Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 30

Røgelsesalteret

1Lav et alter af akacietræ til at brænde røgelse på. Alteret skal have en kvadratisk grundflade, 45 cm langt, 45 cm bredt og 90 cm højt, med horn i hjørnerne, som er udskåret i ét stykke med hjørnestolperne. Belæg alterets top, sider og horn med rent guld og sæt en pynteliste af guld hele vejen rundt. Under listen skal du fastgøre to guldringe på hver af de to sider til at sætte bærestængerne igennem. Stængerne skal laves af akacietræ og belægges med guld. Placer alteret lige uden for forhænget, som hænger foran pagtens ark med forsoningsstedet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig.

Hver morgen, når Aron kommer ind for at gøre lamperne i stand, skal han brænde vellugtende røgelse på alteret. Og hver aften, når han gør lamperne i stand, skal han igen brænde røgelse for Herren. Dette ritual skal udføres fra slægt til slægt. På det alter må I ikke ofre nogen anden form for røgelse, og heller ikke noget brændoffer, høstoffer eller drikoffer.

10 Én gang om året skal Aron foretage en rituel rensning af alteret ved at smøre blod fra forsoningsofferet på alterets horn. Det skal være en fast årlig begivenhed, også for kommende slægter, for det er Herrens højhellige alter.”

Løsepenge som en tempelskat

11 Endvidere sagde Herren til Moses: 12 „Når du holder folketælling over Israels folk, skal alle registrerede personer give en løsesum for deres liv. På den måde undgår I at blive ramt af nogen katastrofe, når du tæller dem. 13 Enhver, der registreres, skal betale ½ shekel,[a] som afvejes på officiel vægt. Det skal være en personlig afgift til Herren. 14 Alle mænd over 20 år skal give Herren et sådant offer. 15 De, som er rige, skal ikke betale mere, og de, som er fattige, skal ikke betale mindre end det fastsatte beløb, for det er et personligt forsoningsoffer til Herren. 16 Brug de indkomne penge til at betale udgifterne ved tjenesten i åbenbaringsteltet. Det skal minde Herren om, at de har betalt løsesum for deres liv.”

Vaskefadet

17 Herren fortsatte sin tale til Moses: 18 „Lav et bronzefad med tilhørende stativ af bronze. Placer fadet mellem åbenbaringsteltet og brændofferalteret og fyld vand i det. 19 Der skal Aron og hans sønner vaske deres hænder og fødder, 20 før de går ind i åbenbaringsteltet, og før de ofrer brændofre til Herren. 21 De skal altid vaske sig inden, og hvis ikke de gør det, skal de dø. Det er en vedvarende ordning, der skal gælde fra slægt til slægt for præsterne, der nedstammer fra Aron.”

Olien til brug ved salvningen

22 Derpå sagde Herren til Moses: 23 „Du skal samle de mest udsøgte aromatiske stoffer: seks kilo ren myrra, tre kilo vellugtende kanel, tre kilo citrongræs, 24 seks kilo kassia (alt sammen afvejet efter officiel tempelvægt) samt fire liter olivenolie. 25 Deraf skal du lave den aromatiske salveolie til brug i helligdommen. 26 Med den skal du salve åbenbaringsteltet, pagtens ark, 27 bordet og alle genstandene på det, lysestagen og de redskaber, der hører til betjeningen af lamperne, røgelsesalteret, 28 brændofferalteret og alle de redskaber, der bruges ved ofringerne, samt bronzefadet og stativet. 29 Derved bliver alle tingene indviet til Herren, og kun de indviede personer må røre ved dem. 30 Også Aron og hans sønner skal salves med den særlige olie og på den måde indvies til præstetjenesten.

31 Salveolien er hellig og skal bruges fra slægt til slægt. 32 Den må kun bruges af præsterne, og I må ikke fremstille salveolie efter samme opskrift til privat brug. Olien er hellig og skal bruges som sådan.

33 Hvis nogen tilbereder en lignende olie eller bruger en sådan olie på personer, der ikke er præsteviet, skal han udstødes af samfundet.”

Røgelsen

34 Så sagde Herren til Moses: „Tag lige dele af aromatiske ekstrakter fra myrra, mollusk, gummiharpiks og virak, 35 og lav en krydret røgelse efter røgelsesblandernes metode, saltet og indviet til helligt brug. 36 Noget af røgelsen skal du støde til fint pulver og lægge det foran arken i åbenbaringsteltet, dér, hvor jeg vil vise mig for dig. Denne røgelse er højhellig. 37 Lav aldrig en lignende røgelse efter samme opskrift til eget brug, for denne røgelse er udelukkende til brug for Herren. 38 Hvis nogen laver en sådan røgelse for selv at nyde duften af den, skal han udstødes af samfundet.”

Notas al pie

  1. 30,13 Shekel var en vægtenhed på ca. 10-12 gram afhængig af tidspunktet. På den tid havde man ikke mønter, men afvejede sølv eller guldstykker efter vægt som betaling. Sølvstykker var mest almindelige.

New International Reader's Version

Exodus 30

The Altar for Burning Incense

1“Make an altar for burning incense. Make it out of acacia wood. It must be one and a half feet square and three feet high. Make a horn stick out from each of its upper four corners. Cover the top, sides and horns with pure gold. Put a strip of gold around it. Make two gold rings for the altar below the strip. Put the rings across from each other. They will hold the poles that are used to carry it. Make the poles out of acacia wood. Cover them with gold. Put the altar in front of the curtain that hangs in front of the ark. The ark is where the tablets of the covenant law are kept. The ark will have a cover. It will be the place where sin is paid for. There I will meet with you.

“Aaron must burn sweet-smelling incense on the altar. He must do it every morning when he takes care of the lamps. He must burn incense again when he lights the lamps at sunset. Incense must be burned regularly in front of the Lord. Do it for all time to come. Do not burn any other incense on the altar. Do not use the altar for burnt offerings or grain offerings. And do not pour drink offerings on it. 10 Once a year Aaron must put the blood of a sin offering on the horns of the altar. He must do this to make the altar pure. He must do this on the day Israel’s sin is paid for. Do this for all time to come. The altar is a very holy place to me.”

Money to Pay for the People’s Lives

11 Then the Lord spoke to Moses. He said, 12 “Make a list of the Israelites and count them. When you do, each one must pay the Lord for his life at the time he is counted. Then a plague will not come on them when you count them. 13 Each one counted must pay a fifth of an ounce of silver. It must be weighed out in keeping with the standard weights that are used in the sacred tent. The payment is an offering to the Lord. 14 Each one counted must be 20 years old or more. He must give an offering to the Lord. 15 When you make the offering, rich people must not give more than a fifth of an ounce of silver. And poor people must not give less. The offering you give to the Lord will pay for your lives. 16 Receive the money from the people of Israel. Use it for any purpose in the tent of meeting. It will remind the people that they are paying me for their lives.”

The Large Bowl for Washing

17 Then the Lord spoke to Moses. He said, 18 “Make a large bronze bowl for washing. Make a bronze stand to put it on. Place the bowl between the tent of meeting and the altar. Put water in it. 19 Aaron and his sons must wash their hands and feet with water from it. 20 When they enter the tent of meeting, they must wash with water so that they will not die. They will come to the altar to serve me. They will bring a food offering to the Lord. 21 When they do, they must wash their hands and feet so that they will not die. For all time to come, that will be a law for Aaron and the priests in his family line.”

Anointing Oil

22 Then the Lord said to Moses, 23 “Get some fine spices. Get 12 pounds eight ounces of liquid myrrh. Get six pounds four ounces of sweet-smelling cinnamon and the same amount of sweet-smelling calamus. 24 Also get 12 pounds eight ounces of cassia. All the spices must be weighed out in keeping with the standard weights that are used in the sacred tent. And get a gallon of olive oil. 25 Have a person who makes perfume mix everything into a sacred anointing oil. It will smell sweet. 26 Then use it to anoint the tent of meeting and the ark where the tablets of the covenant law are kept. 27 Anoint the table for the holy bread and all its things. Anoint the lampstand and the things that are used with it. Anoint the altar for burning incense. 28 Anoint the altar for burnt offerings and all its tools. And anoint the large bowl together with its stand. 29 You must set them apart so that they will be very holy. Anything that touches them will be holy.

30 “Anoint Aaron and his sons. Set them apart so that they can serve me as priests. 31 Say to the people of Israel, ‘This will be my sacred anointing oil for all time to come. 32 Do not pour it on anyone else’s body. Do not make any other oil in the same way. It is sacred. So you must think of it as sacred. 33 Suppose a person makes perfume in the same way. And suppose that person puts it on someone who is not a priest. Then that person must be separated from their people.’ ”

Incense

34 Then the Lord said to Moses, “Get some sweet-smelling spices. Get some gum resin, onycha and galbanum. Also get some pure frankincense. Make sure everything is in equal amounts. 35 Have a person who makes perfume mix it all up into a sweet-smelling incense. It must have salt in it. It will be pure and sacred. 36 Grind some of it into powder. Place it in front of the ark of the covenant law in the tent of meeting. There I will meet with you. The incense will be very holy to you. 37 Do not make any incense for yourselves in the same way. Think of it as holy to the Lord. 38 Whoever makes incense in the same way to enjoy its sweet smell must be separated from their people.”