte sønner, Eleazar og Itamar: „I må ikke vise jeres sorg ved at tage jeres hovedbeklædning af og lade jeres hår hænge løst[a] eller rive jeres tøj i stykker.[b] Gør I det, vil Herren også slå jer ihjel, og hans vrede vil få konsekvenser for hele Israels folk. Lad i stedet folket sørge over Nadab og Abihu. Lad dem begræde den ulykke, Herrens ild har påført os. Bliv her ved indgangen til åbenbaringsteltet, for I er salvet med Herrens olie til at tjene ham i hellighed. Ellers risikerer I også at dø.” Så gjorde de, som Moses befalede.

Regler for præsterne

Nu talte Herren til Aron: „Hverken du eller dine sønner må drikke vin eller øl, når I går ind i åbenbaringsteltet. Hvis I gør det, skal I dø! Det samme gælder dine efterkommere i fremtiden. 10 I må kunne skelne mellem, hvad der er helligt, og hvad der ikke er helligt, og mellem hvad der er rent, og hvad der er urent, 11 så I kan vejlede folket i alle de love, jeg har givet jer gennem Moses.”

12 Derpå sagde Moses til Aron og hans to tilbageblevne sønner: „Tag den del af afgrødeofferet, som er tilbage, efter at en håndfuld af det er blevet brændt på Herrens alter. Bag brød af det uden at bruge surdej, og spis så brødet tæt ved alteret. Denne del af offeret er også hellig, 13 og derfor skal I spise det i helligdommens forgård. Det skal være jeres andel af de afgrødeofre, som bringes til Herren. Det har Herren selv givet mig besked på. 14 Men bryststykket og lårstykket, som blev ofret til Herren, ved at I svingede det frem og tilbage foran hans alter, kan I spise sammen med jeres familie på et indviet sted. Det skal være jeres andel af de takofre, som Israels folk bringer Herren. 15 Ligesom fedtet gives til Herren som et ildoffer, skal lårstykket og bryststykket symbolsk gives til Herren, ved at I svinger dem foran Herrens alter. Derefter skal de stykker tilhøre dig og din familie, for sådan har Herren befalet det.”

16 Moses spurgte nu, hvad der var blevet af kødet fra den buk, der var ofret som syndoffer for folket. Da han fik at vide, at kødet var blevet brændt uden for lejren, blev han vred på Eleazar og Itamar, som havde gjort det, for det var imod reglerne.

17 „Hvorfor har I ikke spist kødet fra folkets syndoffer i helligdommen?” spurgte han vredt. „Det er jo et helligt offer, og det er givet til jer, for at I skal fjerne folkets skyld og skaffe soning for dem foran Herrens ansigt. 18 Det er kun, når syndofferets blod bringes ind i åbenbaringsteltet, at kødet skal brændes.[c] Ellers skal det spises i helligdommen, sådan som jeg gav jer besked på.”

19 Aron svarede: „Ja, men tænk på, hvad der er overgået mig i dag. Mine to sønner syndede og døde for Herrens ansigt. Hvis jeg havde spist af et helligt offer på en dag som denne, ville Herren så have godtaget det?” 20 Det argument accepterede Moses.

Notas al pie

  1. 10,6 Mere ordret: „Frigør ikke jeres hoveder.” Betydningen er omstridt.
  2. 10,6 Som tegn på sorg eller vrede.
  3. 10,18 Se 3.Mos. 6,22-23.

The Message

Leviticus 10

Nadab and Abihu

11-2 That same day Nadab and Abihu, Aaron’s sons, took their censers, put hot coals and incense in them, and offered “strange” fire to God—something God had not commanded. Fire blazed out from God and consumed them—they died in God’s presence.

Moses said to Aaron, “This is what God meant when he said,

To the one who comes near me,
    I will show myself holy;
Before all the people,
    I will show my glory.”

Aaron was silent.

4-5 Moses called for Mishael and Elzaphan, sons of Uzziel, Aaron’s uncle. He said, “Come. Carry your dead cousins outside the camp, away from the Sanctuary.” They came and carried them off, outside the camp, just as Moses had directed.

6-7 Moses then said to Aaron and his remaining sons, Eleazar and Ithamar, “No mourning rituals for you—unkempt hair, torn clothes—or you’ll also die and God will be angry with the whole congregation. Your relatives—all the People of Israel, in fact—will do the mourning over those God has destroyed by fire. And don’t leave the entrance to the Tent of Meeting lest you die, because God’s anointing oil is on you.”

They did just as Moses said.

8-11 God instructed Aaron: “When you enter the Tent of Meeting, don’t drink wine or strong drink, neither you nor your sons, lest you die. This is a fixed rule down through the generations. Distinguish between the holy and the common, between the ritually clean and unclean. Teach the People of Israel all the decrees that God has spoken to them through Moses.”

12-15 Moses spoke to Aaron and his surviving sons, Eleazar and Ithamar, “Take the leftovers of the Grain-Offering from the Fire-Gifts for God and eat beside the Altar that which has been prepared without yeast, for it is most holy. Eat it in the Holy Place because it is your portion and the portion of your sons from the Fire-Gifts for God. This is what God commanded me. Also, you and your sons and daughters are to eat the breast of the Wave-Offering and the thigh of the Contribution-Offering in a clean place. They are provided as your portion and the portion of your children from the Peace-Offerings presented by the People of Israel. Bring the thigh of the Contribution-Offering and the breast of the Wave-Offering and the fat pieces of the Fire-Gifts and lift them up as a Wave-Offering. This will be the regular share for you and your children as ordered by God.”

16-18 When Moses looked into the matter of the goat of the Absolution-Offering, he found that it had been burned up. He became angry with Eleazar and Ithamar, Aaron’s remaining sons, and asked, “Why didn’t you eat the Absolution-Offering in the Holy Place since it is most holy? The offering was given to you for taking away the guilt of the community by making atonement for them before God. Since its blood was not taken into the Holy Place, you should have eaten the goat in the Sanctuary as I commanded.”

19 Aaron replied to Moses, “Look. They sacrificed their Absolution-Offering and Whole-Burnt-Offering before God today, and you see what has happened to me—I’ve lost two sons. Do you think God would have been pleased if I had gone ahead and eaten the Absolution-Offering today?”

20 When Moses heard this response, he accepted it.