Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 27

Brændofferalteret

1Du skal bygge et alter af akacietræ med kvadratisk grundflade, 2,25 m langt, 2,25 m bredt og 1,35 m højt. Lav et horn i hvert af alterets fire hjørner, så de går ud i et med alteret og belæg det hele med bronze. De nødvendige redskaber til brug ved alteret skal ligeledes laves af bronze: bakkerne til at fjerne asken i, diverse skovle, stænkeskåle, kødgafler og bakker til gløder. Lav et bronzegitter med en ring i hvert hjørne og placer gitteret udvendig under listen, så det når til midt på alteret. 6-7 Lav derefter stænger af akacietræ belagt med bronze og stik stængerne gennem ringene på hver side af alteret, så alteret kan bæres. Alteret skal laves som en hul trækasse, nøjagtig som jeg har vist dig på bjerget.

Forgården og indhegningen omkring den

9-10 Rundt om boligen skal du lave en forgård, omgivet af en indhegning. Indhegningen skal laves af stolper og fintvævet linned. På sydsiden skal indhegningen bestå af et stykke stof på 100 alens længde. Det skal ved hjælp af sølvkroge hænges op på sølvstænger, der sidder fast på 20 bronzestolper, der hver står på en sokkel af bronze. 11 Indhegningen på forgårdens nordside skal laves på samme måde og bestå af et stykke stof på 45 m, der ved hjælp af sølvkroge og sølvstænger er hængt op på 20 stolper med sokler af bronze. 12 Indhegningen på forgårdens vestside skal være 22,5 m lang med ti stolper og ti sokler. 13 Forgårdens østside, hvor indgangen til boligen er, skal ligeledes være 22,5 m. 14-15 På begge sider af indgangen skal der være et stykke indhegning på 6,75 m, hver med tre stolper og tre sokler.

16 Foran indgangen til forgården skal der hænges et 9 m langt stykke stof af fintvævet linned med broderier i blåt, violet og purpurrødt garn. Det skal hænges op på fire stolper med dertil hørende sokler. 17 Alle stolperne hele vejen rundt om forgården skal stå på bronzesokler og forbindes med sølvstænger, og stoffet til indhegningen skal hænges op på sølvstængerne med sølvkroge. 18 Forgårdens mål er altså 45 m i længden og 22,5 m i bredden. Stofindhegningen skal være 2,25 m i højden.

19 Samtlige redskaber, der bruges i arbejdet ved boligen, inklusive teltpløkkerne til boligen og indhegningen, skal være lavet af bronze.

Olie til lamperne

20 Befal Israels folk at bringe ren olivenolie til lamperne på den syvarmede lysestage, så de kan blive ved at brænde. 21 Lysestagen skal stå udenfor forhænget til det allerhelligste rum, og Aron og hans sønner skal hver aften og morgen sørge for at gøre lamperne i stand, så de altid er tændt.[a] Det skal være en vedvarende forordning blandt Israels folk fra slægt til slægt.

Notas al pie

  1. 27,21 Teksten er uklar med hensyn til, om lamperne skal brænde 24 timer eller kun om natten. Senere jødisk tradition fortæller, at lampen mod vest altid skulle være tændt, og at de to lamper mod øst som regel var tændt om dagen, mens de andre fire blev slukket om dagen.

New Russian Translation

Exodus 27

Жертвенник для всесожжений

(Исх. 38:1-7)

1– Сделай из акации жертвенник высотой в три локтя[a]. Пусть он будет квадратным: пять локтей в длину и пять в ширину[b]. 2Сделай на каждом из его углов рог так, чтобы рога и жертвенник были одним целым, и покрой жертвенник бронзой. 3Сделай из бронзы всю его утварь: горшки, чтобы выносить пепел, лопатки, кропильные чаши, вилки для мяса и противни. 4Сделай для него решетку, бронзовую сетку, и на каждом из четырех углов сетки сделай по бронзовому кольцу. 5Помести ее под край жертвенника внизу так, чтобы она доходила до середины жертвенника. 6Сделай из акации шесты для жертвенника и покрой их бронзой. 7Шесты нужно вкладывать в кольца так, чтобы они были по двум сторонам жертвенника, когда его несут. 8Сделай жертвенник из досок, полым внутри. Его нужно сделать точно по образцу, данному тебе на горе.

Двор скинии

(Исх. 38:9-20)

9– Сделай для скинии двор. Южная сторона пусть будет сто локтей[c] в длину, отделенная завесами из крученого льна, 10с двадцатью столбами на бронзовых основаниях, с серебряными крюками и соединениями на столбах. 11Северная сторона пусть также будет сто локтей в длину, отгороженная завесами, с двадцатью столбами на бронзовых основаниях, с серебряными крюками и соединениями на столбах.

12Западная сторона должна быть пятьдесят локтей[d] в ширину, отгороженная завесами, с десятью столбами на основаниях. 13Восточная сторона, к восходу солнца, также должна быть пятьдесят локтей в ширину. 14На каждой стороне от входа пусть будут завесы по пятнадцать локтей[e] в длину с тремя столбами на основаниях, 15и на другой стороне от входа пусть будут завесы по пятнадцать локтей в длину, с тремя столбами на основаниях.

16Для входа во двор должна быть сделана завеса двадцати локтей[f] в длину из голубой, пурпурной и алой пряжи и крученого льна, украшенная шитьем, и четыре столба на основаниях. 17Все столбы вокруг двора должны быть с серебряными связями и крюками на основаниях из бронзы. 18Двор будет сто локтей в длину и пятьдесят в ширину[g] с завесами из крученого льна по пять локтей[h] в высоту и с бронзовыми основаниями. 19Прочая утварь для службы в скинии, включая колья для него и для двора, пусть будет из бронзы.

Масло для светильника

(Лев. 24:1-4)

20– Вели израильтянам принести тебе чистое оливковое масло для освещения, чтобы в светильниках можно было постоянно поддерживать огонь. 21В шатре собрания, вне завесы, которая перед ковчегом свидетельства, Аарон и его сыновья должны поддерживать огонь в светильниках перед Господом с вечера до утра. Израильтяне и их потомки должны соблюдать это установление навеки.

Notas al pie

  1. 27:1 Около 1,5 м.
  2. 27:1 Около 2,5 м в длину и в ширину.
  3. 27:9 Около 50 м; также в ст. 11.
  4. 27:12 Около 25 м; также в ст. 13.
  5. 27:14 Около 7,5 м; также в ст. 15.
  6. 27:16 Около 10 м.
  7. 27:18 Около 50 м в длину и 25 м в ширину.
  8. 27:18 Около 2,5 м.