Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 28

Præstedragten

1Din bror Aron og hans sønner, Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar, skal have en anderledes opgave end de andre israelitter. De skal være præster og gøre tjeneste for mig. Lav en særlig dragt til Aron, som viser, at han er indviet til denne tjeneste, smukke klæder, som understreger den værdighed, som er forbundet med præstetjenesten. Du skal forklare de folk, som jeg har givet særlige evner inden for design, at de skal skabe klæder, som vil fremhæve Arons særstilling som præst for mig. De skal skabe følgende klædningsstykker: et brystklæde, en efod, en yderkjortel, en broderet inderkjortel, en turban og et livbånd. De skal ligeledes skabe specielle dragter til Arons sønner, som også skal tjene mig som præster. Til fremstillingen af dragterne skal bruges fintvævet linned, broderet med guldtråd og blåt, violet og purpurrødt garn.

Efoden

Efoden skal laves af fintvævet linned, smukt broderet med guldtråd og blåt, violet og purpurrødt garn. Den skal bestå af to stykker, et forstykke og et bagstykke, som skal forbindes med to remme, der går over skuldrene. Der skal laves et livbånd af samme materialer; blåt, violet og purpurrødt garn på fintvævet linned med indlagt guldtråd, og det skal sys i et med efoden og gå rundt om livet. Tag to onykssten og indgraver navnene på Israels 12 sønner på dem. 10 Der skal indgraveres seks navne i fødselsrækkefølge på hver sten. 11 Når du indgraverer navnene, skal du bruge samme teknik, som når man indgraverer en signatur på et segl. Sæt derefter stenene i guldindfatninger 12 og placer dem øverst på efodens remme, for at de kan repræsentere Israels 12 stammer, hvis navne Aron derved frembærer på sine skuldre som en påmindelse overfor Herren. 13 Lav så to guldspænder, der skal sidde foran på remmene, 14 og to kæder af rent, snoet guld, som skal fastgøres i de to guldspænder.

Brystklædet

15 Lav derefter et brystklæde til brug for præsten, når han skal afgøre Guds vilje i en sag. Det skal laves af en dygtig tekstilkunstner, og der skal bruges samme materialer, som blev brugt til efoden, blåt, violet og purpurrødt garn på fintvævet linned med indlagt guldtråd. 16 Brystklædet skal foldes dobbelt og være kvadratisk—et fingerspand[a] på hver led. 17 Fastgør 12 ædelsten på det i fire rækker. Den øverste række skal bestå af en rubin, en topas og en smaragd, 18 den anden række af en granat, en safir og en månesten, 19 den tredje række af en opal, en agat og en ametyst, 20 og den fjerde række af en krysolit, en onyks og en jaspis. De skal alle indfattes i guld. 21 Hver sten skal repræsentere en af Israels stammer, og hver stammes navn skal indgraveres på den respektive sten efter samme teknik, som når man laver segl.

22 Som før nævnt skal du lave to snoede kæder af rent guld. 23 Lav nu to ringe af guld og fastgør ringene til de to øverste hjørner af brystklædet. 24 Sæt den ene ende af de to guldkæder fast i de to guldringe på brystklædet, 25 mens den anden ende af kæderne skal fastgøres til de to guldspænder foran på efodens to remme. 26 Lav derpå to guldringe mere og fastgør dem på indersiden af brystklædets to nederste hjørner, der vender mod efoden. 27 Lav to tilsvarende guldringe og sæt dem fast nederst på efodens to remme ved sømmen lige over livbåndet. 28 Bind nu brystklædets nederste to ringe sammen med de to ringe på remmene over livbåndet ved hjælp af en violet snor, så brystklædet er bundet godt fast til efoden. 29 Sådan skal Aron bære navnene på Israels 12 stammer på brystklædet over sit hjerte, når han går ind i boligens hellige rum for at minde Herren om hans folks ve og vel. 30 I brystklædet, der er foldet dobbelt, skal du lægge Urim og Tummim, så de ligger på Arons hjerte, når han træder frem for Herren. Han skal altid bære brystklædet, når han forretter tjeneste, så han er parat til at afgøre, hvad Herrens vilje er for Israels folk.

Andre klædningsstykker vedrørende præstedragten

31 Yderkjortlen under efoden skal laves af blåt klæde, 32 med en åbning i midten til hovedet. Åbningen skal forstærkes med et vævet kantebånd, så den ikke bliver slidt i stykker. 33-34 Til kjortlens nederste kant skal fastgøres granatæbler af blåt, violet og purpurrødt garn samt guldbjælder, så der sidder skiftevis et granatæble og en guldbjælde hele vejen rundt. 35 Aron skal altid bære kjortlen, når han forretter tjeneste, så man kan høre, når han går rundt inde i helligdommen for at tjene Herren. Hvis ikke han gør det, skal han dø.

36 Derefter skal du lave en plade af det fineste guld og lade den indgravere, som når man indgraverer segl. På guldpladen skal der stå: INDVIET TIL HERREN, 37 og den skal fastgøres med et blåt bånd foran på Arons turban. 38 Aron skal gå med den over sin pande, fordi han påtager sig ansvaret for enhver synd, som Israels folk måtte have begået i forbindelse med de ofre, de kommer med. Han skal altid bære pladen, når han forretter tjeneste, for at Herren kan acceptere deres ofre.

39 Lav Arons inderkjortel af fintvævet linned, og lav hans turban af samme stof. Bæltet skal være broderet af en dygtig tekstilkunstner.

40 Lav på samme måde dragter, bælter og hovedbeklædning til Arons sønner, så deres dragter indgyder ære og respekt. 41 Giv Aron og hans sønner dragterne på og indvi dem til tjeneste ved at salve deres hoveder med olivenolie. Derved ordinerer du dem til at være mine præster. 42 Lav også underbenklæder af linned, som de skal have på inderst under præstedragten. Underbenklæderne skal gå fra taljen og et stykke ned på låret. 43 Aron og hans sønner skal have benklæderne på under inderkjortlen, når som helst de færdes i åbenbaringsteltet[b] eller nærmer sig alteret[c] under tjenesten i det hellige rum, for at de ikke skal pådrage sig skyld og dø. Denne forordning skal altid gælde for Aron og hans efterkommere, der skal tjene som præster.

Notas al pie

  1. 28,16 Ca. 22 cm.
  2. 28,43 Denne betegnelse henviser til, at Gud fra nu af åbenbarede sig for Israels folk i denne hellige teltbolig, en forløber for templet.
  3. 28,43 Her menes formodentligt røgelsesalteret, som stod i det hellige rum. Det store brændofferalter stod udenfor i forgården.

New Russian Translation

Exodus 28

Одеяния для первосвященника

(Исх. 39:1)

1– Позови своего брата Аарона с его сыновьями Надавом и Авиудом, Элеазаром и Итамаром. Отдели их от остальных израильтян, чтобы они служили Мне как священники. 2Сделай своему брату Аарону священные одеяния для славы и величия. 3Вели мастерам, которым Я дал мудрость в таких делах, сделать одеяния для посвящения Аарона, чтобы он мог служить Мне как священник. 4Вот одежды, которые они должны сделать: нагрудник, эфод, ризу, тканую рубашку, тюрбан и пояс. Делая эти священные одеяния, в которых твой брат Аарон и его сыновья будут служить Мне как священники, 5пусть они берут золотые нити, голубую, пурпурную и алую пряжу и крученый лен.

Эфод

(Исх. 39:2-7)

6– Пусть они сделают эфод искусной работы из золотой нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и крученого льна. 7У эфода должно быть два наплечника, прикрепленных по двум углам, чтобы он застегивался. 8Искусно сотканный пояс эфода должен быть подобен ему: из одного с ним куска и сделан из золота, из голубой, пурпурной и алой пряжи и из крученого льна.

9Возьми два оникса и вырежь на них имена сыновей Израиля 10в порядке их рождения: шесть имен на одном камне и шесть других на другом. 11Вырежь имена сыновей Израиля на двух камнях, как камнерез вырезает печать. Вставь камни в золотые филигранные оправы 12и прикрепи их к наплечникам эфода как памятные камни для сыновей Израиля. Аарон будет носить их имена на плечах как памятный знак перед Господом. 13Сделай золотые филигранные оправы 14и две цепочки из чистого золота, свитые подобно веревке. Прикрепи цепочки к оправам.

Нагрудник

(Исх. 39:8-21)

15– Сделай нагрудник решений искусной работы, подобно эфоду, из золотой нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и из крученого льна. 16Пусть он будет квадратным, когда сложен вдвое: пядь[a] в длину и пядь в ширину. 17Вставь в него четыре ряда драгоценных камней. В первом ряду пусть будут рубин, топаз и берилл; 18во втором ряду – бирюза, сапфир[b] и изумруд; 19в третьем ряду – гиацинт, агат и аметист; 20в четвертом ряду – хризолит, оникс и яшма[c]. Вставь их в золотые филигранные оправы. 21Камней должно быть двенадцать – по одному на каждое из имен сыновей Израиля; на каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из двенадцати родов.

22Для нагрудника сделай цепочки из чистого золота, свитые подобно веревке. 23Сделай для него два золотых кольца и прикрепи их к двум углам нагрудника. 24Прикрепи две золотые цепочки к кольцам на углах нагрудника, 25а другие концы цепочек – к двум оправам, присоединяя их к наплечникам эфода спереди. 26Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их к двум другим углам нагрудника с внутренней стороны эфода. 27Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их снизу к наплечникам эфода спереди, рядом со швом прямо над поясом эфода. 28Кольца нагрудника пусть будут привязаны к кольцам эфода голубым шнуром, соединяющим нагрудник с поясом, так чтобы нагрудник не спадал с эфода.

29Входя в Святое место, Аарон будет носить имена сыновей Израиля у сердца, на нагруднике решений, как постоянное напоминание перед Господом. 30Еще помести на нагрудник Урим и Туммим[d], чтобы они были у сердца Аарона каждый раз, когда он будет входить к Господу. Так Аарон всегда будет носить у сердца орудие суда для израильтян перед Господом.

Другие одеяния первосвященника

(Исх. 39:22-26, 30-31)

31– Сделай ризу под эфод голубой 32с вырезом для головы в середине, подшитым тканой тесьмой, как для воротника[e], чтобы он не рвался. 33Нашей гранатовые плоды из голубой, пурпурной и алой пряжи по нижнему краю ризы, с золотыми колокольчиками между ними. 34Пусть золотые колокольчики и гранатовые плоды чередуются по нижнему краю ризы. 35Аарон будет носить ее, когда служит. Звук колокольчиков будет раздаваться, когда он будет входить в святилище пред лицо Господа и когда он будет выходить, чтобы ему не умереть.

36Сделай пластинку из чистого золота и вырежь на ней, как на печати: Святыня Господня. 37Прикрепи ее к тюрбану голубым шнуром. Пусть она будет спереди тюрбана. 38Она будет на лбу Аарона, и он примет на себя вину за любую оплошность при принесении священных даров, которые израильтяне отделяют для пожертвований. Она будет на лбу Аарона постоянно, чтобы дары были угодны Господу.

39Сотки рубашку из тонкого льна и сделай к ней тюрбан из тонкого льна. Пусть пояс будет украшен шитьем.

Одежда для остальных священников

(Исх. 39:27-29)

40Сотки рубашки, пояса и головные повязки и сыновьям Аарона для славы и величия. 41Когда ты наденешь эти одежды на своего брата Аарона и его сыновей, помажь и посвяти их в сан. Освяти их, чтобы они могли служить Мне как священники.

42Сделай им льняное нижнее белье, чтобы прикрывать их от пояса до бедер. 43Аарон и его сыновья должны одевать его всегда, когда входят в шатер собрания или приближаются к жертвеннику, чтобы служить в святилище, тогда они не провинятся и не умрут. Это установление для Аарона и его потомков будет вечным.

Notas al pie

  1. 28:16 Около 23 см.
  2. 28:18 Или: «лазурит».
  3. 28:20 В некоторых случаях невозможно точно установить, какой камень имеется в виду под тем или иным еврейским названием.
  4. 28:30 Урим и Туммим – «урим (свет) и туммим (совершенство)» – по-видимому, средства для определения Божьей воли, способ использования которых неизвестен.
  5. 28:32 Значение этого еврейского слова неясно.