Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 3

Gud kalder Moses ved den brændende busk

1Moses vogtede nu får for sin svigerfar, præsten i Midjan, som også kaldtes Jetro. Han drev dyrene over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham som en flammende ild midt i en tornebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op, så han tænkte: „Jeg må hen og se, hvorfor busken ikke brænder op.” Da Gud så, at Moses var på vej hen for at se på den, råbte han til ham fra busken: „Moses! Moses!”

„Ja, det er mig!” svarede Moses.

„Kom ikke nærmere!” advarede Gud. „Men tag dine sandaler af, for du står på et helligt sted. Jeg er dine forfædres Gud—Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.” Ved de ord dækkede Moses sit ansigt med hænderne, for han var bange for at se Gud.

Herren fortsatte: „Jeg har set, hvordan mit folk bliver undertrykt i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig. Jeg føler med dem i deres lidelser, og jeg er kommet ned for at befri dem fra egypterne. Jeg vil føre dem ud af Egypten og ind i deres eget gode land, hvor der er masser af plads—et land, der flyder med mælk og honning. Det er landet, hvor kanaʼanæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne bor. Israelitternes skrig er nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne har undertrykt dem med hårdt arbejde. 10 Derfor sender jeg nu dig til Farao, for du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten.”

11 „Jamen, det kan jeg da ikke,” indvendte Moses. „Jeg kan da ikke møde frem foran Farao. Og hvordan skulle jeg kunne føre israelitterne ud af Egypten?”

12 Men Gud sagde: „Jeg vil være med dig! Lad dette være et tegn på, at det er mig, som har sendt dig: Efter at du har ført folket ud af Egypten, skal I tilbede mig på det bjerg, du står ved lige nu.”

13 „Men,” indvendte Moses, „hvis jeg går til Israels folk og fortæller dem, at deres forfædres Gud har sendt mig, vil de med det samme spørge: ‚Hvad hedder den Gud?’ Hvad skal jeg så sige til dem?”

14 „Jeg er den, som altid er!” svarede Gud. „Du skal fortælle dem, at ‚jeg er’ har sendt dig til dem. 15 Sig til dem, at Jahve,[a] deres forfædre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt dig til dem. Det har altid været mit navn, og sådan skal jeg huskes fra slægt til slægt. 16 Tag nu af sted og kald alle Israels ledere sammen. Fortæl dem, at Jahve, deres forfædre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, viste sig for dig, og at han sagde til dig: ‚Jeg har set, hvordan egypterne har behandlet jer. 17 Og jeg lover at befri jer fra elendigheden i Egypten og føre jer ind i det land, hvor kanaʼanæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne bor—et land, der flyder med mælk og honning.’ 18 De israelitiske ledere vil tage imod dit budskab. Derefter skal I sammen gå til Egyptens konge og sige: ‚Jahve, vores Gud, har åbenbaret sig for os. Derfor vil vi gerne rejse tre dagsrejser ud i ørkenen for at ofre til ham. Giv os nu din tilladelse.’ ”

19 Jahve fortsatte: „Jeg ved godt, at egypterkongen ikke uden videre vil lade jer rejse—ikke medmindre han bliver tvunget til det. 20 Jeg vil tvinge ham ved at slå hårdt ned på hele Egypten, og så vil han til sidst give efter og lade jer rejse. 21 Og jeg vil sørge for, at egypterne bliver venligt stemt og giver jer gaver, så I ikke skal rejse bort med tomme hænder. 22 De hebræiske kvinder skal bede alle de egyptiske kvinder, der bor i nærheden af dem som fremmede, om juveler, sølv, guld og fine klæder, og I skal give jeres sønner og døtre det på. På den måde får I lov at plyndre egypternes rigdomme.”

Notas al pie

  1. 3,15 Guds personlige navn, Jahve, minder om det hebraiske ord for „Han vil være” eller „Det skal ske”. Efter senere jødisk tradition kan man ikke udtale Guds personlige navn, men man bruger ordet „Herren” i stedet for (på hebraisk adonaj). Derfor er det blevet tradition at sige og skrive „Herren” i stedet for Jahve.

New Russian Translation

Exodus 3

Моисей и горящий куст

1Моисей пас отару своего тестя Иофора, мадианского жреца. Он повел ее далеко в пустыню и пришел к Хориву, Божьей горе. 2Там ему явился Ангел Господень[a] в пламени[b] из среды горящего тернового куста. Моисей увидел, что объятый огнем куст не сгорал, 3и подумал: «Пойду и посмотрю на это великое чудо – почему куст не сгорает».

4Когда Господь увидел, что Моисей подошел посмотреть, Он позвал его из куста:

– Моисей! Моисей!

Моисей ответил:

– Вот я.

5– Не подходи ближе, – сказал Бог. – Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, – святая земля.

6Он сказал:

– Я – Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.

Услышав это, Моисей закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога.

7Господь сказал:

– Я увидел угнетение Моего народа в Египте и услышал, как стонут они под властью надсмотрщиков, и узнал об их муках. 8Я сошел, чтобы освободить их от ига египтян и вывести их из этой земли в добрую, просторную землю, где течет молоко и мед, – в край хананеев, хеттов, аморреев, ферезеев, хиввеев и иевусеев. 9И вот, вопль израильтян дошел до Меня. Я увидел, как угнетают их египтяне. 10А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел Мой народ, израильтян, из Египта.

11Но Моисей сказал Богу:

– Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести израильтян из Египта?

12Бог ответил:

– Я буду[c] с тобой. Вот тебе знак, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе.

13Моисей сказал Богу:

– Вот, я пойду к израильтянам и скажу им: «Бог ваших отцов послал меня к вам», а они спросят: «Как Его имя?» Что мне ответить им?

14Бог ответил Моисею:

– Я Тот, Кто Я Есть. Скажи израильтянам: «„Я Есть“ послал меня к вам».

15Еще Бог сказал Моисею:

– Скажи израильтянам: «Господь[d], Бог ваших отцов – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам».

Вот Мое имя навеки.

Так Меня будут называть

из поколения в поколение.

16Иди, собери старейшин Израиля и скажи им: «Господь, Бог ваших отцов – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, явился мне и сказал: „Я наблюдал за вами и увидел, как с вами обращаются в Египте. 17Я обещаю вывести вас из Египта, где вы бедствуете, в землю хананеев, хеттов, аморреев, ферезеев, иевусеев и хиввеев – в землю, где течет молоко и мед“». 18Старейшины Израиля послушают тебя. Тогда ты и старейшины пойдете к царю Египта и скажете ему: «Господь, Бог евреев, явился нам. Отпусти нас на три дня в пустыню принести жертвы Господу, нашему Богу». 19Я знаю, царь Египта не отпустит вас, если не принудить его могучей рукой[e]. 20Поэтому Я протяну руку и поражу Египет чудесами, которые Я в нем совершу. После этого он отпустит вас. 21Я сделаю так, что египтяне хорошо отнесутся к вам и вы не уйдете с пустыми руками. 22Пусть каждая женщина попросит у соседки-египтянки и у любой другой женщины, живущей в соседнем доме, серебряных и золотых вещей и одежды. Вы наденете это на своих сыновей и дочерей. Так вы оберете египтян.

Notas al pie

  1. 3:2 Ангел Господень – этот особенный Ангел отождествляется с Самим Господом. Многие толкователи видят в Нем явления Иисуса Христа до Его воплощения. То же в 14:19.
  2. 3:2 Или: «как пламя».
  3. 3:12 На языке оригинала здесь стоит то же слово, что и в ст. 14, где оно переведено как «Я есть».
  4. 3:15 Евр.: «ЙГВГ». Это имя вероятно означает «Он Есть». Здесь Бог постепенно открывает Моисею Свое имя. Бог, говоря о Себе, использует форму «Я Есть» (см. ст. 14), мы же называем Его «Он Есть». Это имя указывает на Его активное участие в жизни Своего народа и всего творения (см. ст. 12), говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. В данном переводе это имя везде переводится как «Господь». Это имя также переводится как «Сущий».
  5. 3:19 Так в некоторых древних переводах; букв.: «даже под крепкой рукой».