Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 33

Opbrud fra Guds bjerg

11-3 Herren sagde til Moses: „Det er tid at drage bort herfra med det folk, som du førte ud af Egypten, og gå videre til det land, jeg lovede at give Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere. Det er et rigt og frugtbart land. Jeg vil sende min engel i forvejen, og han skal bortdrive kanaʼanæerne, amoritterne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne. Men selv vil jeg ikke tage med jer, for I er et egenrådigt og oprørsk folk, og hvis jeg er midt iblandt jer, kunne jeg komme til at tilintetgøre jer undervejs.”

4-5 „Sig til israelitterne, at de er et genstridigt og oprørsk folk,” fortsatte Herren. „Hvis jeg skulle rejse sammen med dem bare en dag, ville de blive tilintetgjort. Sig, at de skal tage deres smykker af, mens jeg overvejer, hvad jeg vil gøre ved dem.” Folket sørgede over de hårde ord, og der ved Horebs bjerg[a] tog de deres smykker af.

Åbenbaringsteltet

Moses plejede at rejse det telt, som han kaldte åbenbaringsteltet, et stykke uden for lejren. Enhver, som ønskede at søge Herrens vilje i en sag, gik ud til det telt.

Hver gang Moses gik derud, rejste folket sig og stillede sig i deres teltdøre og holdt øje med ham, indtil han nåede indgangen. Når han så gik ind i åbenbaringsteltet, sænkede skysøjlen sig og stod ved indgangen, mens Herren talte med Moses. 10 Når alt folket så skysøjlen stå ved indgangen til åbenbaringsteltet, stillede de sig ved deres teltdøre og lagde sig på knæ med ansigtet mod jorden i ærefrygt. 11 Inde i teltet talte Herren med Moses ansigt til ansigt, som når to venner taler sammen. Bagefter vendte Moses tilbage til lejren, men Josva, Nuns søn, den unge mand, som var hans hjælper, forlod ikke åbenbaringsteltet.

Herrens herlighed

12 Moses sagde til Herren: „Du har sagt, at jeg skal føre folket af sted, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Du har også sagt, at du accepterer mig, og at du holder af mig. 13 Hvis det virkelig er sandt, så lær mig mere om dig selv, så jeg bedre kan forstå dig og fortsat leve, som du ønsker. Husk på, at det folk, som jeg skal lede, er dit eget folk.”

14 Da sagde Herren: „Jeg vil være med jer og føre jer til det sted, hvor I kan slå jer ned.” 15 „Hvis du ikke var med os, var der ingen grund til at gå et skridt videre!” svarede Moses. 16 „Hvem vil tro, at du har forkærlighed for mig og Israels folk, hvis ikke du går med? Hvad fortrin har vi ellers frem for jordens øvrige folkeslag?” 17 Herren svarede: „Jeg vil gøre, hvad du beder om, for jeg holder af dig, og du er min ven.” 18 Da sagde Moses: „Lad mig få lov at se dig i din herlighed!” 19 Herren svarede: „Jeg vil lade al min herlighed passere forbi dig og samtidig råbe mit navn ‚Jahve’. Jeg viser godhed imod hvem, jeg vil, og jeg viser barmhjertighed mod hvem, jeg vil. 20 Men du kan ikke få mit ansigt at se, for intet menneske kan se mig i min herlighed og overleve. 21 Stil dig ved klippen her udenfor. 22 Når jeg så går forbi i min herlighed, mens du står i klippespalten, vil jeg dække dig med min hånd, indtil jeg har passeret dig. 23 Så vil jeg tage min hånd til side, og du kan se mig bagfra, men mit ansigt får ingen at se.”

Notas al pie

  1. 33,6 Det samme som Sinaibjerget, Guds bjerg.

New Russian Translation

Exodus 33

1Господь сказал Моисею:

– Покинь это место, ты и народ, который ты вывел из Египта, и иди в землю, которую Я клялся дать Аврааму, Исааку и Иакову, сказав: «Я дам ее твоему потомству». 2Я пошлю перед тобой Ангела и прогоню хананеев, аморреев, хеттов, ферезеев, хиввеев и иевусеев. 3Идите в землю, где течет молоко и мед. Но Я не пойду с вами, чтобы не погубить вас в дороге, потому что вы – упрямый народ.

4Услышав эти грозные слова, народ зарыдал и никто не надевал украшений. 5Ведь Господь сказал Моисею:

– Скажи израильтянам: «Вы – упрямый народ. Даже если бы Я прошел с вами хоть немного, Я погубил бы вас. Снимите же украшения, а Я решу, что делать с вами».

6И у горы Хорив израильтяне сняли свои украшения.

Шатер собрания

7Моисей поставил шатер за лагерем, поодаль, и называл его «шатер собрания». Всякий, кто хотел спросить Господа, шел к шатру собрания за лагерь. 8Всякий раз, когда Моисей шел к скинии, народ поднимался и, стоя у входа в свои шатры, смотрел на Моисея, пока тот не входил в скинию. 9Когда Моисей входил в скинию, облачный столб опускался и стоял у входа, пока Господь говорил с Моисеем. 10Когда народ видел у входа в скинию облачный столб, они вставали и кланялись у входа в свои шатры. 11Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. Потом Моисей возвращался в лагерь, но его молодой помощник Иисус, сын Навин, не покидал шатра.

Моисей и слава Господа

12Моисей сказал Господу:

– Ты велел мне: «Веди этот народ», но не дал знать, кого пошлешь со мной. Ты сказал: «Я знаю тебя по имени. Ты нашел у Меня милость». 13Если так, то научи меня Твоим путям, чтобы мне познавать Тебя и находить у Тебя милость впредь. Вспомни: эти люди – Твой народ.

14Господь ответил:

– Я Сам пойду[a] с тобой и дам тебе покой.

15Тогда Моисей сказал:

– Если Ты не пойдешь[b] с нами, то и не выводи нас отсюда. 16Откуда станет известно, что Ты благосклонен ко мне и Своему народу, если Ты не пойдешь с нами? Что еще отличит меня и Твой народ от прочих народов на земле?

17Господь сказал Моисею:

– Я сделаю то, о чем ты просишь, потому что благосклонен к тебе и знаю тебя по имени.

18Тогда Моисей сказал:

– Прошу, покажи мне Свою славу.

19Господь сказал:

– Я покажу все Свое великолепие и возвещу Свое имя Господа. Я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. 20Но лица Моего ты не увидишь, потому что никто не может увидеть Меня и остаться в живых.

21Господь сказал:

– Вот место рядом со Мной – встань тут на скале. 22Когда будет проходить Моя слава, Я поставлю тебя в расселину скалы и покрою тебя рукой, пока не пройду. 23Тогда Я уберу руку, и ты увидишь Меня сзади, но Моего лица не будет видно.

Notas al pie

  1. 33:14 Я Сам пойду – букв.: «лицо мое пойдет».
  2. 33:15 Если Ты не пойдешь – букв.: «Если лицо Твое не пойдет».