Bibelen på hverdagsdansk

2. Timoteusbrev 2:1-26

Om at tjene Jesus med trofasthed og udholdenhed

1Timoteus, min søn, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. 2Alt, hvad du har hørt mig undervise om i mange vidners nærvær, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificerede til selv at undervise andre.

3Som en god soldat, der kæmper for Jesus Kristus, må du være parat til at lide ondt ligesom vi andre. 4En soldat i tjeneste vil gerne gøre den, der har hvervet ham, tilfreds. Derfor kan han ikke være opslugt af dagliglivets gøremål. 5Og idrætsfolk må følge spillets regler, hvis de skal vinde sejrskransen. 6Den landmand, som har slidt i marken, må være den første til at få del i høsten. 7Tænk over det, jeg siger. Herren vil give dig indsigt i alle de her ting.

8Glem aldrig essensen af min forkyndelse: Jesus Kristus er Davidssønnen, og han blev oprejst fra de døde. 9Det er, fordi jeg har forkyndt dette glædelige budskab, at jeg må lide og sidder i lænker, som om jeg var en forbryder. Men Guds ord kan man ikke standse med lænker. 10Jeg er parat til at udholde det alt sammen for de udvalgtes skyld, så de må opnå frelsen i Jesus Kristus og den evige herlighed, som følger med. 11Tro mig:

Er vi døde med ham, skal vi leve med ham.

12Holder vi ud, skal vi regere med ham.

Fornægter vi ham, vil han også fornægte os.

13Er vi troløse, forbliver han dog trofast,

for han kan ikke fornægte sin egen natur.

Undgå meningsløse diskussioner

14Det skal du minde folk om, og du skal formane de genstridige i Guds navn. Sig til dem, at de ikke må føre nytteløse diskussioner—det virker blot ødelæggende på tilhørerne. 15Sørg for at holde dig selv på ret kurs i forhold til det sande budskab, så du til sin tid kan stå frem for Gud som en, der ikke behøver at skamme sig over sit arbejde. 16Hold dig fra den tåbelige og tomme snak, der kun fører mennesker bort fra Gud. 17Den slags er som kræft, der æder om sig. Hymenæus og Filetus er eksempler på folk, 18som er kommet bort fra sandheden. De ødelægger troen hos nogle ved at hævde, at de dødes opstandelse allerede har fundet sted. 19Men sandheden er baseret på et solidt fundament, som Gud selv har lagt, og det fundament har følgende indskrift: „Herren kender dem, der hører ham til,” og: „Alle, der vedkender sig Herren, skal tage afstand fra det onde.”2,19 Det første citat er fra 4.Mos. 16,5 (LXX). Det andet er ikke noget direkte citat, men henviser muligvis til udtryk i Es. 26,13 og 52,11.

20I et fornemt hjem findes der skåle af guld og sølv, men også nogle af træ og ler. De fine skåle bruges, når der er fest, mens de billige bruges til daglig. 21De, der holder sig fra nytteløse diskussioner og falsk lære, er som rene skåle, der altid er klar til brug, og som husets herre kan anvende til mange gode formål.

22Flygt fra de ting, som frister unge mennesker, og stræb efter hæderlighed, trofasthed, kærlighed og fred ligesom alle de andre, der tror på og beder til Herren af et rent hjerte.

23Endnu en gang siger jeg til dig, at du skal holde dig fra de dumme, ja tåbelige diskussioner. Du ved, at det kun fører til skænderier, 24og en Herrens tjener skal ikke skændes med nogen. Han bør være venlig mod alle, dygtig til at lære fra sig og udholdende i modgang. 25Han skal irettesætte sine modstandere med nænsomhed. Måske de så med Guds hjælp vil ændre mening og komme til erkendelse af sandheden. 26Måske de vil komme til fornuft og blive friet ud af den fælde, Djævelen har fanget dem i for at få dem til at gøre, hvad han vil.

King James Version

2 Timothy 2:1-26

1Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. 3Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ. 4No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier. 5And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. 6The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits. 7Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things. 8Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel: 9Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound. 10Therefore I endure all things for the elect’s sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. 11It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him: 12If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us: 13If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself. 14Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. 15Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 16But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness. 17And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus; 18Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some. 19Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. 20But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour. 21If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master’s use, and prepared unto every good work. 22Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. 23But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. 24And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient, 25In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth; 26And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.