Bibelen på hverdagsdansk

2. Timoteusbrev 4:1-22

1-2Jeg er meget bevidst om, at Gud ser og hører alt, hvad jeg gør. Jeg tænker også meget på, at Jesus Kristus skal dømme de levende og de døde, og at han kommer og opretter sit rige. Derfor vil jeg minde dig om det ansvar, du har, for at forkynde det budskab, du har fået betroet, hvad enten du synes, det er belejligt eller ubelejligt. Du skal afsløre enhver falsk lære og korrigere de vildfarne. Vejled mennesker med megen tålmodighed og klar undervisning. 3Der kommer nemlig en tid, hvor folk ikke vil rette sig efter den sunde lære, men i stedet følger deres egne ønsker og holder sig til de forkyndere, der fortæller dem, hvad de gerne vil høre. 4De vil vende det døve øre til sandheden og i stedet lytte til myter. 5Du skal være på vagt på alle områder. Vær ikke bange for at lide ondt, men gør et godt stykke arbejde som evangelist. Vær helhjertet i din tjeneste.

Personlige kommentarer

6Hvad mig angår, så skal mit blod snart ofres som et drikoffer. Tiden er inde til, at jeg skal herfra. 7Jeg har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen. 8Nu venter belønningen forude, retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil overrække mig på den store dag. Ja, ikke bare mig, men alle, som længes efter, at han skal komme igen.

9-10Kom til mig, så hurtigt du kan, for Demas har forladt mig af kærlighed til den nuværende verden og er taget til Thessaloniki. Kreskens er rejst til Galatien og Titus til Dalmatien. 11Kun Lukas er endnu hos mig. Tag Markus med dig hertil, for jeg har brug for ham i tjenesten. 12Tykikos har jeg sendt til Efesos. 13Tag den frakke med, som jeg efterlod hos Karpos i Troas—og husk mine bøger, især dem på pergament.

14Kobbersmeden Alexander har gjort mig meget ondt, men det er Herrens sag at straffe ham. 15Du skal være på vagt over for ham, for han er en stærk modstander af vores forkyndelse.

16Første gang jeg skulle forsvare mig for domstolen, var der ingen, der hjalp mig. Alle svigtede mig. Gid de aldrig skal stå til regnskab for det. 17Men Herren hjalp og styrkede mig, så jeg kunne fuldføre min forkyndelse og bringe budskabet om ham ud til alle folkeslag. Og han reddede mig fra at blive dømt til døden. 18Ja, Herren vil fortsat redde mig ud af ethvert ondt angreb og føre mig sikkert ind i sit himmelske rige. Æren tilhører ham i al evighed! Amen.

Afsluttende hilsener

19Hils Priska og Akvila. Hils Onesiforos og hans familie. 20Erastos blev i Korinth, og jeg måtte efterlade Trofimos i Milet, da han blev syg.

21Skynd dig at komme, før det bliver vinter. Jeg skal hilse fra Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle de troende her. 22Herren være med din ånd! Nåde være med jer!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Тиметею 4:1-22

1Перед Всевышним и Исо Масехом, Который будет судить живых и мёртвых, когда вернётся, чтобы править как Царь, я заклинаю тебя: 2возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. 3Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. 4Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. 5Но ты во всём будь трезв, переноси трудности, совершай труд возвещающего Радостную Весть, исполняй своё служение.

6А моя жизнь уже проливается как жертвенное возлияние4:6 Жертвенное возлияние – иллюстрация, понятная как иудеям, так и язычникам: на жертвенник возливали вино, воду и др. как дар Всевышнему или языческим богам (см. Нач. 35:14; Исх. 29:40-41; Чис. 15:1-10; Иер. 7:18)., и мне осталось совсем немного. 7Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, 8и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Повелитель, праведный Судья, даст мне в день Его возвращения, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода.

Личные советы и просьбы

9Постарайся прийти ко мне поскорей, 10потому что Димас оставил меня. Он предпочёл блага этого мира и ушёл в Фессалоники; Крейск ушёл в Галатию, а Тит – в Далматию. Со мной остался один лишь Луко. 11Возьми и приведи с собой Марка, он хорошо помогает мне в моём служении. 12Тихика Я послал в Эфес. 13Когда будешь идти ко мне, принеси, пожалуйста, мой плащ, я оставил его в Троаде у Карпа, и захвати книги, особенно написанные на пергаменте.

14Кузнец Искандар причинил мне много вреда. Вечный Повелитель Сам воздаст ему по его делам4:14 См. 2 Цар. 3:39; Мудр. 24:12.. 15Ты тоже остерегайся его, потому что он сильно противился тому, о чём мы возвещаем.

16Когда я в первый раз выступал в свою защиту на суде, никто не пришёл, чтобы меня поддержать, все меня оставили. Пусть это не будет вменено им в вину. 17Но Повелитель был рядом со мной и дал мне силы возвещать Радостную Весть так, чтобы её могли услышать все язычники и чтобы я был избавлен от неминуемой смерти4:17 От неминуемой смерти – букв.: «из львиной пасти». Это выражение уходит своими корнями в Книгу Пророков (см. Дон. 6:21-23), но в этом контексте его нужно понимать как метафору смертельной опасности.. 18Повелитель и в дальнейшем избавит меня от всякого зла и спасёт для Своего Небесного Царства. Пусть же Ему будет слава вовеки! Аминь.

Заключительные приветствия

19Передай привет Прискилле и Акиле, а также семье Онисифора. 20Эраст остался в Коринфе, а Трофима я оставил в Милете больного. 21Постарайся прибыть сюда до зимы. Тебе передают привет Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и все братья.

22Пусть Повелитель будет с твоим духом. Благодать с вами.