Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 35

Regler for sabbatsdagen

1Moses sammenkaldte derefter alle israelitterne til et møde og sagde: „Det følgende er de regler, som Herren har befalet jer at overholde: Hver uge må I arbejde i seks dage, men den syvende dag skal være helligdag, hvor I lader arbejdet hvile. Det er en dag, som er indviet til Herren. Hvis nogen arbejder på den dag, skal de dø. Der må heller ikke tændes ild nogen steder i jeres hjem på en sabbat.”

Offergaver til Guds bolig

Moses sagde endvidere til dem: „Herren har også givet følgende forordninger: ‚Alle, som ønsker at give Herren en frivillig offergave, kan bringe noget af det følgende: guld, sølv eller bronze; blåt, violet eller purpurrødt garn, fintvævet linned, gedehår, rødfarvede vædderskind, kraftigt læder, akacietræ, olivenolie til lamperne, aromatiske stoffer til salveolien og til røgelsen, onykssten eller andre ædelsten til at sætte på efoden og på brystklædet.

10 Alle de af jer, som er velsignet med kunstneriske evner, skal lave de ting, Herren har befalet: 11 Guds bolig med teltdugene og de overliggende presenninger; krogene, modulerne, tværstængerne, stolperne og soklerne; 12 arken med bærestængerne og forsoningsstedet samt forhænget foran det allerhelligste; 13 bordet med dets bærestænger og tilbehør, og de hellige brød; 14 lysestagen med de tilhørende redskaber, lamperne og olien dertil; 15 røgelsesalteret med dets bærestænger, salveolien og den vellugtende røgelse; forhænget ved indgangen til boligen, 16 brændofferalteret med dets bronzegitter, bærestænger og andet tilbehør; vaskefadet med tilhørende stativ; 17 forgårdens stofvægge og forhænget ved indgangen til forgården med tilhørende stolper og sokler; 18 teltpløkkerne både til boligen og forgården med dertil hørende barduner; 19 de prægtige dragter til brug ved tjenesten i helligdommen, både ypperstepræsten Arons hellige dragt og dragterne til hans sønner, når de skal gøre præstetjeneste.’ ”

20 Derefter gik alle israelitterne hjem for at hente deres gaver. 21 Alle, som ønskede at give Herren en frivillig offergave, kom med deres bidrag til Guds bolig og dens udstyr eller til præstedragterne.

22 Både mænd og kvinder kom, alle, som havde et villigt hjerte. De bragte deres gaver som et særligt offer til Herren: guld og smykker af mange slags: brocher, øreringe, fingerringe og halskæder. 23 Andre kom med blåt, violet eller purpurrødt garn, fintvævet linned, gedehår, rødfarvede vædderskind eller kraftigt læder. 24 Andre bragte sølv eller bronze som deres gave til Herren. Atter andre bragte akacietræ.

25 De kvinder, som havde særlige evner inden for håndarbejde, spandt blåt, violet og purpurrødt garn og vævede fint linned, 26 mens andre flettede gedehår. 27 Lederne kom med onykssten og andre ædelsten til efoden og brystklædet. 28 De bragte også aromatiske stoffer af forskellig slags til salveolien og til røgelsen samt olivenolie til lamperne. 29 Enhver, som havde på hjerte at hjælpe til med det arbejde, som Herren havde pålagt Moses, kom med deres gaver til Herren.

Kunstnerne og kunsthåndværkerne

30 Moses sagde til israelitterne: „Herren har udvalgt Betzalel, som kommer fra Judas stamme og er søn af Hurs søn Uri, 31 og fyldt ham med sin Ånd. Han har givet ham rige evner og kunstnerisk snilde på mange områder, 32 så han kan designe smukke ting i både guld, sølv og bronze. 33 Også som juvelér og billedskærer er han fremragende. 34 Herren har givet både Betzalel og Oholiab, Ahisamaks søn af Dans stamme, særlige evner til at oplære andre 35 på mange forskellige områder såsom billedskærerarbejde, design, broderi og vævning af forskellig art. De er eksperter indenfor alle de kunstneriske fagområder, som er nødvendige for arbejdet.