Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 35

Regler for sabbatsdagen

1Moses sammenkaldte derefter alle israelitterne til et møde og sagde: „Det følgende er de regler, som Herren har befalet jer at overholde: Hver uge må I arbejde i seks dage, men den syvende dag skal være helligdag, hvor I lader arbejdet hvile. Det er en dag, som er indviet til Herren. Hvis nogen arbejder på den dag, skal de dø. Der må heller ikke tændes ild nogen steder i jeres hjem på en sabbat.”

Offergaver til Guds bolig

Moses sagde endvidere til dem: „Herren har også givet følgende forordninger: ‚Alle, som ønsker at give Herren en frivillig offergave, kan bringe noget af det følgende: guld, sølv eller bronze; blåt, violet eller purpurrødt garn, fintvævet linned, gedehår, rødfarvede vædderskind, kraftigt læder, akacietræ, olivenolie til lamperne, aromatiske stoffer til salveolien og til røgelsen, onykssten eller andre ædelsten til at sætte på efoden og på brystklædet.

10 Alle de af jer, som er velsignet med kunstneriske evner, skal lave de ting, Herren har befalet: 11 Guds bolig med teltdugene og de overliggende presenninger; krogene, modulerne, tværstængerne, stolperne og soklerne; 12 arken med bærestængerne og forsoningsstedet samt forhænget foran det allerhelligste; 13 bordet med dets bærestænger og tilbehør, og de hellige brød; 14 lysestagen med de tilhørende redskaber, lamperne og olien dertil; 15 røgelsesalteret med dets bærestænger, salveolien og den vellugtende røgelse; forhænget ved indgangen til boligen, 16 brændofferalteret med dets bronzegitter, bærestænger og andet tilbehør; vaskefadet med tilhørende stativ; 17 forgårdens stofvægge og forhænget ved indgangen til forgården med tilhørende stolper og sokler; 18 teltpløkkerne både til boligen og forgården med dertil hørende barduner; 19 de prægtige dragter til brug ved tjenesten i helligdommen, både ypperstepræsten Arons hellige dragt og dragterne til hans sønner, når de skal gøre præstetjeneste.’ ”

20 Derefter gik alle israelitterne hjem for at hente deres gaver. 21 Alle, som ønskede at give Herren en frivillig offergave, kom med deres bidrag til Guds bolig og dens udstyr eller til præstedragterne.

22 Både mænd og kvinder kom, alle, som havde et villigt hjerte. De bragte deres gaver som et særligt offer til Herren: guld og smykker af mange slags: brocher, øreringe, fingerringe og halskæder. 23 Andre kom med blåt, violet eller purpurrødt garn, fintvævet linned, gedehår, rødfarvede vædderskind eller kraftigt læder. 24 Andre bragte sølv eller bronze som deres gave til Herren. Atter andre bragte akacietræ.

25 De kvinder, som havde særlige evner inden for håndarbejde, spandt blåt, violet og purpurrødt garn og vævede fint linned, 26 mens andre flettede gedehår. 27 Lederne kom med onykssten og andre ædelsten til efoden og brystklædet. 28 De bragte også aromatiske stoffer af forskellig slags til salveolien og til røgelsen samt olivenolie til lamperne. 29 Enhver, som havde på hjerte at hjælpe til med det arbejde, som Herren havde pålagt Moses, kom med deres gaver til Herren.

Kunstnerne og kunsthåndværkerne

30 Moses sagde til israelitterne: „Herren har udvalgt Betzalel, som kommer fra Judas stamme og er søn af Hurs søn Uri, 31 og fyldt ham med sin Ånd. Han har givet ham rige evner og kunstnerisk snilde på mange områder, 32 så han kan designe smukke ting i både guld, sølv og bronze. 33 Også som juvelér og billedskærer er han fremragende. 34 Herren har givet både Betzalel og Oholiab, Ahisamaks søn af Dans stamme, særlige evner til at oplære andre 35 på mange forskellige områder såsom billedskærerarbejde, design, broderi og vævning af forskellig art. De er eksperter indenfor alle de kunstneriske fagområder, som er nødvendige for arbejdet.

New Russian Translation

Exodus 35

Законы о субботе

1Моисей собрал все общество израильтян и сказал им:

– Вот что Господь повелел вам: 2заниматься делами следует шесть дней, но седьмой день – святой, это суббота покоя, день, посвященный Господу. Всякий, кто станет в этот день заниматься делами, будет предан смерти. 3Не зажигайте в субботний день огня в своих жилищах.

Приношения для скинии

(Исх. 25:1-9; 39:32-43)

4Моисей сказал обществу израильтян:

– Господь повелел: 5«Из того, что у вас есть, сделайте приношение Господу. Пусть всякий, у кого щедрое сердце, сделает Господу приношение золотом, серебром и бронзой; 6голубой, пурпурной, алой пряжей и тонким льном; козьей шерстью; 7бараньей кожей, покрашенной красным, кожей дюгоней и древесиной акации; 8оливковым маслом для светильников; благовониями для масла помазания и для возжигания; 9ониксом и другими самоцветами, чтобы украсить камнями эфод и нагрудник.

10Те из вас, кто искусен в ремеслах, пусть придут и сделают все, что повелел Господь: 11скинию с покрытием, застежками, брусьями, перекладинами, столбами и основаниями; 12ковчег с шестами и крышкой и завесу, которая его закрывает; 13стол с шестами и всей утварью и хлеб Присутствия; 14светильник для освещения со всей утварью и лампадами и масло для освещения; 15жертвенник для возжигания благовоний с шестами, масло для помазания, благовония, завесу для входа в скинию, 16жертвенник для всесожжений с бронзовой решеткой, шестами и утварью, умывальник с его основанием, 17завесы двора со столбами и основаниями, завесу для входа во двор, 18колья с веревками для скинии и двора, 19тканые одеяния для служения в святилище: священные одеяния для священника Аарона и его сыновей, когда они служат как священники».

20Народ израильский разошелся от Моисея, 21и каждый, кто хотел и кого побуждало сердце, приходил и делал приношение Господу на изготовление шатра собрания, на службу в нем и на священные одеяния. 22Все щедрые сердцем, и мужчины, и женщины, приходили и приносили разные золотые изделия: броши, серьги, перстни и подвески. Они посвящали свое золото Господу. 23У кого были голубая, пурпурная или алая пряжа, тонкий лен, козья шерсть, баранья кожа, крашенная красным, или кожа дюгоней, те приносили их. 24Те, кто мог жертвовать серебро или бронзу, приносили их в дар Господу, и всякий, у кого была древесина акации для какой-либо работы, приносили ее. 25Каждая женщина-умелица сама пряла и приносила то, что напряла: голубую, пурпурную или алую пряжу или тонкий лен. 26Женщины, которые умели прясть, по велению сердца пряли козью шерсть. 27Главы родов приносили оникс и другие самоцветы, чтобы украсить ими эфод и нагрудник. 28Еще они приносили благовония и оливковое масло для светильника, для масла помазания и для возжигания. 29Все израильтяне и израильтянки, кого побуждало сердце, делали Господу добровольные приношения для той работы, которую Господь через Моисея повелел им сделать.

Веселеил и Оголиав

(Исх. 31:1-11)

30Моисей сказал израильтянам:

– Господь избрал Веселеила, сына Ури, внука Хура, из рода Иуды, 31и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, знанием и всяким мастерством. 32Он может воплощать свои замыслы в золоте, серебре и бронзе, 33может гранить и оправлять камни, резать по дереву и заниматься всяким ремеслом. 34Он даровал ему и Оголиаву, сыну Ахисамаха, из рода Дана, способность учить других. 35Он дал им умение делать любую работу ремесленников, художников, ткачей и вышивальщиков по голубой, пурпурной и алой ткани и тонкому льну. Они были искусными ремесленниками и художниками.