Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 34

De nye stentavler

1Herren sagde derefter til Moses: „Lav to nye stentavler som dem, du slog i stykker. Så vil jeg skrive de samme ord på de nye tavler. I morgen tidlig skal du gøre dig klar og komme op på Sinaibjerget. Stå og vent på mig på toppen. Ingen må følge med dig denne gang, og ingen må færdes på bjerget. Husdyrene må ikke engang græsse i nærheden af bjerget.”

Så lavede Moses to stentavler, der lignede de første. Tidligt næste morgen gik han af sted med stentavlerne i hånden op på Sinaibjerget, sådan som Herren havde sagt.

Da steg Herren ned, stillede sig i en sky foran Moses og nævnte sit navn „Jahve”. Han passerede forbi Moses, alt imens han sagde: „Jeg er Jahve, en nådig og kærlig Gud, langmodig og rig på barmhjertighed. Jeg er en trofast Gud, der viser nåde gennem tusind generationer og er villig til at tilgive ondskab, oprør og synd. Men den, der fortsætter med at gøre oprør, får sin straf. Børnene i tre eller fire generationer må bøde for forældrenes ondskab.”

Da bøjede Moses sig hurtigt til jorden i tilbedelse og sagde: „Herre, hvis du virkelig holder af mig, så gå med os! Jeg ved, at det er et stædigt og oprørsk folk. Men tilgiv os vores synd og skyld, og lad os være dit folk.”

10 Herren svarede: „Jeg opretter en pagt med jer: For øjnene af jer vil jeg udføre undere så store, at noget lignende aldrig før er set på jorden, og hele Israels folk skal være vidne til de store gerninger, jeg vil gøre gennem jer. 11 Jeres del af pagten er at adlyde mine befalinger. Så vil jeg bortdrive amoritterne, kanaʼanæerne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne foran jer. 12 Indgå ingen fredspagt med folkene i det land, I kommer til. Hvis de bliver boende iblandt jer, vil de føre jer på afveje. 13 I stedet skal I jævne deres afgudsaltre med jorden, slå deres gudestatuer i stykker og hugge deres afgudsbilleder ned. 14 I må ikke tilbede nogen anden gud, for jeg er Herren, jeres Gud, og jeg forventer jeres fulde loyalitet. Jeg tåler ingen rivaler.

15 I må ikke indgå nogen form for fredsaftale med folkene i landet. Hold jer langt væk fra dem og deres afgudsfester, som de vil invitere jer med til. 16 I må ikke tillade, at jeres sønner indgår ægteskab med deres døtre, for de dyrker fremmede guder, og med deres afgudsdyrkelse vil de friste jeres sønner til utroskab imod Herren. 17 I må aldrig fremstille afgudsbilleder eller tilbede dem.

18 I skal fejre de usyrnede brøds fest til den fastsatte tid i aviv måned, den måned I forlod Egypten. I syv dage skal I spise brød bagt uden surdej efter de forskrifter, som jeg har givet jer.

19 Ethvert førstefødt dyr af hankøn tilhører mig, og det gælder alle husdyr. 20 Hvad æselføl angår, kan de købes fri ved at ofre et lam i deres sted. Men hvis I beslutter ikke at frikøbe æselføllet, skal I brække halsen på det. Jeres førstefødte sønner derimod kan I købe fri ved at betale en passende løsesum. Ingen må komme til mig uden offergave.

21 Året rundt, også i såtid og høsttid, skal I arbejde seks dage i ugen. Den syvende dag skal I hvile fra jeres arbejde.

22 I skal fejre ugefesten for hvedehøsten med det første neg fra marken, og senere festen for frugthøsten, når alle jeres afgrøder er i hus. 23 Tre gange om året skal alle mænd i Israel træde frem for Herren, Israels Gud. 24 Ingen skal få lov at angribe eller erobre jeres land, når I tre gange årligt drager op for at træde frem for Herren, jeres Gud. Jeg vil bortdrive folkene foran jer og udvide jeres grænser.

25 I må ikke bruge syrnet brød i forbindelse med jeres ofre til mig, og intet kød fra påskelammet må gemmes til næste morgen. 26 I skal bringe den bedste del af den første høstafgrøde til Herrens, jeres Guds, hus. I må ikke koge et gedekid i dets mors mælk.”

27 Herren sagde endvidere til Moses: „Skriv de love ned, som jeg her har givet dig. De udgør betingelserne for min pagt med dig og med Israel.”

28 Moses blev oppe på bjerget sammen med Herren i 40 dage, og i al den tid hverken spiste eller drak han. Han skrev så pagtens grundlæggende bestemmelser, de ti bud, på de nye stentavler.

Mosesʼ strålende ansigt

29 Da Moses kom ned fra Sinaibjerget med de to stentavler, hvor pagtens ord stod skrevet, lyste hans ansigt efter samværet med Herren, men det var han ikke selv klar over. 30 Da Aron og israelitterne så hans lysende ansigt, turde de ikke komme i nærheden af ham. 31 Men han kaldte dem til sig, og Aron og folkets ledere kom hen til ham og talte med ham. 32 Derefter samledes hele folket, og han fortalte dem alt, hvad Herren havde sagt til ham på bjerget. 33 Da han var færdig med at tale til dem, dækkede han sit ansigtet med et slør. 34 Men hver gang han gik ind i åbenbaringsteltet og trådte frem for Herren, fjernede han sløret. Når han derefter kom ud igen og fortalte folket, hvad Herren havde sagt til ham, 35 kunne de se, at hans ansigt strålede. Derefter tog han sløret på igen og beholdt det på, indtil han igen trådte frem for Herren.

New International Reader's Version

Exodus 34

The New Stone Tablets

1The Lord said to Moses, “Cut out two stone tablets that are just like the first ones. I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. Be ready in the morning. Then come up on Mount Sinai. Meet with me there on top of the mountain. No one must come with you. No one must be seen anywhere on the mountain. Not even the flocks and herds must be allowed to eat grass in front of the mountain.”

So Moses carved out two stone tablets just like the first ones. Early in the morning he went up Mount Sinai. He carried the two stone tablets in his hands. He did as the Lord had commanded him to do. Then the Lord came down in the cloud. He stood there with Moses and announced his name, the Lord. As he passed in front of Moses, he called out. He said, “I am the Lord, the Lord. I am the God who is tender and kind. I am gracious. I am slow to get angry. I am faithful and full of love. I continue to show my love to thousands of people. I forgive those who do evil. I forgive those who refuse to obey me. And I forgive those who sin. But I do not let guilty people go without punishing them. I cause the sins of the parents to affect their children, grandchildren and great-grandchildren.”

Moses bowed down to the ground at once and worshiped. “Lord,” he said, “if you are pleased with me, then go with us. Even though these people are stubborn, forgive the evil things we have done. Forgive our sin. And accept us as your people.”

10 Then the Lord said, “I am making a covenant with you. I will do wonderful things in front of all your people. I will do amazing things that have never been done before in any nation in the whole world. The people you live among will see the things that I, the Lord, will do for you. And they will see how wonderful those things really are. 11 Obey what I command you today. I will drive out the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites and Jebusites to make room for you. 12 Be careful. Do not make a peace treaty with those who live in the land where you are going. They will be a trap to you. 13 Break down their altars. Smash their sacred stones. Cut down the poles they use to worship the female god named Asherah. 14 Do not worship any other god. The Lord is a jealous God. In fact, his name is Jealous.

15 “Be careful not to make a peace treaty with the people living in the land. They commit sin by offering sacrifices to their gods. They will invite you to eat their sacrifices, and you will do it. 16 You will choose some of their daughters as wives for your sons. And those daughters will commit sin by worshiping their gods. Then they will lead your sons to do the same thing.

17 “Do not make any statues of gods.

18 “Celebrate the Feast of Unleavened Bread. For seven days eat bread made without yeast, just as I commanded you. Do it at the appointed time in the month of Aviv. You came out of Egypt in that month.

19 “Every male animal born first to its mother belongs to me. That includes your livestock. It includes herds and flocks alike. 20 Sacrifice a lamb to buy back every male donkey born first to its mother. But if you do not buy the donkey back, break its neck. Buy back all your oldest sons.

“You must not come to worship me with your hands empty.

21 “Do your work in six days. But you must rest on the seventh day. Even when you are plowing your land or gathering your crops, you must rest on the seventh day.

22 “Celebrate the Feast of Weeks. Bring the first share of your wheat crop. Celebrate the Feast of Booths. Hold it in the fall. 23 Three times a year all your men must come to worship me. I am your Lord and King, the God of Israel. 24 I will drive out nations ahead of you. I will increase your territory. Go up three times a year to worship me. While you are doing that, I will keep others from wanting to take any of your land for themselves. I am the Lord your God.

25 “Do not include anything made with yeast when you offer me the blood of a sacrifice. You must not keep any of the meat from the sacrifice of the Passover Feast until morning.

26 “Bring the best of the first share of your crops to the house of the Lord your God.

“Do not cook a young goat in its mother’s milk.”

27 Then the Lord said to Moses, “Write down the words I have spoken. I have made a covenant with you and with Israel in keeping with those words.” 28 Moses was there with the Lord for 40 days and 40 nights. He didn’t eat any food or drink any water. The Lord wrote on the tablets the words of the covenant law. Those words are the Ten Commandments.

The Face of Moses Shines

29 Moses came down from Mount Sinai. He had the two tablets of the covenant law in his hands. His face was shining because he had spoken with the Lord. But he didn’t realize it. 30 Aaron and all the people of Israel saw Moses. His face was shining. So they were afraid to come near him. 31 But Moses called out to them. So Aaron and all the leaders of the community came to him. And Moses spoke to them. 32 After that, all the Israelites came near him. And he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai.

33 Moses finished speaking to them. Then he covered his face with a veil. 34 But when he would go to speak with the Lord, he would remove the veil. He would keep it off until he came out. Then he would tell the people what the Lord had commanded. 35 They would see that his face was shining. So Moses would cover his face with the veil again. He would keep it on until he went in again to speak with the Lord.