Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 34

De nye stentavler

1Herren sagde derefter til Moses: „Lav to nye stentavler som dem, du slog i stykker. Så vil jeg skrive de samme ord på de nye tavler. I morgen tidlig skal du gøre dig klar og komme op på Sinaibjerget. Stå og vent på mig på toppen. Ingen må følge med dig denne gang, og ingen må færdes på bjerget. Husdyrene må ikke engang græsse i nærheden af bjerget.”

Så lavede Moses to stentavler, der lignede de første. Tidligt næste morgen gik han af sted med stentavlerne i hånden op på Sinaibjerget, sådan som Herren havde sagt.

Da steg Herren ned, stillede sig i en sky foran Moses og nævnte sit navn „Jahve”. Han passerede forbi Moses, alt imens han sagde: „Jeg er Jahve, en nådig og kærlig Gud, langmodig og rig på barmhjertighed. Jeg er en trofast Gud, der viser nåde gennem tusind generationer og er villig til at tilgive ondskab, oprør og synd. Men den, der fortsætter med at gøre oprør, får sin straf. Børnene i tre eller fire generationer må bøde for forældrenes ondskab.”

Da bøjede Moses sig hurtigt til jorden i tilbedelse og sagde: „Herre, hvis du virkelig holder af mig, så gå med os! Jeg ved, at det er et stædigt og oprørsk folk. Men tilgiv os vores synd og skyld, og lad os være dit folk.”

10 Herren svarede: „Jeg opretter en pagt med jer: For øjnene af jer vil jeg udføre undere så store, at noget lignende aldrig før er set på jorden, og hele Israels folk skal være vidne til de store gerninger, jeg vil gøre gennem jer. 11 Jeres del af pagten er at adlyde mine befalinger. Så vil jeg bortdrive amoritterne, kanaʼanæerne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne foran jer. 12 Indgå ingen fredspagt med folkene i det land, I kommer til. Hvis de bliver boende iblandt jer, vil de føre jer på afveje. 13 I stedet skal I jævne deres afgudsaltre med jorden, slå deres gudestatuer i stykker og hugge deres afgudsbilleder ned. 14 I må ikke tilbede nogen anden gud, for jeg er Herren, jeres Gud, og jeg forventer jeres fulde loyalitet. Jeg tåler ingen rivaler.

15 I må ikke indgå nogen form for fredsaftale med folkene i landet. Hold jer langt væk fra dem og deres afgudsfester, som de vil invitere jer med til. 16 I må ikke tillade, at jeres sønner indgår ægteskab med deres døtre, for de dyrker fremmede guder, og med deres afgudsdyrkelse vil de friste jeres sønner til utroskab imod Herren. 17 I må aldrig fremstille afgudsbilleder eller tilbede dem.

18 I skal fejre de usyrnede brøds fest til den fastsatte tid i aviv måned, den måned I forlod Egypten. I syv dage skal I spise brød bagt uden surdej efter de forskrifter, som jeg har givet jer.

19 Ethvert førstefødt dyr af hankøn tilhører mig, og det gælder alle husdyr. 20 Hvad æselføl angår, kan de købes fri ved at ofre et lam i deres sted. Men hvis I beslutter ikke at frikøbe æselføllet, skal I brække halsen på det. Jeres førstefødte sønner derimod kan I købe fri ved at betale en passende løsesum. Ingen må komme til mig uden offergave.

21 Året rundt, også i såtid og høsttid, skal I arbejde seks dage i ugen. Den syvende dag skal I hvile fra jeres arbejde.

22 I skal fejre ugefesten for hvedehøsten med det første neg fra marken, og senere festen for frugthøsten, når alle jeres afgrøder er i hus. 23 Tre gange om året skal alle mænd i Israel træde frem for Herren, Israels Gud. 24 Ingen skal få lov at angribe eller erobre jeres land, når I tre gange årligt drager op for at træde frem for Herren, jeres Gud. Jeg vil bortdrive folkene foran jer og udvide jeres grænser.

25 I må ikke bruge syrnet brød i forbindelse med jeres ofre til mig, og intet kød fra påskelammet må gemmes til næste morgen. 26 I skal bringe den bedste del af den første høstafgrøde til Herrens, jeres Guds, hus. I må ikke koge et gedekid i dets mors mælk.”

27 Herren sagde endvidere til Moses: „Skriv de love ned, som jeg her har givet dig. De udgør betingelserne for min pagt med dig og med Israel.”

28 Moses blev oppe på bjerget sammen med Herren i 40 dage, og i al den tid hverken spiste eller drak han. Han skrev så pagtens grundlæggende bestemmelser, de ti bud, på de nye stentavler.

Mosesʼ strålende ansigt

29 Da Moses kom ned fra Sinaibjerget med de to stentavler, hvor pagtens ord stod skrevet, lyste hans ansigt efter samværet med Herren, men det var han ikke selv klar over. 30 Da Aron og israelitterne så hans lysende ansigt, turde de ikke komme i nærheden af ham. 31 Men han kaldte dem til sig, og Aron og folkets ledere kom hen til ham og talte med ham. 32 Derefter samledes hele folket, og han fortalte dem alt, hvad Herren havde sagt til ham på bjerget. 33 Da han var færdig med at tale til dem, dækkede han sit ansigtet med et slør. 34 Men hver gang han gik ind i åbenbaringsteltet og trådte frem for Herren, fjernede han sløret. Når han derefter kom ud igen og fortalte folket, hvad Herren havde sagt til ham, 35 kunne de se, at hans ansigt strålede. Derefter tog han sløret på igen og beholdt det på, indtil han igen trådte frem for Herren.

New Russian Translation

Exodus 34

Новые каменные плитки

(Втор. 10:1-5)

1Господь сказал Моисею:

– Высеки две каменные плитки, подобные прежним, а Я напишу на них слова, что были на первых плитках, которые ты разбил. 2Утром приготовься и поднимись на гору Синай. Предстань предо Мной на вершине горы. 3Пусть никто не поднимается вместе с тобой и не показывается на горе; даже отарам и стадам нельзя пастись у подножия горы.

4Моисей вытесал две каменные плитки, подобные прежним, и, встав ранним утром, поднялся на гору Синай, как повелел ему Господь. Две каменные плитки он нес в руках. 5Господь спустился в облаке, встал рядом с ним и возвестил имя Господа. 6Он прошел перед Моисеем, провозглашая: «Господь, Господь, сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев, богатый милостью и верностью, 7хранящий милость к тысячам[a] и прощающий проступок, отступничество и грех. И все же Он не оставит виновного без наказания; за проступки отцов Он карает детей и внуков до третьего и четвертого поколения».

8Моисей тотчас пал на колени, опустив голову до земли, и 9воскликнул:

– О Владыка, если я нашел у Тебя милость, молю, пусть Владыка пойдет с нами. Хоть этот народ и упрям, прости нам проступки и грехи и возьми нас Себе в удел.

Возобновление завета

10Господь сказал:

– Я заключаю завет: Я совершу перед твоим народом чудеса, каких не бывало прежде ни в каком народе на всей земле. Народ, среди которого ты живешь, увидит, как сильно внушает страх дело Господа, которое Я для тебя совершу. 11Слушайтесь того, что Я повелеваю вам ныне. Я прогоню от вас аморреев, хананеев, хеттов, ферезеев, хиввеев и иевусеев. 12Смотрите, не вступайте в союз с жителями той земли, куда вы идете, иначе они станут для вас западней. 13Разрушьте их жертвенники, разбейте священные камни и срубите столбы Ашеры[b]. 14Не поклоняйтесь чужому богу, ведь Господь, чье имя Ревнитель, – ревнивый Бог.

15Смотрите, не вступайте в союз с жителями той земли, потому что, когда они будут распутничать со своими богами и приносить им жертвы, они позовут и вас, и вы станете есть их жертвы. 16Вы станете брать из их народа дочерей в жены своим сыновьям, и их дочери, которые распутничают со своими богами, заставят делать то же самое и ваших сыновей. 17Не делайте себе литых идолов.

18Справляйте праздник Пресных хлебов: семь дней ешьте пресный хлеб, как Я повелел вам, в установленное время месяца авива, потому что в этом месяце вы вышли из Египта.

19Все перворожденное принадлежит Мне, считая самцов-первенцев вашего крупного и мелкого скота. 20Выкупайте первородного осла ягненком, а если не будете выкупать, сломайте ему шею. Выкупайте всех первенцев из ваших сыновей.

Пусть никто не появляется предо Мной с пустыми руками.

21Шесть дней трудитесь, а на седьмой отдыхайте; отдыхайте даже во время пахоты и жатвы.

22Справляйте праздник Недель, когда собираете первый урожай пшеницы, и праздник Сбора плодов[c] в конце года. 23Пусть три раза в год все мужчины предстают пред лицо Владыки Господа, Бога Израиля. 24Я прогоню от вас народы и расширю границы ваших земель. Никто не посягнет на вашу землю, когда вы три раза в год будете ходить и представать перед Господом, вашим Богом.

25Когда приносишь Мне жертву, не проливай кровь животного на дрожжевой хлеб, и пусть от жертвы праздника Пасхи ничего не остается до утра.

26Лучшее из первых плодов твоей земли приноси в дом Господа, твоего Бога.

Не вари козленка в молоке его матери.

27Господь сказал Моисею:

– Запиши эти слова – на их основании Я заключаю завет с тобой и с Израилем.

28Моисей пробыл там с Господом сорок дней и сорок ночей; он ничего не ел и не пил. Он написал на плитках слова завета – десять заповедей[d].

Сияющее лицо Моисея

29Спустившись с горы Синай с двумя каменными плитками свидетельства в руках, Моисей не знал, что его лицо сияет после того, как он поговорил с Господом. 30Когда Аарон и израильтяне увидели, что лицо Моисея сияет, они боялись приблизиться к нему. 31Но Моисей позвал их, и тогда Аарон и вожди народа подошли к нему, и он говорил с ними. 32После этого к нему приблизились израильтяне, и он передал им заповеди, которые Господь дал ему на горе Синай.

33Закончив говорить с ними, Моисей опустил на лицо покрывало. 34Но, входя к Господу, чтобы говорить с Ним, он снимал покрывало до тех пор, пока не выходил. Когда он выходил и передавал израильтянам, что ему было велено, 35они видели, что его лицо сияет. Потом Моисей опять опускал на лицо покрывало до тех пор, пока не входил говорить с Господом.

Notas al pie

  1. 34:7 Или: «к тысячам поколений».
  2. 34:13 Евр.: «ашерим»; по-видимому, символы богини Ашеры.
  3. 34:22 Позже этот праздник стали называть праздником Шалашей (см. Лев. 23:39-43).
  4. 34:28 Букв.: «десять слов».