Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 31

Kunstnerne Betzalel og Oholiab

1Herren sagde til Moses: „Jeg har udvalgt Betzalel, som er søn af Hurs søn Uri fra Judas stamme, og fyldt ham med min Ånd. Jeg har givet ham rige evner og kunstnerisk talent og forstand på alle mulige ting, så han kan designe kunstværker og andre smukke ting i guld, sølv og bronze. Han kan indgravere ædelsten og indfatte dem i guld, og han kan lave flotte udskæringer i træ. Han er en fremragende kunsthåndværker.

Ligeledes har jeg udvalgt Oholiab, Ahisamaks søn fra Dans stamme, til at være hans medhjælper. Og alle de andre kunsthåndværkere har jeg givet viden og håndelag til at lave de ting, jeg har befalet: åbenbaringsteltet; arken med forsoningsstedet; bordet med tilbehør; guldlysestagen og dens redskaber; røgelsesalteret; brændofferalteret med tilbehør; vaskefadet med tilhørende stativ; 10 de prægtige dragter til Aron og hans sønner; 11 salveolien og den krydrede røgelse til helligdommen. Disse kunstnere skal nøje følge de anvisninger, jeg her har givet dig.”

Sabbatten

12 Herren sagde endvidere til Moses: 13 „Sig til Israels folk: I skal være omhyggelige med at overholde sabbatten. Den er et pagtstegn mellem jer og jeres Gud fra slægt til slægt, for at I skal huske, at jeg er Herren, og at I tilhører mig. 14 Lad jeres eget arbejde hvile på sabbatsdagen, for det skal være en hellig dag for jer. Den der vanhelliger sabbatten, skal dø. Den, der gør sit eget arbejde på sabbatten, skal fjernes fra mit folk. 15 I seks dage kan I arbejde, men den syvende dag skal være en total hviledag, indviet til mig. Den, som arbejder på den dag, skal dø. 16 Israels folk skal fra slægt til slægt holde sabbatsdagen hellig. 17 Det skal for altid være et tegn på min pagt med israelitterne. For på seks dage fuldendte jeg arbejdet med at skabe himlen og jorden. Men på den syvende dag hvilede jeg mig efter det fuldførte værk.”

18 Da Herren var færdig med at tale til Moses på Sinaibjerget, overrakte han ham de to stentavler, som Gud med egen hånd havde skrevet de ti bud på.

New Russian Translation

Exodus 31

Веселеил и Оголиав

(Исх. 35:30–36:1)

1Господь сказал Моисею:

2– Я избрал Веселеила, сына Ури, внука Хура, из рода Иуды, 3и исполнил его Духом Божьим[a], мудростью, разумением, знанием и всяким мастерством. 4Он может воплощать свои замыслы в золоте, серебре и бронзе, 5может гранить и оправлять камни, резать по дереву и заниматься всяким ремеслом. 6Еще Я дал Оголиава, сына Ахисамаха, из рода Дана, ему в помощники. Я наделил мастерством всех ремесленников, чтобы они сделали все, что Я повелел тебе: 7шатер собрания, ковчег свидетельства с его крышкой и прочую утварь шатра; 8стол с его утварью и светильник из чистого золота со всей его утварью, жертвенник для сожжения благовоний, 9жертвенник для всесожжений со всей его утварью, умывальник с его основанием, 10тканые одеяния – священные одеяния для священника Аарона и его сыновей, чтобы они служили в них как священники, 11масло для помазания и благовония для святилища. Пусть они сделают их в точности так, как Я повелел тебе.

Соблюдение субботы

12Господь сказал Моисею:

13– Скажи израильтянам: «Соблюдайте Мои субботы. Это будет знаком между Мной и вами в грядущих поколениях, чтобы вы знали, что Я – Господь, Который освящает вас.

14Соблюдайте субботу: она свята для вас. Всякий, кто осквернит ее, будет предан смерти. Всякий, кто станет в этот день заниматься делами, будет исторгнут из своего народа. 15Заниматься делами следует шесть дней, а седьмой день – это суббота покоя, святыня Господа. Всякий, кто станет в субботу заниматься делами, будет предан смерти. 16Израильтяне должны соблюдать субботу, празднуя ее в грядущих поколениях, – это вечный завет. 17Это останется знаком между Мной и израильтянами навеки. Ведь за шесть дней Господь создал небеса и землю, а на седьмой день отошел от трудов и дал Себе отдых».

18Когда Господь закончил говорить с Моисеем на горе Синай, Он дал ему две каменные плитки свидетельства, на которых было написано перстом Божьим.

Notas al pie

  1. 31:3 Или: «Божественной силой».