Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 4

Moses får autoritet til at udføre mirakler

1„Jamen, hvad nu hvis Israels ledere ikke vil høre på mig?” indvendte Moses. „Hvad nu, hvis de ikke vil tro på, at Herren har vist sig for mig?”

„Hvad har du der i din hånd?” spurgte Herren ham.

„Min hyrdestav,” svarede Moses.

„Smid den på jorden,” sagde Herren. Da Moses smed staven på jorden, blev den til en slange, og han løb forskrækket væk fra den.

Men Herren råbte til ham: „Grib den i halen!” Så greb Moses den i halen, og straks blev den igen til en hyrdestav i hans hånd.

„Det skal nok overbevise israelitterne om, at det er deres forfædre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, der har vist sig for dig,” sagde Herren. „Stik nu din hånd ind på brystet under kjortlen!” Moses adlød, og da han trak hånden ud igen, var den hvid af spedalskhed. „Stik hånden ind på brystet igen,” fortsatte Herren. Det gjorde Moses, og da han trak den ud, var den fuldstændig normal igen.

„Hvis de tvivler efter at have set det første mirakel, vil de blive overbevist af det andet,” sagde Herren. „Men hvis de stadig ikke tror dig, skal du tage lidt vand fra Nilen og hælde det ud på den tørre jord. Når du gør det, bliver vandet til blod.”

10 Men Moses havde flere indvendinger: „Jamen Herre, jeg er ikke god til at tale. Det har jeg aldrig været—og det er jeg heller ikke nu, efter at du har talt til mig. Jeg famler efter ordene.”

11 „Hvem skabte menneskets mund?” spurgte Herren. „Har jeg ikke magt til at gøre et menneske i stand til at tale eller ikke at tale, til at se eller ikke at se, til at høre eller ikke at høre? 12 Gå nu og gør, som jeg siger. Jeg vil hjælpe dig til at sige de rette ord—ja, jeg vil fortælle dig, hvad du skal sige.”

13 Men Moses protesterede: „Herre, send dog en anden end mig!”

14 Så blev Herren vred på Moses. „Hør her,” sagde han, „jeg ved, at din bror, levitten Aron, kan tale for sig. Han er i øvrigt på vej for at møde dig, og han bliver glad for at se dig igen. 15 Jeg vil tale til dig, og hvad jeg fortæller dig, skal du sige videre til ham og således lægge ham ordene i munden. Jeg vil være med jer og fortælle jer, hvad I skal gøre. 16 Aron skal tale til folket på dine vegne, som om han var din mund, og du skal fortælle ham, hvad han skal sige, så du taler til ham på mine vegne. 17 Husk at tage din hyrdestav med, så du kan udføre de mirakler, jeg har vist dig.”

Moses vender tilbage til Egypten

18 Så gik Moses hjem til sin svigerfar Jetro og sagde: „Jeg vil gerne rejse tilbage til Egypten og besøge min familie og se om de lever endnu.”

„Gå du blot, og fred være med dig,” svarede Jetro.

19 Inden Moses forlod Midjan, sagde Herren til ham: „Du skal ikke være bange for at vende tilbage til Egypten, for alle de mænd, der var ude efter at slå dig ihjel, er nu døde.” 20 Så hjalp Moses sin kone med de to små børn[a] op på et æsel og de begav sig alle af sted mod Egypten. Og han havde hyrdestaven—Guds stav—i hånden.

21 Undervejs gentog Herren sine instruktioner til Moses: „Når du ankommer til Egypten, skal du gå til Farao og udføre de mirakler, jeg har givet dig magt til at udføre. Men jeg vil gøre ham stædig, så han ikke vil lade israelitterne rejse. 22 Da skal du sige til ham: ‚Herren siger: Israels folk er som min førstefødte søn. 23 Jeg har befalet dig at lade dem rejse, så de kan tilbede mig. Siden du har nægtet det, vil jeg slå din førstefødte søn ihjel.’ ”

24 Et sted på vejen, hvor de overnattede, konfronterede Herren ham[b] og ville dræbe ham. 25 Da tog Zippora en flintekniv, afskar sin søns forhud og kastede den for Mosesʼ fødder. „Du er blevet mig en blodig ægtemand,” sagde hun. 26 Så lod Herren ham være i fred. (Med udtrykket „blodig ægtemand” hentydede hun til omskærelsen.)

27 Herren havde tidligere sagt til Aron: „Gå Moses i møde i ørkenen!” Så tog Aron af sted og mødte Moses ved Guds bjerg, Horeb, og de omfavnede hinanden og kyssede hinanden på kinden.

28 Moses fortalte Aron om det budskab, Herren havde givet ham, og om miraklerne, Herren havde befalet ham at udføre.

29 Da Moses og Aron ankom til Egypten, samlede de israelitternes ledere, 30 og Aron fortalte dem, hvad Herren havde sagt til Moses, og Moses udførte miraklerne for øjnene af dem. 31 Det overbeviste dem, og da de hørte, at Herren ikke havde glemt sit folk, men havde dyb medfølelse for dem midt i deres elendighed, knælede de med ansigtet mod jorden i ærefrygt for Herren.

Notas al pie

  1. 4,20 Teksten siger kun „hans sønner”. Formodentlig er Mosesʼ anden søn, Eliezer, allerede født på dette tidspunkt. Jf. kap. 18,2-3.
  2. 4,24 Teksten gør det ikke helt klart, om det er Moses selv, Gud var på vej til at dræbe, eller Mosesʼ søn. Sønnen var åbenbart ikke blevet omskåret, måske på grund af landflygtigheden, måske af hensyn til moderen, som ikke hørte til Israels folk. Moses havde dermed brudt Abrahamspagten, og Gud havde sagt, at enhver, som ikke blev omskåret, skulle udryddes af folket.

Ang Pulong Sang Dios

Exodus 4

Ang mga Milagro nga Nagapakita sang Gahom sang Dios

1Nagsabat si Moises, “Paano kon indi magpati sa akon ang mga Israelinhon ukon magpamati sa akon isiling? Basi magsiling sila nga wala ka nagpakita sa akon.” Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Ano inang ginauyatan mo?” Nagsabat si Moises, “Baston.”[a] Nagsiling ang Ginoo, “Ihaboy ina sa duta.” Gani ginhaboy ni Moises ang baston kag nahimo ini nga man-og. Hinadlukan si Moises, gani nagdalagan siya palayo sini. Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Dakpa ang man-og sa ikog.” Gani gindakop ni Moises ang man-og kag nahimo ini liwat nga baston. Nagsiling ang Ginoo, “Himua ini nga milagro agod magpati sila nga ako, ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, kag Jacob, nagpakita sa imo.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Ibutang ang imo kamot sa sulod sang imo bayo.” Gintuman ini ni Moises, kag sang ginkuha na niya ang iya kamot, puwerte ini kaputi tungod nga gintubuan ini sang delikado nga balatian sa panit.[b] Nagsiling ang Ginoo, “Ibutang liwat ang imo kamot sa sulod sang imo bayo.” Gintuman ini ni Moises, kag sang ginkuha na niya ang iya kamot, maayo na ini pareho sa iban nga mga parte sang iya lawas.

Dayon nagsiling ang Ginoo, “Kon indi sila magpati sa una nga milagro, mapati na sila sa ikaduha. Pero kon indi pa gid gani sila magpati sa imo pagkatapos sining duha ka milagro, magkuha ka sang tubig sa Suba sang Nilo kag ibubo ini sa mamala nga duta, kag mahimo ini nga dugo.”

10 Nagsiling si Moises sa Ginoo, “Ginoo, indi ako maayo maghambal. Halin pa sang una pigaw ako pahambalon, kag bisan subong nga nagapakighambal ka sa akon nga imo alagad. Nagautol-utol ako kon maghambal.” 11 Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Sin-o bala ang nagahimo sang baba sang tawo? Sin-o bala ang nagahimo sa iya nga bungol ukon apa? Sin-o bala ang nagabuot nga makakita siya ukon mabulag? Indi bala ako, ang Ginoo? 12 Gani lakat, kay buligan ko ikaw sa paghambal kag tudluan ko ikaw kon ano ang imo ihambal.”

13 Pero nagsiling si Moises, “O Ginoo, kon mahimo magpadala ka na lang sang iban.” 14 Naakig ang Ginoo kay Moises, kag nagsiling siya, “Ti, si Aaron na lang nga imo utod, nga kaliwat man ni Levi. Nahibaluan ko nga maayo siya maghambal. Nagapakadto na siya gani diri sa pagpakigkita sa imo. Malipay gid siya kon makita niya ikaw. 15 Estoryahon mo siya, kag tudluan mo siya kon ano ang iya ihambal. Buligan ko kamo nga duha sa paghambal, kag tudluan ko man kamo kon ano ang inyo himuon. 16 Si Aaron ang magahambal sa mga tawo para sa imo. Tudluan mo siya kon ano ang iya ihambal, subong nga daw ikaw ang Dios. 17 Kag dal-a ang imo baston agod paagi sina makahimo ka sang mga milagro.”

Nagbalik si Moises sa Egipto

18 Nagbalik si Moises kay Jetro nga iya ugangan kag nagsiling sa iya, “Tuguti ako sa pagbalik sa akon mga kadugo sa Egipto sa pagtan-aw kon bala buhi pa sila.” Nagsiling si Jetro, “Sige, kag maayo lang nga paglakat.”

19 Antes maghalin si Moises sa Midian nagsiling ang Ginoo sa iya, “Sige, balik na sa Egipto kay nagkalamatay na ang tanan nga gusto magpatay sa imo.” 20 Gani ginkuha ni Moises ang iya asawa kag mga anak nga lalaki kag ginpasakay sa asno kag nagbalik sa Egipto. Gindala man niya ang baston nga ginsugo sang Dios nga iya dal-on.

21 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Pag-abot mo sa Egipto, himuon mo gid sa atubangan sang hari ang tanan nga milagro nga ginapahimo ko sa imo. Ginhatagan ko ikaw sang gahom sa paghimo sina. Pero patig-ahon ko ang tagipusuon sang hari agod indi niya pagtugutan nga maghalin ang mga Israelinhon. 22 Dayon silingon mo siya, ‘Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: Ginakabig ko ang Israel nga akon kamagulangan nga anak nga lalaki, 23 gani ginsugo ko ikaw nga palakton mo siya agod makasimba siya sa akon, pero wala ka magsugot. Gani patyon ko ang kamagulangan mo nga anak nga lalaki!’ ”

24 Sang nagapanglakaton na si Moises kag ang iya pamilya, nagpahuway sila sa isa ka palahuwayan. Ginkadtuan sang Ginoo si Moises kag patyon kuntani. 25-26 Pero nagkuha si Zipora sang matalom nga bato kag gintuli ang iya anak, kag ang panit nga iya nakuha gintandog niya sa kinatawo[c] ni Moises. Dayon nagsiling si Zipora, “Ikaw isa ka duguon nga bana sa akon.” (Ginhambal ini ni Zipora nga may kaangtanan sa pagkatuli.) Gani wala pagpatya sang Ginoo si Moises.

27 Karon, nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Lakat kag sugataa si Moises sa kamingawan.” Gani ginsugata niya si Moises sa Bukid sang Dios kag ginhalukan bilang pag-abiabi. 28 Ginsugiran dayon ni Moises si Aaron sang tanan nga ginsugo sang Ginoo nga ihambal niya, kag sang tanan nga milagro nga ipahimo sa iya.

29 Gani naglakat sila nga duha, kag gintipon nila ang tanan nga manugdumala sang mga Israelinhon. 30 Ginsugiran sila ni Aaron sang tanan nga ginsiling sang Ginoo kay Moises. Kag ginhimo ni Moises ang mga milagro sa atubangan sang mga tawo, 31 kag nagpati sila. Sang nahibaluan nila nga nagakabalaka ang Ginoo sa ila kag nakita niya ang ila mga pag-antos, nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo.

Notas al pie

  1. 4:2 Baston: sa English, staff, nga ginagamit sang mga manugbantay sang mga karnero.
  2. 4:6 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Hebreo nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
  3. 4:25-26 kinatawo: ukon, tiil.