Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 40

Åbenbaringsteltet rejses og klargøres

1Herren sagde nu til Moses: „Rejs åbenbaringsteltet på den første dag i det nye år, sæt pagtens ark ind i det, og hæng det indre forhæng op, så arken er afskærmet bag det. Sæt derefter bordet på plads og anbring de forskellige redskaber på det. Sæt også lysestagen på plads og gør lamperne klar.

Placer nu røgelsesalteret af guld udenfor det indre forhæng lige over for arken. Hæng det ydre forhæng op ved teltets indgang og sæt brændofferalteret op foran indgangen. Anbring vaskefadet mellem teltet og alteret og fyld vand i det. Rejs derefter indhegningen, så der dannes en forgård rundt om teltet, og hæng forhænget op for indgangen til forgården.

Tag salveolien og stænk den på boligen og alt det, der er inde i boligen, så det hele bliver indviet og helligt. 10 Stænk også olie på brændofferalteret og dets tilbehør, så det bliver indviet og fuldkommen helligt. 11 Gør det samme med vaskefadet og dets stativ, så det bliver indviet.

12 Før derpå Aron og hans sønner til åbenbaringsteltets indgang og vask dem med vand. 13 Giv så Aron den hellige dragt på og salv ham, så han indvies til at gøre præstetjeneste for mig. 14 Giv også hans sønner deres dragter på 15 og salv dem, så de ligeledes kan tjene som præster. Denne salvning skal være indvielse til en præstetjeneste, som skal fortsætte i alle kommende slægtled.”

16 Moses gjorde nøjagtig, som Herren havde befalet ham. 17 På den første dag i året efter udfrielsen blev boligen rejst. 18 Først blev soklerne anbragt på deres pladser, vægmodulerne blev rejst på soklerne, tværstængerne blev skubbet på plads og stolperne på østsiden blev rejst op. 19 Så bredte han teltdugen ud over det hele og lagde presenningerne ovenpå, nøjagtig som Herren havde befalet.

20 Derpå lagde han stentavlerne med de ti bud ned i arken, satte bærestængerne fast og lagde forsoningstedet ovenpå som låg. 21 Arken blev så båret ind i det allerhelligste rum, og det indre forhæng blev hængt op, så arken blev skjult, nøjagtig som Herren havde befalet.

22 Bordet blev placeret uden for forhænget ved åbenbaringsteltets nordvæg, 23 og de hellige brød blev lagt ud på bordet foran det allerhelligste, hvor Herrens nærvær var, nøjagtig efter forskriften.

24 Ved teltets sydvæg, over for bordet, anbragte Moses lysestagen 25 og satte lamperne på stagen foran det allerhelligste rum, hvor Herrens nærvær var, nøjagtig som Herren havde befalet ham.

26 Røgelsesalteret af guld placerede han foran det indre forhæng, 27 og han brændte vellugtende røgelse derpå, nøjagtig som Herren havde befalet.

28 Dernæst hængte han det ydre forhæng op ved boligens indgang 29 og anbragte brændofferalteret uden for teltet nær ved indgangen. Så ofrede han brændofferet og afgrødeofferet, nøjagtig som Herren havde befalet.

30 Derefter placerede han vaskefadet mellem brændofferalteret og teltet og fyldte det med vand, 31 og han selv og Aron og Arons sønner vaskede hænder og fødder. 32 Hver gang de gik ind i Guds bolig eller skulle bringe et offer på alteret, vaskede de sig, sådan som Herren havde befalet Moses.

33 Endelig rejste han forgårdens vægge rundt om teltet og alteret og hængte forhænget op for indgangen til forgården. Således fuldendte Moses værket.

Herrens herlighed fylder helligdommen

34 Da dækkede skyen teltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. 35 Moses kunne ikke gå ind i teltet, for skyen dækkede det, og Herrens herlighed fyldte boligen.

36 Under resten af rejsen mod det land, Gud havde lovet israelitterne, brød folket kun op, når skyen løftede sig fra teltet. 37 Hvis skyen blev over teltet, blev folket, hvor de var, indtil skyen lettede. 38 Om dagen hvilede skyen over boligen, og om natten lyste skyen som ild, så Israels folk kunne se, at Gud var med dem.

La Bibbia della Gioia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.