Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 1

Regler for brændofre, henvendt til folket

1Herren kaldte på Moses fra åbenbaringsteltet og sagde: „Giv Israels folk følgende instrukser: Når en af jer vil give en offergave til Herren, kan han bringe et af sine husdyr: et stykke kvæg, et får eller en ged. Hvis han bringer et stykke kvæg som brændoffer, skal det være en tyr uden skavanker. Han skal bringe dyret hen til åbenbaringsteltets indgang som en gave til Herren. Der skal han lægge sin hånd på tyrens hoved, så Herren kan modtage det som hans stedfortrædende offer og tilgive hans synd. Manden skal derefter slagte dyret i Herrens påsyn, og præsterne skal bringe blodet som et offer til Herren ved at stænke det på siderne af alteret, der står ved indgangen til teltet. Derefter skal han flå dyret og partere det. Præsterne skal starte et bål på alteret og lægge det parterede dyr inklusive dets hoved og alt fedtet oven på alterbrændet. Tyrens indvolde og skanke skal han vaske med vand, før de bliver lagt på alteret. På den måde skal præsterne brænde det hele, og det bliver et offer, som behager Herren.

10 Hvis brændofferdyret er et får eller en ged, gælder det samme: Dyret skal være et handyr uden fysiske defekter. 11 Manden, som bringer offerdyret, skal slagte dyret ved alterets nordside, og præsterne skal stænke blodet på siderne af alteret. 12 Så skal manden partere dyret, og præsterne skal lægge det parterede dyr inklusive dets hoved og alt fedtet oven på alterbrændet. 13 Men indvoldene og skankene skal han først vaske med vand. Således skal præsterne brænde det hele på alteret som et brændoffer til Herrens velbehag.

14 Hvis nogen ønsker at bringe en fugl som brændoffer, skal det være en turteldue eller en ung due. 15 Præsten skal bringe fuglen til alteret, nippe halsen over på den, lade blodet løbe ned ad alterets side og brænde fuglens hoved på alteret. 16 Derefter skal han fjerne fuglens kro og fjer og kaste dem på askedyngen ved alterets østside. 17 Så skal han rive vingerne løs uden at skille dem helt fra kroppen og så brænde resten af fuglen på alteret. På den måde bliver det et lifligt offer for Gud.

Nya Levande Bibeln

3 Mosebok 1

Brännoffret

1Herren talade till Mose i tabernaklet där han uppenbarade sig,

2-3 och gav honom föreskrifter för Israels folk: När ni bär fram offer åt Herren, ska ni ta djur från era får- och boskapshjordar.Om ert offer är tänkt som ett brännoffer, ska ni ta en felfri tjur. Led fram tjuren till tältets ingång, där prästerna ska ta emot er gåva till Herren.

Där ska den som leder fram offerdjuret lägga sin hand på dess huvud, och Gud accepterar att djuret dör i stället för den som har syndat.

Sedan ska han slakta tjuren inför Herren, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet inför Herren och stänka det på alla sidor av det altare som står vid ingången till tabernaklet.

6-7 Sedan ska han flå djuret och stycka det, och prästerna ska lägga ved på altaret och göra upp eld.

Därefter ska de lägga styckena med huvudet och fettet på elden.

Inälvorna och benen ska han tvätta och sedan ska prästerna bränna dem på altaret. Detta är ett eldsoffer och ett brännoffer som Herren uppskattar.

10 Om brännoffret väljs ut bland fåren och getterna måste det vara av hankön och felfritt.

11 Den person, som kommer med djuret, ska slakta det inför Herren på norra sidan av altaret, och Arons söner, prästerna, ska stänka av blodet på altarets alla sidor.

12 Sedan ska han stycka det, och prästerna ska lägga styckena tillsammans med huvudet och fettet på veden, som finns på altaret,

13 men inälvorna och benen ska först tvättas i vatten. Sedan ska prästerna bränna alltsammans på altaret som ett offer till Herren, för brännoffer är något som Herren uppskattar.

14 Om brännoffret är en fågel ska det vara antingen en turturduva eller en ung duva.

15-17 Prästen ska bära fram fågeln till altaret och vrida nacken av den. Den ska brännas på altaret, och blodet ska rinna ut vid sidan av altaret. Den orena krävan ska tas ut och kastas på östra sidan av altaret i askan. Den som offrar ska ta fågeln i vingarna och fläka upp den utan att slita den i stycken. Prästen ska sedan bränna den på altaret som ett välluktande offer till Herren.