Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 38

Brændofferalteret bygges

1Brændofferalteret blev også konstrueret af akacietræ. Det var 2,25 m langt, 2,25 m bredt og 1,35 m højt. Der blev lavet et horn i hvert af dets fire hjørner, ud i ét stykke med hjørnestolpen, og det hele blev belagt med bronze. Dernæst blev der lavet bronzeredskaber til brug ved alteret, bakker til at fjerne asken i, diverse skovle, stænkeskåle, kødgafler og bakker til gløder. Et bronzegitter blev lavet og anbragt udvendig under alterets pynteliste, så det nåede halvvejs op ad alteret. Ved gitterets fire hjørner blev der lavet fire ringe, hvor bærestængerne kunne stikkes ind. Bærestængerne blev lavet af akacietræ belagt med bronze og blev stukket gennem ringene på hver side af alteret, der var lavet som en hul trækasse.

Vaskefadet af bronze med tilhørende bronzestativ blev lavet af bronzespejle, som var en gave fra de kvinder, der gjorde tjeneste ved åbenbaringsteltets indgang.

Indhegningen omkring forgården

Derpå blev indhegningen omkring forgården lavet. Til sydsiden blev der lavet en 45 m lang stofvæg af fintvævet linned. 10 Til at holde stofvæggen blev der lavet 20 stolper med dertil hørende bronzesokler, sølvkroge og sølvstænger. 11 Nordvæggen var også 45 m lang med 20 stolper, bronzesokler, sølvkroge og sølvstænger. 12 Vestsiden bestod af en 22,5 m lang stofvæg hængt op ved hjælp af sølvkroge og sølvstænger på ti stolper med dertil hørende bronzesokler. 13 Østsiden med indgangen til boligen var ligeledes 22,5 m lang.

14 På den ene side af indgangen blev der opsat tre stolper på hver sin sokkel og lavet en 6,75 m lang stofvæg, som blev hængt op på stolperne. 15 Det samme blev der gjort på den anden side af indgangen. 16 Stofvæggen rundt om forgården blev lavet af fintvævet linned. 17 Hver stolpe stod på en bronzesokkel, mens krogene til stolperne og tværstængerne, som stoffet blev hængt op på, blev lavet af sølv. Stolpernes hoveder blev overtrukket med sølv.

18 Stoffet til forhænget ved indgangen blev lavet af fintvævet linned med broderier i blåt, violet og purpurrødt garn. Det var 9 m langt og havde samme højde som resten af forgårdens vægge, nemlig 2,25 m, 19 og blev ved hjælp af sølvkroge og sølvstænger hængt op på fire stolper med tilhørende bronzesokler. Stolpernes hoveder var af sølv, 20 men samtlige teltpløkker, der blev brugt til boligen og til forgården, var af bronze.

Omfanget af de brugte materialer

21 Her følger en rapport over arbejdet og en liste over de materialer, som blev brugt ved opførelsen af boligen, hvor pagtens ark fremover skulle have til huse. Moses gav levitterne opgaven med at holde regnskab over materialerne, og han udpegede Arons søn Itamar til at forestå det arbejde. 22 Betzalel havde det overordnede ansvar for alt det arbejde, der blev udført. 23 Han blev assisteret af Oholiab, som også var specielt dygtig til design, indgravering, vævning og broderi.

24 Totalvægten af alt det guld, folket bragte, og som blev brugt til projektet, var næsten 900 kg.[a] 25-26 Af sølv blev der brugt over 3 tons,[b] hvilket svarede til den inddrevne personskat på alle registrerede personer over 20 år, nemlig ½ shekel sølv gange 603.550 personer. 27 Sølvet blev brugt til at støbe de 100 sokler, der skulle bruges til vægmodulerne, og til de stolper, der skulle bære forhænget foran det allerhelligste. Hver sokkel vejede ca. 30 kg.[c] 28 Til sølvkrogene, stolpehovederne og tværstængerne gik der 18 kg[d] sølv.

29 Den indkomne bronze beløb sig til lidt over 2 tons.[e] 30 Den blev brugt til soklerne ved åbenbaringsteltets indgang, til bronzealteret, gitterværket, alterredskaberne, 31 soklerne under forgårdens vægge og samtlige teltpløkker.

Notas al pie

 1. 38,24 På hebraisk: 29 talenter og 730 shekel. En talent er 3000 shekel, og den, der her er brugt, menes at veje ca. 10 g.
 2. 38,25-26 På hebraisk: 100 talenter og 1775 shekel, altså 301.775 shekel eller 3018 kg.
 3. 38,27 På hebraisk: en talent.
 4. 38,28 På hebraisk: 1775 shekel.
 5. 38,29 På hebraisk: 70 talenter og 2400 shekel, dvs. ca. 2100 kg.

New Russian Translation

Exodus 38

Жертвенник для всесожжений

(Исх. 27:1-8)

1Жертвенник для всесожжений высотой три локтя[a] был сделан из акации. Он был квадратным: пять локтей в длину и пять в ширину[b]. 2Он сделал по рогу на каждом из его четырех углов так, что рога и жертвенник составляли одно целое, и покрыл жертвенник бронзой. 3Из бронзы сделал всю его утварь: горшки, лопатки, кропильные чаши, вилки для мяса и противни. 4Он сделал для него решетку, бронзовую сетку, вровень с краями жертвенника, на середине его высоты. 5Он отлил бронзовые кольца для шестов на четырех углах бронзовой решетки. 6Потом сделал шесты из акации и покрыл их бронзой, 7вложил шесты в кольца так, чтобы они были по обеим сторонам, чтобы можно было носить жертвенник. Он сделал его из досок, полым внутри.

Бронзовый умывальник

(Исх. 30:18)

8Он сделал бронзовый умывальник с бронзовым основанием из зеркал женщин, служащих при входе в шатер собрания.

Двор скинии

(Исх. 27:9-19)

9Затем он сделал двор. Южная сторона была сто локтей в длину, отделенная завесами из крученого льна, 10с двадцатью столбами на бронзовых основаниях, с серебряными крюками и соединениями на столбах. 11Северная сторона также была сто локтей[c] в длину, с двадцатью столбами на бронзовых основаниях, с серебряными крюками и соединениями на столбах.

12Западная сторона была пятьдесят локтей[d] в ширину, отгороженная завесами, с десятью столбами на основаниях, с серебряными крюками и соединениями на столбах. 13Восточная сторона, к восходу солнца, также была пятьдесят локтей в ширину. 14На каждой стороне от входа были завесы пятнадцати локтей[e] в длину с тремя столбами на основаниях, 15и на другой стороне от входа были завесы пятнадцати локтей в длину с тремя столбами на основаниях. 16Все завесы вокруг двора были из крученого льна. 17Основания для столбов были бронзовыми, крюки и соединения на столбах – серебряными, а их верх – посеребренным. Все столбы двора имели серебряные связки.

18Завеса к входу во двор была из голубой, пурпурной и алой пряжи и крученого льна, украшенная шитьем. Она была двадцать локтей[f] в длину и пять локтей[g] в высоту, вровень с завесами двора, 19и для нее четыре столба на бронзовых основаниях. Крюки и соединения столбов были серебряными, а верх – посеребренным. 20Все колья для скинии и окружающего двора были бронзовыми.

Опись материалов

21Вот опись того, что было израсходовано на постройку скинии – скинии свидетельства, – составленная по повелению Моисея левитами под началом Итамара, сына священника Аарона. 22(Веселеил, сын Ури, внук Хура, из рода Иуды, сделал все, как повелел Моисею Господь; 23с ним был Оголиав, сын Ахисамаха, из рода Дана, ремесленник, художник и вышивальщик по голубой, пурпурной и алой ткани и тонкому льну). 24Золота, принесенного в дар на работы в святилище, было двадцать девять талантов семьсот тридцать шекелей[h] по весу шекеля скинии.

25Серебра от членов общества, прошедших перепись, было сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять шекелей[i] по весу шекелю святилища: 26одна бека (то есть половина шекеля[j] по весу шекеля святилища) с каждого мужчины, кто прошел перепись, от двадцати лет и старше, общим числом шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят мужчин. 27Сто талантов[k] серебра пошло на литье оснований для святилища и завесы: сто талантов на сто оснований, по таланту на основание. 28Тысяча семьсот семьдесят пять шекелей[l] ушло на то, чтобы сделать крюки для столбов, покрыть верх столбов и сделать их соединения.

29Пожертвованной бронзы было семьдесят талантов и две тысячи четыреста шекелей[m]. 30Она пошла на основания для входа в шатер собрания, бронзовый жертвенник с бронзовой решеткой и всю его утварь, 31на основания для двора и для входа в него и на все колья для скинии и двора.

Notas al pie

 1. 38:1 Около 1,5 м.
 2. 38:1 Около 2,5 м в длину и ширину.
 3. 38:11 Около 50 м.
 4. 38:12 Около 25 м.
 5. 38:14 Около 7,5 м; также в ст. 15.
 6. 38:18 Около 10 м.
 7. 38:18 Около 2,5 м.
 8. 38:24 Около 1 т.
 9. 38:25 Около 3,4 т.
 10. 38:26 Около 6 г.
 11. 38:27 Около 3,4 т.
 12. 38:28 Около 20 кг.
 13. 38:29 Около 2,5 т.