Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 1

Regler for brændofre, henvendt til folket

1Herren kaldte på Moses fra åbenbaringsteltet og sagde: „Giv Israels folk følgende instrukser: Når en af jer vil give en offergave til Herren, kan han bringe et af sine husdyr: et stykke kvæg, et får eller en ged. Hvis han bringer et stykke kvæg som brændoffer, skal det være en tyr uden skavanker. Han skal bringe dyret hen til åbenbaringsteltets indgang som en gave til Herren. Der skal han lægge sin hånd på tyrens hoved, så Herren kan modtage det som hans stedfortrædende offer og tilgive hans synd. Manden skal derefter slagte dyret i Herrens påsyn, og præsterne skal bringe blodet som et offer til Herren ved at stænke det på siderne af alteret, der står ved indgangen til teltet. Derefter skal han flå dyret og partere det. Præsterne skal starte et bål på alteret og lægge det parterede dyr inklusive dets hoved og alt fedtet oven på alterbrændet. Tyrens indvolde og skanke skal han vaske med vand, før de bliver lagt på alteret. På den måde skal præsterne brænde det hele, og det bliver et offer, som behager Herren.

10 Hvis brændofferdyret er et får eller en ged, gælder det samme: Dyret skal være et handyr uden fysiske defekter. 11 Manden, som bringer offerdyret, skal slagte dyret ved alterets nordside, og præsterne skal stænke blodet på siderne af alteret. 12 Så skal manden partere dyret, og præsterne skal lægge det parterede dyr inklusive dets hoved og alt fedtet oven på alterbrændet. 13 Men indvoldene og skankene skal han først vaske med vand. Således skal præsterne brænde det hele på alteret som et brændoffer til Herrens velbehag.

14 Hvis nogen ønsker at bringe en fugl som brændoffer, skal det være en turteldue eller en ung due. 15 Præsten skal bringe fuglen til alteret, nippe halsen over på den, lade blodet løbe ned ad alterets side og brænde fuglens hoved på alteret. 16 Derefter skal han fjerne fuglens kro og fjer og kaste dem på askedyngen ved alterets østside. 17 Så skal han rive vingerne løs uden at skille dem helt fra kroppen og så brænde resten af fuglen på alteret. På den måde bliver det et lifligt offer for Gud.

The Message

Leviticus 1

Whole-Burnt-Offering

11-2 God called Moses and spoke to him from the Tent of Meeting: “Speak to the People of Israel. Tell them, When anyone presents an offering to God, present an animal from either the herd or the flock.

3-9 “If the offering is a Whole-Burnt-Offering from the herd, present a male without a defect at the entrance to the Tent of Meeting that it may be accepted by God. Lay your hand on the head of the Whole-Burnt-Offering so that it may be accepted on your behalf to make atonement for you. Slaughter the bull in God’s presence. Aaron’s sons, the priests, will make an offering of the blood by splashing it against all sides of the Altar that stands at the entrance to the Tent of Meeting. Next, skin the Whole-Burnt-Offering and cut it up. Aaron’s sons, the priests, will prepare a fire on the Altar, carefully laying out the wood, and then arrange the body parts, including the head and the suet, on the wood prepared for the fire on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will burn it all on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

10-13 “If the Whole-Burnt-Offering comes from the flock, whether sheep or goat, present a male without defect. Slaughter it on the north side of the Altar in God’s presence. The sons of Aaron, the priests, will throw the blood against all sides of the Altar. Cut it up and the priest will arrange the pieces, including the head and the suet, on the wood prepared for burning on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will offer it all, burning it on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

14-17 “If a bird is presented to God for the Whole-Burnt-Offering it can be either a dove or a pigeon. The priest will bring it to the Altar, wring off its head, and burn it on the Altar. But he will first drain the blood on the side of the Altar, remove the gizzard and its contents, and throw them on the east side of the Altar where the ashes are piled. Then rip it open by its wings but leave it in one piece and burn it on the Altar on the wood prepared for the fire: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.”