Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 30

Røgelsesalteret

1Lav et alter af akacietræ til at brænde røgelse på. Alteret skal have en kvadratisk grundflade, 45 cm langt, 45 cm bredt og 90 cm højt, med horn i hjørnerne, som er udskåret i ét stykke med hjørnestolperne. Belæg alterets top, sider og horn med rent guld og sæt en pynteliste af guld hele vejen rundt. Under listen skal du fastgøre to guldringe på hver af de to sider til at sætte bærestængerne igennem. Stængerne skal laves af akacietræ og belægges med guld. Placer alteret lige uden for forhænget, som hænger foran pagtens ark med forsoningsstedet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig.

Hver morgen, når Aron kommer ind for at gøre lamperne i stand, skal han brænde vellugtende røgelse på alteret. Og hver aften, når han gør lamperne i stand, skal han igen brænde røgelse for Herren. Dette ritual skal udføres fra slægt til slægt. På det alter må I ikke ofre nogen anden form for røgelse, og heller ikke noget brændoffer, høstoffer eller drikoffer.

10 Én gang om året skal Aron foretage en rituel rensning af alteret ved at smøre blod fra forsoningsofferet på alterets horn. Det skal være en fast årlig begivenhed, også for kommende slægter, for det er Herrens højhellige alter.”

Løsepenge som en tempelskat

11 Endvidere sagde Herren til Moses: 12 „Når du holder folketælling over Israels folk, skal alle registrerede personer give en løsesum for deres liv. På den måde undgår I at blive ramt af nogen katastrofe, når du tæller dem. 13 Enhver, der registreres, skal betale ½ shekel,[a] som afvejes på officiel vægt. Det skal være en personlig afgift til Herren. 14 Alle mænd over 20 år skal give Herren et sådant offer. 15 De, som er rige, skal ikke betale mere, og de, som er fattige, skal ikke betale mindre end det fastsatte beløb, for det er et personligt forsoningsoffer til Herren. 16 Brug de indkomne penge til at betale udgifterne ved tjenesten i åbenbaringsteltet. Det skal minde Herren om, at de har betalt løsesum for deres liv.”

Vaskefadet

17 Herren fortsatte sin tale til Moses: 18 „Lav et bronzefad med tilhørende stativ af bronze. Placer fadet mellem åbenbaringsteltet og brændofferalteret og fyld vand i det. 19 Der skal Aron og hans sønner vaske deres hænder og fødder, 20 før de går ind i åbenbaringsteltet, og før de ofrer brændofre til Herren. 21 De skal altid vaske sig inden, og hvis ikke de gør det, skal de dø. Det er en vedvarende ordning, der skal gælde fra slægt til slægt for præsterne, der nedstammer fra Aron.”

Olien til brug ved salvningen

22 Derpå sagde Herren til Moses: 23 „Du skal samle de mest udsøgte aromatiske stoffer: seks kilo ren myrra, tre kilo vellugtende kanel, tre kilo citrongræs, 24 seks kilo kassia (alt sammen afvejet efter officiel tempelvægt) samt fire liter olivenolie. 25 Deraf skal du lave den aromatiske salveolie til brug i helligdommen. 26 Med den skal du salve åbenbaringsteltet, pagtens ark, 27 bordet og alle genstandene på det, lysestagen og de redskaber, der hører til betjeningen af lamperne, røgelsesalteret, 28 brændofferalteret og alle de redskaber, der bruges ved ofringerne, samt bronzefadet og stativet. 29 Derved bliver alle tingene indviet til Herren, og kun de indviede personer må røre ved dem. 30 Også Aron og hans sønner skal salves med den særlige olie og på den måde indvies til præstetjenesten.

31 Salveolien er hellig og skal bruges fra slægt til slægt. 32 Den må kun bruges af præsterne, og I må ikke fremstille salveolie efter samme opskrift til privat brug. Olien er hellig og skal bruges som sådan.

33 Hvis nogen tilbereder en lignende olie eller bruger en sådan olie på personer, der ikke er præsteviet, skal han udstødes af samfundet.”

Røgelsen

34 Så sagde Herren til Moses: „Tag lige dele af aromatiske ekstrakter fra myrra, mollusk, gummiharpiks og virak, 35 og lav en krydret røgelse efter røgelsesblandernes metode, saltet og indviet til helligt brug. 36 Noget af røgelsen skal du støde til fint pulver og lægge det foran arken i åbenbaringsteltet, dér, hvor jeg vil vise mig for dig. Denne røgelse er højhellig. 37 Lav aldrig en lignende røgelse efter samme opskrift til eget brug, for denne røgelse er udelukkende til brug for Herren. 38 Hvis nogen laver en sådan røgelse for selv at nyde duften af den, skal han udstødes af samfundet.”

Notas al pie

  1. 30,13 Shekel var en vægtenhed på ca. 10-12 gram afhængig af tidspunktet. På den tid havde man ikke mønter, men afvejede sølv eller guldstykker efter vægt som betaling. Sølvstykker var mest almindelige.

New Russian Translation

Exodus 30

Жертвенник для возжигания благовоний

(Исх. 37:25-28)

1– Сделай из акации жертвенник для возжигания благовоний[a]. 2Пусть он будет квадратным: локоть в длину и локоть в ширину. Пусть он будет два локтя в высоту[b]. Пусть его рога будут составлять с ним одно целое. 3Покрой чистым золотом его верх, стороны и рога и сделай золотой ободок вокруг него. 4Под ободком с двух противоположных сторон сделай на жертвеннике два золотых кольца, чтобы держать шесты, на которых его носят. 5Сделай шесты из акации и позолоти их. 6Поставь жертвенник перед завесой, за которой находится ковчег свидетельства, напротив крышки, что служит местом искупления и располагается над табличками со свидетельством. Там Я буду пребывать во время встречи с тобой.

7Пусть Аарон возжигает благовония на жертвеннике каждое утро, когда заправляет светильники. 8Пусть он возжигает их вновь, когда зажигает светильники в сумерки. Пусть в грядущих поколениях благовония возжигаются перед Господом постоянно. 9Не приноси на этом жертвеннике другого благовония, всесожжения или хлебного приношения и не делай на нем возлияний. 10Раз в год Аарон будет очищать жертвенник, нанося кровь очистительной жертвы за грех на его рога. Пусть это очищение совершается ежегодно и в грядущих поколениях. Этот жертвенник – великая святыня Господа.

Выкуп при переписи

11Господь сказал Моисею:

12– Когда станешь делать перепись израильтян, чтобы пересчитать их, пусть каждый из них заплатит Господу при пересчете выкуп за жизнь, и никакой мор не поразит их, когда ты станешь их пересчитывать.

13При переписи все должны дать половину шекеля[c]серебра по шекелю святилища, который весит двадцать гер: это приношение Господу. 14Все, от двадцати лет и старше, при переписи должны сделать приношение Господу. 15Богатые не должны давать больше половины шекеля, а бедные не должны давать меньше, когда вы будете делать приношение Господу, чтобы выкупить свою жизнь. 16Прими от израильтян выкуп и употреби его для службы в шатре собрания. Это будет напоминанием обо всех израильтянах перед Господом для выкупа за вашу жизнь.

Бронзовый умывальник

17Господь сказал Моисею:

18– Сделай для омовений бронзовый умывальник с бронзовым основанием. Поставь его между шатром собрания и жертвенником и налей в него воды. 19Пусть Аарон и его сыновья моют из него свои руки и ноги. 20Пусть, входя в шатер собрания, они омываются, чтобы не умереть. Пусть, приближаясь к жертвеннику, чтобы служить, совершая огненную жертву Господу, 21они моют руки и ноги, чтобы не умереть. Это установление для Аарона и его потомков в грядущих поколениях будет вечным.

Масло для помазания

22Господь сказал Моисею:

23– Возьми лучших благовоний: пятьсот шекелей[d] жидкой мирры, половину этого, двести пятьдесят шекелей, душистой корицы, двести пятьдесят шекелей душистого тростника, 24пятьсот шекелей кассии – все по весу, установленному в святилище, – и гин[e] оливкового масла. 25Сделай из них священное масло для помазания – искусно приготовленный благовонный состав. Это – священное масло для помазания. 26Помажь им шатер собрания, ковчег свидетельства, 27стол и светильник со всей утварью, жертвенник для возжигания благовоний, 28жертвенник для всесожжений и всю его утварь и умывальник с его основанием. 29Освяти их; они будут великой святыней, и все, что прикоснется к ним, станет свято.

30Помажь Аарона и его сыновей и освяти их, чтобы они могли служить Мне как священники. 31Скажи израильтянам: «Это Мое священное масло для помазания в грядущих поколениях. 32Не пользуйтесь им для обычного умащения тела и не делайте подобного ему по составу. Оно священно, помните об этом. 33Всякий, кто сделает сходное благовоние или помажет им кого-то, кроме священника, будет исторгнут из своего народа».

Жертва благовония

34Господь сказал Моисею:

– Возьми благовоний: стакти, ониха и хельбана с чистым ладаном – всего поровну, 35и сделай искусно приготовленный благовонный состав. Пусть он будет подсолен, чист и священен. 36Истолки его в порошок и положи перед ковчегом свидетельства в шатре собрания, где Я буду встречаться с тобой. Это будет великой святыней для вас. 37Не делайте себе благовоний по этому рецепту; помните, что это – Господня святыня. 38Всякий, кто сделает подобный состав, чтобы наслаждаться его запахом, будет исторгнут из своего народа.

Notas al pie

  1. 30:1 Специальная сухая древесная смола, которая при сжигании давала сладковатый аромат, ее предлагали в приношение Богу.
  2. 30:2 Около 50 см в длину и ширину и 1 м в высоту.
  3. 30:13 Около 6 г; также в ст. 15.
  4. 30:23 Около 6 кг.
  5. 30:24 Возможно, около 4 л.