Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 29

Indvielse af præsterne

1Ceremonien for Arons og hans sønners indvielse til præster skal foregå på følgende måde: Udvælg først en ung tyr og to perfekte væddere. Tag derefter fint hvedemel uden surdej og lav nogle runde brød, nogle brød med olivenolie i og nogle flade brød med olivenolie hældt over. Læg brødene i en kurv og bring dem hen til åbenbaringsteltets indgang sammen med den unge tyr og de to væddere. Så skal du føre Aron og hans sønner hen til indgangen og vaske dem med vand. Giv Aron inderkjortlen, yderkjortlen, efoden, brystklædet og livbåndet på. 6-7 Tag salveolien og salv ham ved at hælde olien ud over hovedet på ham. Sæt derefter turbanen med guldpladen på hans hoved.

Giv derefter sønnerne deres dragter på, inklusive deres hovedbeklædning. Til sidst skal de alle have livbåndene på. På den måde skal du indsætte Aron og hans sønner i præstetjenesten. Det skal altid være hans slægt, der indsættes som præster.

10 Før nu den unge tyr hen til åbenbaringsteltets indgang. Lad Aron og hans sønner lægge hænderne på dens hoved. 11 Dernæst skal du slagte den for Herren dér ved indgangen. 12 Med din finger skal du smøre noget af blodet på alterets horn, og resten skal du hælde ud ved alterets fod. 13 Tag så alt fedtet omkring indvoldene, fedtklumpen over leveren og de to nyrer med fedtet omkring, og brænd det på alteret. 14 Men resten af tyren med dens kød, dens hud og indmad skal du brænde uden for lejren. Det skal være et forsoningsoffer.

15 Derefter skal Aron og hans sønner lægge hænderne på den ene vædder, 16 og den skal slagtes. Du skal tage dens blod og stænke det på alterets sider hele vejen rundt. 17 Så skal vædderen parteres. Dens indvolde, dens forben og dens bagben skal vaskes, hvorefter de lægges sammen med hovedet og de øvrige kropsdele oven på alteret. 18 Brænd derefter det hele. Det skal være et brændoffer for Herren med en liflig duft.

19 Tag så den anden vædder, og lad Aron og hans sønner lægge hænderne på den, 20 inden den slagtes. Tag blodet og smør noget af det på Arons og hans sønners højre øreflip, på deres højre tommelfinger og på deres højre storetå. Resten af blodet skal stænkes på alteret hele vejen rundt. 21 Tag derefter lidt af blodet fra alteret og bland det med noget af salveolien. Stænk det så på Aron og hans sønner og deres tøj. Da skal de selv og deres tøj være indviet til Herren.

22 Skær så fedtet fra vædderen, også halens fedt og fedtet omkring indvoldene, fedtklumpen over leveren, de to nyrer med det omkringsiddende fedt og det højre lår, for det skal alt sammen ofres til Herren under den ceremoni, hvor Aron og hans sønner bliver indviet til tjeneste. 23 Fra kurven med usyrnet brød, der blev sat frem for Herren, skal du tage et brød af hver slags. 24 Læg nu alt dette i Arons og hans sønners hænder og lad dem svinge det foran alteret for at vise, at det er en særlig gave til Herren. 25 Tag det så fra dem igen og brænd det på alteret sammen med den første vædder, der blev brændt. Det skal være en liflig duft for Herren. 26 Derefter skal du tage brystet af vædderen, der blev brugt ved indvielsen, og svinge det foran alteret, hvorefter du selv kan beholde den del af dyret.

27 Både bryststykket, som blev svunget, og låret fra indsættelsesvædderen tilhører Herren. For fremtiden skal de pågældende stykker tilhøre Aron og hans slægt. 28 Når Israels folk herefter bringer et takoffer, skal de bestemte dele af dyret altid tilfalde præsterne.

29 Arons dragt, som er særligt indviet, skal gå i arv til hans søn, så han kan have den på under sin indvielsesceremoni, ja, den skal gå i arv fra slægt til slægt. 30 Den, der overtager embedet som ypperstepræst efter Aron, skal bære dragten i syv dage, inden han kan begynde tjenesten i åbenbaringsteltet, som er Guds bolig.

31 Tag nu resten af den vædder, som blev brugt ved indvielsen, og tilbered kødet på et særligt indviet sted. 32 Ved åbenbaringsteltets indgang skal Aron og hans sønner spise kødet og brødene i kurven. 33 De ting, som blev brugt ved ceremonien under deres indvielse, må kun de selv spise. Ingen andre må spise dem, for de er indviet til Herren. 34 Hvis noget af kødet eller brødet bliver levnet til næste morgen, skal det brændes. Når det er indviet til Herren, må ingen andre end præsterne spise det.

35 På denne måde skal du indsætte Aron og hans sønner i deres embeder. Ceremonien skal vare i syv dage, 36 og hver dag skal du ofre en ung tyr som forsoningsoffer. Dernæst skal alteret renses ved hjælp af tyrens blod, og der skal hældes salveolie over alteret, for at det kan blive indviet til Herren. 37 I syv dage skal der ofres forsoningsofre på alteret, så det helliges derved. Derefter er alteret fuldkommen helligt, og kun indviede ting og personer må komme i berøring med det.

De daglige ofre

38 Fremover skal der hver eneste dag ofres to etårs lam på alteret. 39 Det ene skal ofres om morgenen, det andet lige før solnedgang. 40 Sammen med det første lam skal der ofres et afgrødeoffer af to liter[a] fintmalet mel blandet med en liter[b] olivenolie. Dertil kommer en liter vin som drikoffer. 41 Med det andet lam skal der ofres et tilsvarende afgrødeoffer og drikoffer. Det skal være en liflig duft, et ildoffer for Herren.

42 Det skal være et dagligt brændoffer, som I skal bringe slægt efter slægt til Herren ved indgangen til åbenbaringsteltet, der hvor jeg vil vise mig for dig[c] og tale til dig. 43 Der vil jeg åbenbare mig for Israels folk, og stedet skal helliges ved min herligheds nærvær. 44 Ja, jeg vil hellige åbenbaringsteltet, alteret og Aron og hans sønner, som skal gøre præstetjeneste for mig. 45 Jeg vil bo midt iblandt Israels folk og være deres Gud, 46 og de skal forstå, at jeg er Herren, deres Gud, der førte dem ud af Egypten, for at jeg kunne tage bolig iblandt dem. Jeg er Herren, deres Gud!

Notas al pie

  1. 29,40 På hebraisk 1/10 efa. En efa er et rummål for korn og mel og svarer formodentlig til ca. 22 liter.
  2. 29,40 På hebraisk 1/4 hin. En hin er et rummål for væsker og svarer formodentlig til knap 4 liter.
  3. 29,42 Oversat efter Septuaginta. Den hebraiske tekst har: „for jer”.

New Russian Translation

Exodus 29

Посвящение Аарона и его сыновей на служение Господу

(Лев. 8:1-36)

1– Чтобы посвятить их Мне в священники, сделай так: возьми молодого быка и двух баранов без изъяна. 2Приготовь из лучшей пшеничной муки пресный хлеб, пресные лепешки, замешанные на оливковом масле, и пресные коржи, помазанные оливковым маслом, 3и положи их в одну корзину. Принеси эту корзину и приведи молодого быка и двух баранов.

4Приведи Аарона и его сыновей к входу в шатер собрания и омой их водой. 5Возьми одеяния и одень Аарона в рубашку, ризу под эфод, сам эфод и нагрудник. Обвяжи его по эфоду украшенным поясом. 6Надень ему на голову тюрбан и прикрепи к тюрбану священный венец. 7Возьми масло для помазания и помажь его, возлив масло ему на голову. 8Приведи его сыновей, одень их в рубашки 9и надень на них головные уборы. Обвяжи Аарона и его сыновей[a] поясами. Теперь священство принадлежит им по вечному установлению. Так ты посвятишь Аарона и его сыновей.

10Приведи молодого быка к шатру собрания, и пусть Аарон и его сыновья возложат руки ему на голову. 11Заколи его перед Господом у входа в шатер собрания. 12Возьми и нанеси пальцем на рога жертвенника бычью кровь, а остаток вылей к его подножию. 13Возьми весь жир вокруг внутренностей, сальник с печени и обе почки с жиром вокруг и сожги на жертвеннике. 14Мясо быка, шкуру и кишки сожги за пределами лагеря. Это приношение за грех.

15Возьми одного из баранов, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки ему на голову. 16Заколи его, возьми кровь и окропи жертвенник со всех сторон. 17Разрежь барана на куски, вымой его внутренности и голени и положи их с головой и прочими кусками. 18Сожги всего барана на жертвеннике. Это всесожжение Господу, приятное благоухание, огненная жертва Господу.

19Возьми другого барана, и пусть Аарон и его сыновья возложат руки ему на голову. 20Заколи его, возьми кровь и помажь Аарону и его сыновьям мочки правых ушей и большие пальцы на правых руках и на правых ногах. Окропи жертвенник кровью со всех сторон. 21Возьми кровь, которая на жертвеннике, и масло для помазания и окропи Аарона и его одеяния и его сыновей с одеяниями. Тогда он, его сыновья и их одеяния будут освящены.

22Возьми из этого барана жир, курдюк, жир вокруг внутренностей, сальник с печени, обе почки с жиром вокруг и правое бедро, так как это баран для жертвы посвящения. 23Из корзины с пресным хлебом, что перед Господом, возьми один хлеб, лепешку, приготовленную на масле, и корж. 24Вложи все это в руки Аарону и его сыновьям и потряси перед Господом как приношение потрясания. 25Затем возьми это у них из рук и сожги на жертвеннике вместе со всесожжением для приятного благоухания Господу, в огненную жертву Господу. 26Взяв грудину барана для посвящения Аарона, потряси ее перед Господом как приношение потрясания, и она будет твоей долей.

27Отдели как святыню те части барана для жертвы посвящения, которые принадлежат Аарону и его сыновьям: грудину и бедро, которые были принесены в жертву потрясания. 28Такова обычная доля Аарона и его сыновей от израильтян вовеки. Таково приношение, которое израильтяне должны приносить Господу из жертв примирения.

29Священные одеяния Аарона перейдут к его потомкам. В них их будут помазывать и освящать. 30Пусть сын, который станет священником вместо него и будет входить для служения в шатер собрания, носит их семь дней.

31Возьми мясо барана для жертвы посвящения и свари его в священном месте. 32Пусть Аарон и его сыновья едят мясо барана и хлеб из корзины, что у входа в шатер собрания. 33Сами они могут есть эти жертвы, которыми были искуплены их грехи при их посвящении и освящении. Но никто другой есть их не может, потому что это – святыня. 34Если часть мяса для жертвы посвящения или часть хлеба останется до утра, сожги оставшееся. Есть это нельзя; это – святыня.

35Сделай для Аарона и его сыновей все, что Я повелел тебе. Отведи семь дней, чтобы освятить их. 36Каждый день приноси в жертву за грех молодого быка, чтобы совершить очищение. Приноси жертву за грех для очищения жертвенника и помажь его, чтобы освятить. 37Семь дней совершай очищение для жертвенника и ты освятишь его. Жертвенник станет великой святыней. Все, что прикоснется к нему, станет свято.

Ежедневные жертвоприношения

(Чис. 28:1-8)

38Ежедневно приноси на жертвеннике двух годовалых ягнят: 39одного утром, а другого вечером. 40С первым ягненком приноси десятую часть ефы[b] лучшей муки, смешанной с четвертью гина[c] оливкового масла, и четверть гина вина для жертвенного возлияния. 41Другого ягненка приноси вечером с таким же хлебным приношением и жертвенным возлиянием, как и утром. Это приятное благоухание, огненная жертва Господу.

42Пусть в грядущих поколениях это всесожжение совершается у входа в шатер собрания перед Господом постоянно. Там Я буду встречаться с вами, чтобы говорить с тобой. 43На этом месте Я буду встречаться с израильтянами, и Моя слава освятит это место.

44Я освящу шатер собрания и жертвенник, Аарона и его сыновей, чтобы они служили Мне как священники. 45Я буду жить среди израильтян; Я буду их Богом. 46Они будут знать, что Я – Господь, их Бог, Который вывел их из Египта, чтобы жить среди них. Я – Господь, их Бог.

Notas al pie

  1. 29:9 Так в еврейском тексте; в одном из древних переводов: «на них».
  2. 29:40 Возможно, около 2 л.
  3. 29:40 Возможно, около 1 л.