Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 5

Moses og Aron i audiens hos Farao

1Derefter gik Moses og Aron til Farao og sagde: „Vi har en besked til dig fra Jahve, Israels Gud. Han siger: Giv mit folk lov til at rejse, så de kan holde højtid for mig i ørkenen.”

„Hvem er Jahve?” svarede Farao. „Jeg kender ham ikke. Hvorfor skulle jeg adlyde ham og lade israelitterne rejse? Det vil jeg ikke gå med til.”

Men Moses og Aron blev ved: „Den Gud, som vi hebræere tilbeder, har mødt os,” erklærede de. „Giv os nu tilladelse til at rejse tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til vores Gud, Jahve, så han ikke rammer os med sygdom og død.”

„Hør nu, Moses og Aron!” råbte Farao. „Lad være med at lægge hindringer i vejen for folkets arbejde! Gå I hellere selv tilbage til jeres arbejde! Hebræerne er jo nu meget talrige, og så vil I have, at de skal holde op med deres arbejde?”

Samme dag sendte Farao følgende besked til samtlige slavefogeder og opsynsmænd:

„I må ikke længere give folket halm til murstenene. Lad dem selv samle, hvad de har brug for. Men de skal lave lige så mange mursten som før. De har åbenbart ikke nok at bestille, ellers ville de ikke snakke om at tage ud i ørkenen for at ofre til deres Gud. De skal have mere arbejde, så de ikke har tid til at tænke på andet. Det skal nok afholde dem fra at høre på Mosesʼ og Arons løgnehistorier.”

10 Så gik slavefogederne og opsynsmændene ud til folket og sagde: „Farao har givet ordre til at standse leveringen af halm til arbejdet. 11 Fra nu af må I selv samle halm, hvor I kan finde det, men I skal stadig lave lige så mange mursten som I plejer.” 12 Så måtte folket rejse rundt i hele Egypten for at samle halm.

13 Slavefogederne var skånselsløse. „Den daglige kvote skal holdes!” forlangte de, 14 og de piskede de israelitiske formænd, når den ikke blev overholdt. „Hvorfor sørger I ikke for, at det daglige antal sten bliver produceret?” brølede de.

15 Så gik formændene til Farao. „Vær ikke så brutal mod dine slaver!” bad de. 16 „Vi får ingen halm, og alligevel skal vi producere det samme antal sten som før. Og vi bliver straffet for noget, vi ikke er skyld i. Det er dine slavefogeders skyld, fordi de forlanger noget helt urimeligt af os!”

17 Men Farao svarede bare: „I er dovne, er I! Det er klart, I ikke har nok at bestille, ellers ville I ikke blive ved med at sige: Lad os gå ud og ofre til Jahve. 18 Kan I se at komme tilbage til arbejdet! I får ingen halm, og I skal stadig producere det samme antal sten!”

19 De israelitiske formænd var nedslåede over at skulle fortælle arbejderne, at Farao ikke ville høre på dem og stadig krævede det samme: Ingen halm, samme antal sten. 20 På vej ud fra audiensen hos Farao mødte de Moses og Aron, som stod og ventede uden for paladset. 21 „Må Herren dømme jer, for det er jeres skyld, at Farao og hans slavepiskere hader os! Det ender med, at de tager livet af os med den umenneskelige behandling!”

Guds løfte om udfrielse

22 Da vendte Moses sig til Herren og klagede sin nød: „Herre, hvordan kan du behandle dit folk på den måde? Og hvorfor har du sendt mig her? 23 Lige siden jeg gav Farao din besked, er hans brutalitet taget til, og du er ikke kommet dit folk til hjælp!”

New Russian Translation

Exodus 5

Положение израильтян в Египте ухудшается

1После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:

– Так говорит Господь, Бог Израиля: «Отпусти Мой народ, чтобы он устроил Мне праздник в пустыне».

2Фараон ответил:

– Кто такой Господь, чтобы мне слушаться Его и отпустить Израиль? Я не знаю Господа и не отпущу Израиль.

3Они сказали:

– Бог евреев явился нам. Отпусти нас на три дня в пустыню принести жертвы Господу, нашему Богу, чтобы Он не наказал нас мором или мечом.

4Царь Египта ответил:

– Моисей и Аарон, зачем вы отвлекаете народ от работы? Ступайте трудиться!

5И еще добавил фараон:

– Народ стал ныне многочисленным, а вы хотите, чтобы он перестал работать.

6В тот же день фараон приказал надсмотрщикам над народом и старостам:

7– Не давайте больше этому народу солому для изготовления кирпичей – пусть идут и собирают сами. 8Но требуйте от них такое же количество кирпичей, как и прежде. Норму не убавляйте. Они ленивы и потому кричат: «Пойдем, принесем жертву нашему Богу». 9Прибавьте им работы: пусть трудятся и не обращают внимания на лживые речи.

10Надсмотрщики и старосты вышли и сказали народу:

– Вот что говорит фараон: «Я больше не буду давать вам солому. 11Идите и собирайте ее сами, где найдете, но норма не будет уменьшена».

12И народ рассеялся по Египту собирать жнивье, чтобы заменить им солому. 13Надсмотрщики вынуждали их, говоря:

– Выполняйте каждый день такую же норму, как и тогда, когда у вас была солома.

14А старост израильтян, которых стражи фараона поставили над ними, били и спрашивали:

– Почему ни вчера, ни сегодня вы не сделали такого же количества кирпичей, как и прежде?

15Старосты израильтян пришли к фараону и взмолились:

– Зачем ты так поступаешь со своими слугами? 16Солому твоим слугам не дают, а кирпичи велят делать! Посмотри, как бьют твоих слуг! Вина лежит на твоем народе.

17Фараон сказал:

– Лентяи, вот вы кто – лентяи! Поэтому вы и говорите: «Пойдем, принесем жертву Господу». 18Ступайте работать. Солому вам давать не будут, но положенное количество кирпичей делайте.

19Старосты израильтян поняли, что попали в беду, услышав: «Не уменьшайте ежедневной нормы кирпичей». 20Выйдя от фараона, они нашли Моисея и Аарона, которые ждали их, 21и сказали:

– Пусть Господь увидит, что вы наделали, и накажет вас. Вы сделали нас ненавистными фараону и его приближенным. Вы вложили им в руки меч, чтобы они убили нас.

Бог обещает избавление

22Моисей обратился к Господу и сказал:

– Владыка, зачем Ты навел на этот народ беду? Для чего Ты послал меня? 23С тех пор как я ходил к фараону говорить от Твоего имени, он стал обращаться с народом еще более жестоко, а Ты ничего не сделал, чтобы спасти Свой народ.