Bibelen på hverdagsdansk

2. Timoteusbrev 4:1-22

1-2Jeg er meget bevidst om, at Gud ser og hører alt, hvad jeg gør. Jeg tænker også meget på, at Jesus Kristus skal dømme de levende og de døde, og at han kommer og opretter sit rige. Derfor vil jeg minde dig om det ansvar, du har, for at forkynde det budskab, du har fået betroet, hvad enten du synes, det er belejligt eller ubelejligt. Du skal afsløre enhver falsk lære og korrigere de vildfarne. Vejled mennesker med megen tålmodighed og klar undervisning. 3Der kommer nemlig en tid, hvor folk ikke vil rette sig efter den sunde lære, men i stedet følger deres egne ønsker og holder sig til de forkyndere, der fortæller dem, hvad de gerne vil høre. 4De vil vende det døve øre til sandheden og i stedet lytte til myter. 5Du skal være på vagt på alle områder. Vær ikke bange for at lide ondt, men gør et godt stykke arbejde som evangelist. Vær helhjertet i din tjeneste.

Personlige kommentarer

6Hvad mig angår, så skal mit blod snart ofres som et drikoffer. Tiden er inde til, at jeg skal herfra. 7Jeg har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen. 8Nu venter belønningen forude, retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil overrække mig på den store dag. Ja, ikke bare mig, men alle, som længes efter, at han skal komme igen.

9-10Kom til mig, så hurtigt du kan, for Demas har forladt mig af kærlighed til den nuværende verden og er taget til Thessaloniki. Kreskens er rejst til Galatien og Titus til Dalmatien. 11Kun Lukas er endnu hos mig. Tag Markus med dig hertil, for jeg har brug for ham i tjenesten. 12Tykikos har jeg sendt til Efesos. 13Tag den frakke med, som jeg efterlod hos Karpos i Troas—og husk mine bøger, især dem på pergament.

14Kobbersmeden Alexander har gjort mig meget ondt, men det er Herrens sag at straffe ham. 15Du skal være på vagt over for ham, for han er en stærk modstander af vores forkyndelse.

16Første gang jeg skulle forsvare mig for domstolen, var der ingen, der hjalp mig. Alle svigtede mig. Gid de aldrig skal stå til regnskab for det. 17Men Herren hjalp og styrkede mig, så jeg kunne fuldføre min forkyndelse og bringe budskabet om ham ud til alle folkeslag. Og han reddede mig fra at blive dømt til døden. 18Ja, Herren vil fortsat redde mig ud af ethvert ondt angreb og føre mig sikkert ind i sit himmelske rige. Æren tilhører ham i al evighed! Amen.

Afsluttende hilsener

19Hils Priska og Akvila. Hils Onesiforos og hans familie. 20Erastos blev i Korinth, og jeg måtte efterlade Trofimos i Milet, da han blev syg.

21Skynd dig at komme, før det bliver vinter. Jeg skal hilse fra Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle de troende her. 22Herren være med din ånd! Nåde være med jer!

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 4:1-22

1Te rog fierbinte1 Vezi nota de la 2:14. înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii și morții, și ținând seama de venirea Lui și Împărăția1, 18 Împărăția (lui Dumnezeu) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor. Lui: 2predică Cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura! 3Căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. 4Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. 5Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește‑ți slujba!

6Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură6 Vezi Ex. 29:38-40., și vremea plecării mele este aproape. 7M‑am luptat lupta cea bună, mi‑am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum înainte îmi este păstrată coroana dreptății, pe care mi‑o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui.

Instrucțiuni personale

9Străduiește‑te să vii la mine cât de repede! 10Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m‑a părăsit și s‑a dus la Tesalonic. Crescens s‑a dus în Galatia, iar Titus în Dalmația10 Provincie romană (numită și Iliria), situată în partea de E și NE a Mării Adriatice, în nordul provinciei Macedonia.. 11Numai Luca este cu mine. Ia‑l pe Marcu și adu‑l cu tine, pentru că îmi este de folos în slujire. 12Pe Tyhikos l‑am trimis la Efes. 13Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat‑o în Troa, la Karpos, precum și sulurile, mai ales13 Sau: și anume. pergamentele.

14Alexandru, căldărarul, mi‑a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. 15Păzește‑te și tu de el, pentru că s‑a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre.

16La primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m‑au părăsit. Să nu li se ia în considerare lucrul acesta! 17Însă Domnul a stat lângă mine și m‑a întărit, pentru ca, prin mine, proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile s‑o audă. Și am fost scăpat din gura leului17 Cel mai probabil Pavel folosește aici un limbaj figurat. El era cetățean roman și nu putea fi condamnat să fie aruncat la lei.! 18Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

19Salută‑i pe Prisca19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca. și Akyla și pe cei din casa lui Onisifor! 20Erastos a rămas în Corint, iar pe Trofimos l‑am lăsat bolnav în Milet. 21Străduiește‑te să vii înainte de iarnă. Eubulos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.