Bibelen på hverdagsdansk

2. Thessalonikerbrev 3:1-18

Gensidig forbøn

1I øvrigt, venner, bed også for os. Bed om, at Herrens ord må slå igennem her hos os med samme herlighed som dengang, det kom til jer. 2Bed også om, at vi må blive reddet ud af kløerne på de nederdrægtige, onde mennesker, der modarbejder os. Det er jo ikke alle, der tager imod troen.

3Men Herren er trofast! Han vil styrke jer og beskytte jer mod den Ondes angreb. 4Fordi I hører Herren til, regner vi med, at I både nu og fremover vil efterleve det, vi har påbudt jer. 5Vi beder om, at Herren vil føre jer endnu dybere ind i Guds kærlighed og Kristi udholdenhed.

Dovenskab

6Det, vi siger nu, venner, er en befaling, som vi giver jer i Herren Jesu Kristi navn: Hold jer fra enhver kristen, som lever et uansvarligt liv i lediggang og ikke vil følge de anvisninger, vi har givet jer. 7I ved jo godt, at I bør følge vores eksempel, og I har aldrig set os drive tiden bort. 8-9Vi levede ikke på jeres bekostning, selvom vi var berettiget til det, men vi sled og slæbte dag og nat for ikke at ligge nogen af jer til byrde. Det var for at vise jer et godt eksempel 10og leve efter princippet: „Den, der ikke vil arbejde, fortjener ikke føden.” Det var jo et princip, vi underviste jer om, da vi var hos jer.

11Alligevel hører vi, at nogle af jer ikke vil arbejde, men spilder tiden med at blande sig i andre folks sager. 12I Herren Jesu Kristi navn formaner vi disse folk til at arbejde støt og roligt, så de selv kan tjene til føden.

13I må aldrig blive trætte af at gøre det gode, kære venner. 14Hvis nogen ikke vil rette sig efter anvisningerne i dette brev, så læg mærke til, hvem det er, og hold jer fra dem. Måske kan det få dem på andre tanker. 15I skal dog ikke behandle dem som fjender, men prøve at tilrettevise dem som jeres medkristne.

Afsluttende hilsen

16Vi beder om, at fredens Gud må give jer sin fred, hvad der end sker. Herren være med jer alle.

17Denne hilsen skriver jeg med egen hånd, sådan som jeg plejer at gøre i alle mine breve for at bevise, at de virkelig kommer fra mig. Sådan er min håndskrift.

18Herren Jesu Kristi nåde være med jer alle.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Tesalonicenses 3:1-18

Ñucanchijmanta Diosta mañaichij

1Huauqui, panicuna, caitapishmi mingapanchij: Ñucanchijmanta Diosta mañapanguichij. Cancuna mañajpimi, Apunchij Jesusmanta huillashcataca, cancunapaj llajtapi shinallataj, maipipish alli nishpa chasquishpa, utca yachaj chayangacuna. 2Apunchij Jesustaca mana tucuicuna crisha nincunachu. Chai millai runacuna ñucanchijta ama imata nichunpish, Diosta mañapanguichigari. 3Paicuna chashna cajpipish, Apunchij Jesusca tucui imatapish pajtachijmari. Cancunataca paillatajmi ashtahuan alli crijcunata ruranga, millaimantapish huaquichingami. 4Cancunaca ñucanchij imalla nishcataca ruracunguichijmi, ashtahuan ruranguichijpishmi. Apunchij Jesús cancunata chashna pushanataca shuj yuyaimi canchij. 5Apunchij Jesusllataj cancunapaj shungupica, Taita Dios shinallataj cʼuyaj canata, Cristo shinallataj manataj huashaman tigraj canata churachun.

Causangapajca imatapish ruranatajmi canguichij

6Huauqui, panicuna, caitaca ñucanchij Apu Jesucristopaj shutipimi mandanchij: Ñucanchij yachachishcata mana caźushpa, maipish cachun puricujlla crijcunahuanca, pajta tandanacunguichijman. 7Ñucanchij ima shina rurashcata yuyarishpaca, ima shina alli causanata yachanguichijmi. Ñucanchij cancunahuan cashpaca, mana maipish cachun puricurcanchijllachu. 8Yanga tiyashpalla, imatapish mana pipajta yanga micurcanchijchu. Chashna canapaj randica, ama maijan cancuna carana tucuchunmi, tutapish, punllapish mana samarishpa trabajarcanchij. 9Cancunaca ñucanchijmanca, caranatajmi carcanguichij. Chashna cajpipish, cancuna catichun, allita ricuchishun nishpallami, chashnaca rurarcanchij. 10¿Manachu, cancunahuan cashpaca: «Maijanpish mana imata rurasha nijca, ama micuchun» nishpamari saquimurcanchij?

11Cancunapuramanta maijancunataca ‘Mana imata rurashpa, maipish cachun causacun’ nijtami uyarcanchij. ‘Caipi chaipi, shujtajcunapajllapi satirishpallami purincuna’ nincunami. 12Chashna causajcunataca, ñucanchij Apu Jesucristo nij shinallatajmi, cancuna micushpa causangapajca, imatapish alli sumajta ruraichij nishpa, yuyachishpa mandanchij. 13Huauqui, panicuna, cancunaca allita ruranataca ama shaicuichijchu.

14Cancunaman caita quillcashpa yachachishcata, maijan mana caźusha nijtaca ricuchipanguichij. Chashna mana caźujhuanca, llaquirishpa yuyaita japichun ama tandanacuichijchu. 15Paihuan mana tandanacushpapish, ama pʼiñanguichijchu. Ashtahuanpish crijta shinallataj, alli cunanguichij.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca.

16Sumaj causaita charij Apunchij Jesusllataj cancunamanca, ima imapipish sumaj causaita cuchun. Apunchij Jesustaj cancunahuan cachun ninchijmi.

17Pablotajmi caitaca quiquin maquihuan quillcashpa, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa cachani. Ñuca quillcashpa cachashpaca, tucui quillcacunatami cashnallataj rurashpa cachani. 18Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.