Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 7

1„Hør nu engang, Moses,” sagde Herren. „Jeg vil vise Farao, at det er Gud selv, der står bag dig, og din bror Aron skal være den, der fører ordet. Sig alt det, jeg fortæller dig, videre til Aron, så han kan sige det videre til Farao. Han skal forlange, at Israels folk får lov at forlade Egypten. Men jeg vil gøre Farao stædig, og derefter vil jeg gøre mange tegn og undere i Egypten. Når Farao så ikke vil høre på jer, vil jeg straffe Egypten med store katastrofer, hvorefter jeg vil føre mit talrige folk ud. Når egypterne ser min magt, og hvordan jeg tvinger dem til at lade mit folk rejse, vil de komme til at forstå, at jeg er Herren!”

Så var Moses og Aron parat til at gøre, som Herren havde befalet. Moses var på det tidspunkt 80 år gammel, og Aron var 83.

Staven forvandles til en slange

Dernæst sagde Herren til Moses: „Når Farao kræver, at I skal gøre et under for at bevise din Guds magt, skal Aron smide sin stav på jorden foran Farao, og den vil blive forvandlet til en slange.”

10 Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, som Herren havde befalet: Aron smed sin stav på gulvet foran Farao og hans hoffolk, og staven blev straks forvandlet til en slange. 11 Men Farao kaldte på sine vismænd og troldmænd, og de var i stand til at efterligne miraklet ved hjælp af deres magi. 12 Deres stave blev til slanger ligesom Arons, men Arons slange slugte troldmændenes slanger. 13 Farao var imidlertid lige stædig og ville ikke høre på dem—nøjagtig som Herren havde forudsagt.

Første katastrofe: Vand bliver til blod

14 Så sagde Herren til Moses: „Farao er lige stædig og nægter at lade folket rejse. 15 Gå derfor hen til ham i morgen tidlig, når han går ned til Nilen. Vent på ham ved bredden og sørg for at have staven, der blev til en slange, parat. 16 Sig til ham: Herren, hebræernes Gud, sendte mig til dig for at sige: ‚Lad mit folk rejse, så de kan tilbede mig i ørkenen!’ Endnu har du ikke bøjet dig for kravet, 17 men nu siger Herren til dig: ‚Du skal få at se, at jeg er Herren!’ Jeg slår nu Nilens vand med denne stav, og vandet vil blive til blod! 18 Fiskene vil dø, og floden vil komme til at stinke, så dit folk vil nægte at drikke vand fra den.”

19 Og Herren fortsatte: „Sig så til Aron, at han skal pege ud over alle Egyptens vande med sin stav. Når han gør det, vil vandet i alle landets floder, kanaler, damme og vandreservoirer forvandles til blod. Ja, selv vandet i alle trækar og stenkrukker vil blive til blod.”

20 Moses og Aron gjorde, som Herren havde befalet. Moses rakte sin stav ud og slog på vandet i Nilen for øjnene af Farao og hans folk, 21 så vandet blev til blod, fiskene døde, og alt flodvandet stank. Egypterne kunne ikke længere drikke det. Vand blev til blod overalt i Egypten. 22 De egyptiske troldmænd brugte deres magi til at gøre det samme. Farao blev endnu mere stejl og ville ikke høre på Moses og Aron—nøjagtig som Herren havde forudsagt. 23 Han vendte sig om og gik tilbage til sit palads, som om der intet var sket. 24 Imens gravede egypterne brønde langs floden for at finde rent vand, for de kunne jo ikke drikke vandet i floden. 25 Sådan gik der syv dage.

Anden katastrofe: Frøer

26 Derpå sagde Herren til Moses: „Gå hen til Farao og giv ham denne besked fra mig: Lad mit folk rejse, for at de kan tilbede mig. 27 Hvis du stadig nægter, vil jeg lade mængder af frøer plage dit land fra ende til anden. 28 Nilen skal komme til at vrimle med frøer, og frøerne vil trænge ind i dit palads og dit soveværelse—ja, helt op i din seng. De vil myldre ind i alle egypternes huse, selv ind i bageovnene og op i gryderne. 29 Frøerne vil kravle rundt på dig og dine hoffolk—ja, på alle landets indbyggere.”

New Russian Translation

Exodus 7

1Господь сказал Моисею:

– Смотри, Я сделал так, чтобы ты был как Бог для фараона, а твой брат Аарон будет как бы твоим пророком. 2Говори все, что Я тебе велю, а твой брат Аарон пусть скажет фараону, чтобы тот отпустил израильтян из своей страны. 3Но Я сделаю сердце фараона упрямым, и хотя Я сотворю много знамений и чудес в Египте, 4он не послушает тебя. Тогда Я обращу руку Мою на Египет и великими судами выведу Мои воинства – Мой народ, израильтян, – из этой земли. 5Египтяне узнают, что Я – Господь, когда Я занесу руку над Египтом и выведу оттуда израильтян.

6Моисей и Аарон сделали, как повелел им Господь. 7Моисею было восемьдесят лет, а Аарону восемьдесят три года, когда они говорили с фараоном.

Посох Аарона превращается в змею

8Господь сказал Моисею и Аарону:

9– Когда фараон скажет вам: «Сотворите чудо», скажи Аарону: «Возьми посох и брось его перед фараоном». Посох превратится в змею.

10Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел им Господь. Аарон бросил свой посох перед фараоном и его приближенными, и он превратился в змею. 11Тогда фараон позвал мудрецов и чародеев, и египетские колдуны с помощью колдовства сделали то же самое. 12Каждый бросил свой посох, и те превратились в змей; но посох Аарона проглотил их посохи. 13Однако сердцем фараона завладело упрямство – он не послушал их, как и говорил Господь.

Первое наказание: превращение воды в кровь

14Тогда Господь сказал Моисею:

– Фараон упрям и отказывается отпустить народ. 15Пойди к фараону утром, когда он выходит к реке. Возьми посох, который превращался в змею, и подожди царя Египта на берегу Нила. 16Скажи ему: «Господь, Бог евреев, посылал меня сказать тебе: „Отпусти Мой народ поклониться Мне в пустыне“. Но до сих пор ты не слушался. 17Так говорит Господь: „Теперь ты узнаешь, что Я – Господь. Посохом, который у меня в руке, я ударю по воде Нила, и вода превратится в кровь. 18Рыба в Ниле умрет, река станет зловонной, и египтяне не смогут пить из нее“».

19Господь сказал Моисею:

– Скажи Аарону: «Возьми посох и протяни руку над водами Египта – над реками и каналами, над прудами и всеми водоемами: вода в них превратится в кровь. Кровь будет в Египте повсюду, даже в деревянных и каменных сосудах».

20Моисей и Аарон сделали, как повелел им Господь. Аарон поднял посох на глазах у фараона и его приближенных, ударил по воде Нила, и она превратилась в кровь. 21Рыба в Ниле умерла, и река стала такой зловонной, что египтяне не могли пить из нее. Кровь была повсюду в Египте. 22Но египетские чародеи своим колдовством сделали то же самое. И сердцем фараона завладело упрямство. Он не послушал Моисея и Аарона, как и говорил Господь. 23Царь Египта развернулся и ушел во дворец, даже не задумываясь об этом. 24А египтяне стали копать колодцы вдоль Нила, чтобы добыть питьевую воду. Они не могли пить из реки.

25С тех пор, как Господь поразил воду в Ниле, прошло семь дней.