Bibelen på hverdagsdansk

2. Mosebog 40:1-38

Åbenbaringsteltet rejses og klargøres

1Herren sagde nu til Moses: 2„Rejs åbenbaringsteltet på den første dag i det nye år, 3sæt pagtens ark ind i det, og hæng det indre forhæng op, så arken er afskærmet bag det. 4Sæt derefter bordet på plads og anbring de forskellige redskaber på det. Sæt også lysestagen på plads og gør lamperne klar.

5Placer nu røgelsesalteret af guld udenfor det indre forhæng lige over for arken. Hæng det ydre forhæng op ved teltets indgang 6og sæt brændofferalteret op foran indgangen. 7Anbring vaskefadet mellem teltet og alteret og fyld vand i det. 8Rejs derefter indhegningen, så der dannes en forgård rundt om teltet, og hæng forhænget op for indgangen til forgården.

9Tag salveolien og stænk den på boligen og alt det, der er inde i boligen, så det hele bliver indviet og helligt. 10Stænk også olie på brændofferalteret og dets tilbehør, så det bliver indviet og fuldkommen helligt. 11Gør det samme med vaskefadet og dets stativ, så det bliver indviet.

12Før derpå Aron og hans sønner til åbenbaringsteltets indgang og vask dem med vand. 13Giv så Aron den hellige dragt på og salv ham, så han indvies til at gøre præstetjeneste for mig. 14Giv også hans sønner deres dragter på 15og salv dem, så de ligeledes kan tjene som præster. Denne salvning skal være indvielse til en præstetjeneste, som skal fortsætte i alle kommende slægtled.”

16Moses gjorde nøjagtig, som Herren havde befalet ham. 17På den første dag i året efter udfrielsen blev boligen rejst. 18Først blev soklerne anbragt på deres pladser, vægmodulerne blev rejst på soklerne, tværstængerne blev skubbet på plads og stolperne på østsiden blev rejst op. 19Så bredte han teltdugen ud over det hele og lagde presenningerne ovenpå, nøjagtig som Herren havde befalet.

20Derpå lagde han stentavlerne med de ti bud ned i arken, satte bærestængerne fast og lagde forsoningstedet ovenpå som låg. 21Arken blev så båret ind i det allerhelligste rum, og det indre forhæng blev hængt op, så arken blev skjult, nøjagtig som Herren havde befalet.

22Bordet blev placeret uden for forhænget ved åbenbaringsteltets nordvæg, 23og de hellige brød blev lagt ud på bordet foran det allerhelligste, hvor Herrens nærvær var, nøjagtig efter forskriften.

24Ved teltets sydvæg, over for bordet, anbragte Moses lysestagen 25og satte lamperne på stagen foran det allerhelligste rum, hvor Herrens nærvær var, nøjagtig som Herren havde befalet ham.

26Røgelsesalteret af guld placerede han foran det indre forhæng, 27og han brændte vellugtende røgelse derpå, nøjagtig som Herren havde befalet.

28Dernæst hængte han det ydre forhæng op ved boligens indgang 29og anbragte brændofferalteret uden for teltet nær ved indgangen. Så ofrede han brændofferet og afgrødeofferet, nøjagtig som Herren havde befalet.

30Derefter placerede han vaskefadet mellem brændofferalteret og teltet og fyldte det med vand, 31og han selv og Aron og Arons sønner vaskede hænder og fødder. 32Hver gang de gik ind i Guds bolig eller skulle bringe et offer på alteret, vaskede de sig, sådan som Herren havde befalet Moses.

33Endelig rejste han forgårdens vægge rundt om teltet og alteret og hængte forhænget op for indgangen til forgården. Således fuldendte Moses værket.

Herrens herlighed fylder helligdommen

34Da dækkede skyen teltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. 35Moses kunne ikke gå ind i teltet, for skyen dækkede det, og Herrens herlighed fyldte boligen.

36Under resten af rejsen mod det land, Gud havde lovet israelitterne, brød folket kun op, når skyen løftede sig fra teltet. 37Hvis skyen blev over teltet, blev folket, hvor de var, indtil skyen lettede. 38Om dagen hvilede skyen over boligen, og om natten lyste skyen som ild, så Israels folk kunne se, at Gud var med dem.

Nova Versão Internacional

Êxodo 40:1-38

O Tabernáculo é Armado

1Disse o Senhor a Moisés: 2“Arme o tabernáculo, a Tenda do Encontro, no primeiro dia do primeiro mês. 3Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. 4Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. 5Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo.

6“Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da Tenda do Encontro; 7ponha a bacia entre a Tenda do Encontro e o altar, e encha-a de água. 8Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio.

9“Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há; consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. 10Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios; consagre o altar, e ele será santíssimo. 11Unja também a bacia com a sua base e consagre-a.

12“Traga Arão e seus filhos à entrada da Tenda do Encontro e mande-os lavar-se. 13Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. 14Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. 15Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração”. 16Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado.

17Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. 18Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. 19Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado.

20Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas, e pôs sobre ela a tampa. 21Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado.

22Moisés colocou a mesa na Tenda do Encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, 23e sobre ela colocou os pães da Presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado.

24Pôs o candelabro na Tenda do Encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, 25e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado.

26Moisés também pôs o altar de ouro na Tenda do Encontro, diante do véu, 27e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. 28Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo.

29Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a Tenda do Encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado.

30Colocou a bacia entre a Tenda do Encontro e o altar, e encheu-a de água; 31Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. 32Sempre que entravam na Tenda do Encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.

33Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra.

A Glória do Senhor: o Guia de Israel

34Então a nuvem cobriu a Tenda do Encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35Moisés não podia entrar na Tenda do Encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo.

36Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem; 37mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam; só partiam no dia em que ela se erguia. 38De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens.