Bibelen på hverdagsdansk

2. Timoteusbrev 3:1-17

Ondskaben tager til

1Du skal vide, Timoteus, at den sidste tid, før Herren kommer igen, bliver en meget vanskelig tid. 2Folk vil kun tænke på sig selv og deres penge. De vil være arrogante og store i munden. De vil håne Gud og gøre oprør mod deres forældre. De vil være utaknemmelige og respektløse, 3afstumpede og hårdhjertede. De vil være anklagende, hæmningsløse, brutale, uden ønske om at gøre godt, 4forræderiske, fremfusende og hovmodige. De vil være mere opsat på at søge fornøjelser end på at søge Gud. 5De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre. Hold dig fra den slags mennesker.

6Nogle af dem er falske lærere, der trænger sig ind i hjemmene og får magt over svage kvinder, der går rundt og er tynget af skyldfølelse over deres synder. Sådanne kvinder har et utal af behov 7og er altid parate til at følge nye lærere. Men de når aldrig frem til at forstå sandheden. 8Som Jannes og Jambres3,8 Ifølge jødisk tradition var disse to mænd de egyptiske troldmænd, der prøvede at efterligne de mirakler, Moses udførte, jf. 2.Mos. 7,11ff. satte sig op imod Moses, sådan sætter de falske lærere sig op imod sandheden. Deres sind er fordærvet, og deres tro holder ikke under prøvelser. 9Derfor kan de heller ikke blive ved. En dag vil man indse, hvor tåbelige de er—ligesom det skete for Jannes og Jambres.

Hold fast ved det, du har lært, og irettesæt de falske lærere

10Timoteus, du har fulgt mig tæt på i lang tid. Du har observeret min undervisning, min adfærd og mine mål i livet. Du kender min trofasthed, langmodighed, kærlighed og udholdenhed. 11Du ved også om de forfølgelser og lidelser, jeg har været igennem i Antiokia, i Ikonion og i Lystra. Du ved, hvordan jeg holdt ud gennem dem alle sammen, og hvordan Herren reddede mig hver gang. 12Alle, der ønsker at tjene Jesus Kristus og leve et gudfrygtigt liv, vil blive forfulgt. Sådan er det bare. 13Men de ondskabsfulde, religiøse bedragere vil synke dybere og dybere. De er faret vild og fører andre på vildspor.

14Du, derimod, skal holde fast ved det, du har lært og har sat din lid til. Du kender jo dem, der har undervist dig. 15Desuden er du fra din tidligste barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjalp dig til at forstå, at frelsen modtages ved tro på Jesus Kristus. 16Hele Skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, 17så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode.

La Parola è Vita

2 Timoteo 3:1-17

Ci aspettano momenti difficili…

1Ora, sappi questo, Timòteo, che negli ultimi giorni ci saranno tempi difficili. 2Perché gli uomini saranno egoisti, presi dal denaro, vanitosi, arroganti, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, 3né sentimenti, sleali e maldicenti. Senza limiti ai piaceri, saranno crudeli, spietati e nemici del bene. 4Tradiranno i propri amici e litigheranno per un nonnulla; pieni dʼorgoglio, a Dio preferiranno i piaceri della vita. 5Andranno, sì, in chiesa, ma in realtà non crederanno a niente di ciò che ascoltano. Stai lontano da gente del genere!

6Ce ne sono fra loro di quelli che sʼintrufolano nelle case per circuire certe stupide donnette cariche di peccati e in balia di ogni sorta di passioni, per insegnare loro delle nuove dottrine. 7Donne di quello stampo sono sempre pronte a imparare, ma non arrivano mai alla verità. 8Questi «maestri» si oppongono alla verità, come i maghi egiziani Iannes e Iambres si opposero a Mosè. Sono uomini dalla mente bacata e non valgono niente in materia di fede.

9Ma non andranno molto lontano, perché un giorno la loro falsità sarà nota a tutti, come avvenne nel caso di Iannes e Iambres.

10Tu, invece, hai seguito da vicino il mio insegnamento, il mio modo di vivere, i miei progetti, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, 11la mia costanza, le persecuzioni e le sofferenze che mi toccarono ad Antiochia, Icònio e Listra. Sai bene quali persecuzioni ho dovuto sopportare, ma il Signore mʼha liberato da tutte!

12Si sa, tutti quelli che vogliono rimanere fedeli a Dio, uniti a Gesù Cristo, vivendo in modo pio, saranno perseguitati. 13Ma i malvagi e glʼimpostori andranno di male in peggio, perché sono allo stesso tempo imbroglioni e imbrogliati.

14Tu, invece, rimani fedele a ciò che hai imparato. Sai bene che sono tutte cose vere, perché puoi fidarti di noi che te le abbiamo insegnate. 15Fin da bambino conosci le Sacre Scritture che possono darti quella saggezza che, per mezzo della fede in Gesù Cristo, porta alla salvezza. 16Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è stato ispirato da Dio e serve ad insegnarci la verità, ci convince, ci corregge e ci aiuta a fare ciò che è giusto. 17In questo modo il credente viene perfezionato e preparato a fare opere buone.